Thông tin chung

Amazon RDS là gì?

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là một dịch vụ được quản lý, giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây. Dịch vụ này cung cấp tính năng hiệu quả về chi phí và có thể thay đổi quy mô, trong khi vẫn quản lý được các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu tiêu tốn nhiều thời gian, giúp bạn thoải mái tập trung vào các ứng dụng và công việc của bạn.

Amazon RDS cho phép bạn truy cập các tính năng của một cơ sở dữ liệu quen thuộc như PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server . Ngoài ra, Amazon Aurora cũng là một phần của RDS và có các phiên bản riêng của Aurora MySQLAurora PostgreSQL. Amazon RDS sử dụng bản sao để tăng cường tính sẵn sàng của cơ sở dữ liệu, đảm bảo độ bền dữ liệu hoặc thay đổi quy mô vượt giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu đơn lẻ cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu thiên về việc đọc. Tương tự như với tất cả Amazon Web Services, bạn không cần đầu tư ban đầu và chỉ phải trả tiền cho tài nguyên mình sử dụng.

Tôi sẽ sử dụng Amazon RDS với AMI cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon EC2 khi nào?

Amazon Web Services cung cấp cho nhà phát triển một số lựa chọn cơ sở dữ liệu. Amazon RDS cho phép bạn chạy một cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý toàn phần và có đầy đủ tính năng trong khi giải phóng công tác quản trị cơ sở dữ liệu. Nhờ sử dụng một trong nhiều AMI cơ sở dữ liệu quan hệ trên Amazon EC2, bạn có thể quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ của riêng mình trên đám mây. Giữa các lựa chọn này có điểm khác biệt quan trọng, nó có thể giúp bạn xác định ra một lựa chọn phù hợp hơn cho nhu cầu sử dụng của mình. Hãy tham khảo Cơ sở dữ liệu đám mây với AWS để được hướng dẫn về giải pháp phù hợp nhất với bạn.

Có các tùy chọn triển khai lai hoặc tại chỗ cho Amazon RDS không?

Có, bạn có thể chạy Amazon RDS tại chỗ bằng Amazon RDS on Outposts. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Amazon RDS trên Outposts để biết thêm thông tin.

Tôi có thể nhận trợ giúp để tìm hiểu thêm và biết cách tích hợp với Amazon RDS không?

Có, các chuyên gia Amazon RDS luôn sẵn sàng trả lời câu hỏi và hỗ trợ bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ có phản hồi sau một ngày làm việc để thảo luận về vai trò của AWS đối với tổ chức của bạn.

Phiên bản cơ sở dữ liệu

Thế nào là một phiên bản cơ sở dữ liệu (phiên bản CSDL)?

Bạn có thể coi một phiên bản CSDL là môi trường cơ sở dữ liệu trên đám mây với tài nguyên điện toán và lưu trữ do bạn chỉ định. Bạn có thể tạo và xóa các phiên bản CSDL, xác định/chọn lọc các thuộc tính hạ tầng của (các) phiên bản CSDL và kiểm soát truy cập và bảo mật qua Bảng điều khiển quản lý AWS, các API của Amazon RDSGiao diện dòng lệnh AWS. Bạn có thể chạy một hoặc nhiều phiên bản CSDL và mỗi phiên bản CSDL có thể hỗ trợ một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu hay sơ đồ cơ sở dữ liệu, tùy vào loại công cụ sử dụng.

Làm thế nào để tạo một phiên bản CSDL?

Việc tạo phiên bản CSDL rất đơn giản. Bạn có thể dùng Bảng điều khiển quản lý AWS, các API của Amazon RDS hoặc Giao diện dòng lệnh AWS đều được. Để khởi chạy phiên bản CSDL bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, hãy nhấp vào "RDS" rồi sau đó nhấp vào nút “Launch DB Instance” (Khởi chạy phiên bản CSDL) trên thẻ Instances (Phiên bản). Từ đó, bạn có thể chỉ định các tham số cho phiên bản CSDL của mình, bao gồm công cụ và phiên bản CSDL, nhãn giấy phép, loại phiên bản, loại và dung lượng lưu trữ cũng như thông tin chứng thực người dùng chính.

Ngoài ra, bạn còn có khả năng thay đổi chính sách giữ lại bản sao lưu dự phòng của phiên bản CSDL, thời gian sao lưu dự phòng ưu tiên và thời gian bảo trì định kỳ. Hoặc, bạn có thể tạo phiên bản CSDL bằng API CreateDBInstance hoặc lệnh create-db-instance.

Làm thế nào để truy cập phiên bản CSDL đang chạy?

Sau khi phiên bản CSDL của bạn đã chạy, bạn có thể truy xuất điểm cuối của nó qua thông tin mô tả phiên bản CSDL trên Bảng điều khiển quản lý AWS, API DescribeDBInstances hoặc lệnh describe-db-instances. Sử dụng điểm cuối này, bạn có thể xây dựng chuỗi kết nối cần thiết để kết nối trực tiếp với phiên bản CSDL bằng công cụ cơ sở dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình yêu thích của bạn. Để cho phép mạng gửi yêu cầu tới phiên bản CSDL đang chạy, bạn cần cấp quyền truy cập. Để được giải thích chi tiết về cách xây dựng chuỗi kết nối của bạn và cách bắt đầu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn bắt đầu.

Tôi có thể chạy bao nhiêu phiên bản CSDL với Amazon RDS?

Theo mặc định, khách hàng được phép có tối đa tổng cộng 40 phiên bản CSDL Amazon RDS. Trong số 40 phiên bản này, có thể có tối đa 10 phiên bản CSDL Oracle hoặc SQL Server theo mô hình "Đã bao gồm giấy phép bản quyền". Có thể sử dụng toàn bộ 40 phiên bản cho Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle theo mô hình "BYOL". Lưu ý rằng RDS for SQL Server có giới hạn tối đa là 100 cơ sở dữ liệu trên một phiên bản CSDL đơn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS for SQL Server.

Nếu ứng dụng của bạn cần nhiều phiên bản CSDL hơn, bạn có thể yêu cầu thêm phiên bản CSDL qua biểu mẫu yêu cầu này.

Tôi có thể chạy bao nhiêu cơ sở dữ liệu hoặc lược đồ trong một phiên bản CSDL?

 • RDS dành cho Amazon Aurora: Phần mềm không áp đặt giới hạn nào
 • RDS cho MySQL: Phần mềm không áp đặt giới hạn nào
 • RDS cho MariaDB: Phần mềm không áp đặt giới hạn nào
 • RDS cho Oracle: 1 cơ sở dữ liệu trên mỗi phiên bản; phần mềm không áp đặt giới hạn nào về số lượng sơ đồ trên mỗi cơ sở dữ liệu
 • RDS for SQL Server: Lên tới 100 cơ sở dữ liệu trên mỗi phiên bản. Xem tại đây: Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS for SQL Server
 • RDS dành cho PostgreSQL: Phần mềm không áp đặt giới hạn nào

Làm thế nào để nhập dữ liệu vào một phiên bản CSDL Amazon RDS?

Có một số cách đơn giản để nhập dữ liệu vào Amazon RDS, chẳng hạn như sử dụng tiện ích mysqldump hoặc mysqlimport cho MySQL; Data Pump, nhập/xuất dữ liệu hoặc SQL Loader cho Oracle; trình hướng dẫn Import/Export, toàn bộ tệp sao lưu (tệp .bak) hoặc Chương trình sao chép hàng loạt (BCP) cho SQL Server; hoặc pg_dump cho PostgreSQL. Để biết thêm thông tin về việc nhập và xuất dữ liệu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn nhập dữ liệu cho MySQL, Hướng dẫn nhập dữ liệu cho Oracle, Hướng dẫn nhập dữ liệu cho SQL Server hoặc Hướng dẫn nhập dữ liệu cho PostgreSQL.

Ngoài ra, Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS có thể giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu sang AWS một cách dễ dàng và bảo mật.

Thế nào là một khoảng thời gian bảo trì? Phiên bản CSDL của tôi có khả dụng trong quá trình diễn ra các sự kiện bảo trì không?

Khoảng thời gian bảo trì Amazon RDS là cơ hội để bạn kiểm soát thời điểm thực hiện điều chỉnh phiên bản CSDL, nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu và vá lỗi phần mềm, trong trường hợp có yêu cầu hoặc bắt buộc phải thực hiện các công việc này. Nếu một sự kiện bảo trì được dự kiến thực hiện trong một tuần nào đó, sự kiện này sẽ được bắt đầu trong khoảng thời gian bảo trì do bạn xác định.

Những sự kiện bảo trì yêu cầu Amazon RDS phải đưa phiên bản CSDL của bạn về trạng thái ngoại tuyến là những tác vụ điện toán thay đổi quy mô (việc này thường chỉ mất một vài phút từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc), nâng cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu và vá lỗi phần mềm yêu cầu. Việc vá lỗi phần mềm yêu cầu chỉ được tự động xếp lịch đối với những vá lỗi có liên quan đến bảo mật và độ bền. Việc vá lỗi đó xảy ra không thường xuyên (thường mỗi lần trong vài tháng) và hiếm khi cần nhiều hơn một phần của khoảng thời gian bảo trì của bạn.

Nếu bạn không đưa ra khoảng thời gian bảo trì hàng tuần ưu tiên khi tạo phiên bản CSDL, giá trị mặc định là 30 phút sẽ được chỉ định. Nếu muốn điều chỉnh thời điểm công việc bảo trì được thực hiện thay mặt bạn, bạn có thể làm việc này bằng cách điều chỉnh phiên bản CSDL trên Bảng điều khiển quản lý AWS, API ModifyDBInstance hoặc lệnh modify-db-instance. Mỗi phiên bản CSDL có thể có khoảng thời gian bảo trì ưu tiên khác nhau, nếu bạn chọn như vậy.

Việc chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Multi-AZ có thể góp thêm phần giảm ảnh hưởng của sự kiện bảo trì. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết thêm thông tin về hoạt động bảo trì.

Tôi nên làm gì nếu các truy vấn của tôi có vẻ chạy chậm?

Đối với cơ sở dữ liệu sản xuất, chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạtTăng cường giám sát, tính năng này cho phép truy cập trên 50 CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và các chỉ số I/O của ổ đĩa. Bạn có thể kích hoạt các tính năng này theo từng phiên bản cụ thể và bạn có thể chọn độ chi tiết (tất cả chỉ mất 1 giây). Sử dụng CPU ở mức cao có thể giảm hiệu năng truy vấn. Trong trường hợp này, bạn có thể cần xem xét thay đổi quy mô lớp phiên bản CSDL. Để biết thêm thông tin về giám sát phiên bản CSDL của bạn, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Nếu sử dụng RDS dành cho MySQL hoặc MariaDB, bạn có thể truy cập bản ghi truy vấn chậm cho cơ sở dữ liệu của bạn để xác định xem hiện có truy vấn SQL nào chạy chậm không, và nếu có, hãy xác định đặc điểm hiệu năng của mỗi truy vấn đó. Bạn có thể thiết lập Tham số DB "slow_query_log" và truy vấn bảng mysql.slow_log để xem xét những truy vấn SQL chạy chậm. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết thêm thông tin.

Nếu sử dụng RDS dành cho Oracle, bạn có thể sử dụng dữ liệu tập tin truy vết Oracle để xác định những truy vấn chạy chậm. Để biết thêm thông tin về truy cập dữ liệu tập tin truy vết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Nếu sử dụng RDS dành cho SQL Server, bạn có thể sử dụng dấu vết của SQL Server phía máy khách để xác định những truy vấn chạy chậm. Để biết thêm thông tin về truy cập dữ liệu tập tin truy vết phía máy chủ, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu

Amazon RDS hỗ trợ những phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu quan hệ nào?

Để biết danh sách phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ, vui lòng tham khảo tài liệu nói về từng loại công cụ:

Làm thế nào Amazon RDS phân biệt giữa phiên bản công cụ CSDL “chính” và “phụ”?

Vui lòng tham khảo trang Câu hỏi thường gặp về mỗi loại công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS để biết thông tin cụ thể về số phiên bản:

Amazon RDS có cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ các phiên bản công cụ CSDL mới không?

Theo thời gian, Amazon RDS sẽ bổ sung sự hỗ trợ cho các phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu chính và phụ mới. Số phiên bản mới được hỗ trợ sẽ thay đổi tùy vào tần suất và nội dung của các bản phát hành và bản vá lỗi của nhà cung cấp hoặc tổ chức phát triển công cụ cũng như kết quả kiểm tra kỹ lưỡng các bản phát hành và bản vá lỗi này của nhóm kỹ thuật cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, theo hướng dẫn chung, chúng tôi hướng đến việc hỗ trợ phiên bản công cụ mới trong vòng 5 tháng kể từ khi các phiên bản đó được cung cấp rộng rãi.

Làm thế nào để chỉ định phiên bản công cụ CSDL hỗ trợ mà tôi muốn phiên bản CSDL của mình chạy?

Bạn có thể chỉ định bất kỳ phiên bản hiện đang được hỗ trợ nào (chính và phụ) khi tạo phiên bản CSDL qua thao tác Launch DB Instance (Khởi chạy phiên bản CSDL) trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API CreateDBInstance. Xin lưu ý rằng không phải phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu nào cũng được cung cấp ở mỗi khu vực AWS.

Làm thế nào để tôi kiểm soát việc có nên không và khi nào thì nâng cấp phiên bản công cụ của phiên bản CSDL lên phiên bản mới được hỗ trợ?

Amazon RDS nỗ lực đảm bảo phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn luôn cập nhật bằng cách cung cấp cho bạn các phiên bản mới hơn của công cụ cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Sau khi nhà cung cấp hoặc tổ chức phát triển phát hành một phiên bản mới của công cụ cơ sở dữ liệu, phiên bản đó được nhóm kỹ thuật cơ sở dữ liệu của chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cung cấp lên Amazon RDS.

Chúng tôi khuyến cáo bạn nên nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu lên phiên bản phụ mới nhất vì phiên bản này đã được vá lỗi bảo mật và tính năng. Khác với bản nâng cấp phiên bản chính, bản nâng cấp phiên bản phụ chỉ bao gồm những thay đổi về cơ sở dữ liệu tương thích ngược với các phiên bản phụ trước đó (của cùng phiên bản chính) của công cụ cơ sở dữ liệu. 

Nếu một phiên bản phụ mới không có bản vá lỗi có lợi cho khách hàng Amazon RDS, chúng tôi có thể chọn không cung cấp lên Amazon RDS. Ngay sau khi phiên bản phụ mới được cung cấp lên Amazon RDS, chúng tôi sẽ thiết lập phiên bản đó thành phiên bản phụ ưu tiên cho phiên bản CSDL mới. 

Để nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu lên phiên bản công cụ được hỗ trợ theo cách thủ công, hãy sử dụng lệnh Điều chỉnh phiên bản CSDL trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API ModifyDBInstance, rồi thiết lập tham số Phiên bản công cụ CSDL về phiên bản mong muốn. Theo mặc định, việc nâng cấp sẽ được áp dụng hoặc trong khoảng thời gian bảo trì tiếp theo của bạn. Bạn cũng có thể chọn nâng cấp ngay bằng cách chọn tùy chọn Áp dụng ngay trên API của bảng điều khiển.

Nếu chúng tôi xác định rằng phiên bản phụ mới của công cụ có bản vá lỗi quan trọng so với phiên bản phụ được phát hành trước đó, chúng tôi sẽ đặt lịch nâng cấp tự động cho các phiên bản CSDL đã thiết lập cài đặt Tự động nâng cấp phiên bản phụ là “Có”. Các hoạt động nâng cấp này sẽ được đặt lịch triển khai trong khoảng thời gian bảo trì do khách hàng xác định.

Chúng tôi đặt lịch nâng cấp sao cho bạn có đủ thời gian để lên kế hoạch vì việc nâng cấp phiên bản công cụ CSDL đòi hỏi bạn phải ngừng hoạt động, thậm chí cho cả phiên bản Nhiều vùng sẵn sàng. Nếu muốn, bạn có thể tắt tính năng tự động nâng cấp phiên bản phụ bằng cách thiết lập cài đặt Tự động nâng cấp phiên bản phụ thành “Không”.

Trong trường hợp sử dụng RDS dành cho Oracle và RDS dành cho SQL Server, nếu việc nâng cấp lên phiên bản phụ tiếp theo yêu cầu phải thay đổi sang một phiên bản khác, chúng tôi sẽ không thể đặt lịch nâng cấp tự động ngay cả khi bạn đã bật cài đặt Tự động nâng cấp phiên bản phụ. Quyết định có đặt lịch nâng cấp tự động trong các tình huống đó sẽ được đưa ra tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Do tiềm ẩn một số rủi ro về tính tương thích, nên việc nâng cấp phiên bản chính không được tự động thực hiện và bạn phải tự mình khởi tạo (trừ trường hợp hạ cấp phiên bản chính, tham khảo bên dưới). Để biết thêm thông tin về nâng cấp phiên bản CSDL lên phiên bản công cụ CSDL mới, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Tôi có thể kiểm tra phiên bản CSDL bằng một phiên bản mới trước khi nâng cấp không?

Có. Bạn có thể làm vậy bằng cách tạo kết xuất nhanh CSDL của phiên bản CSDL hiện hành của bạn, khôi phục từ kết xuất nhanh CSDL đó để tạo một phiên bản CSDL mới, sau đó khởi tạo một nâng cấp phiên bản cho phiên bản CSDL mới. Khi đó bạn có thể thử nghiệm một cách an toàn trên bản sao được nâng cấp của phiên bản CSDL trước khi quyết định có nên nâng cấp phiên bản CSDL gốc của mình không.

Để biết thêm thông tin về khôi phục kết xuất nhanh CSDL, tham khảo Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

Amazon RDS có cung cấp hướng dẫn để hạ cấp những phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu hiện đang được hỗ trợ không?

 • Chúng tôi hỗ trợ việc phát hành phiên bản chính (ví dụ: MySQL 5.6, PostgreSQL 9.6) trong thời gian tối thiểu 3 năm sau khi các phiên bản này được Amazon RDS hỗ trợ lần đầu.
 • Chúng tôi hỗ trợ việc phát hành phiên bản phụ (ví dụ: MySQL 5.6.37, PostgreSQL 9.6.1) trong thời gian tối thiểu 1 năm sau khi các phiên bản này được Amazon RDS hỗ trợ lần đầu.

Định kỳ, chúng tôi sẽ hạ cấp các phiên bản công cụ chính hoặc phụ. Các phiên bản chính được cung cấp tối thiểu đến khi cộng đồng ngừng sử dụng phiên bản cộng đồng tương ứng hoặc phiên bản đó không còn nhận được các bản sửa lỗi phần mềm hoặc các bản cập nhật bảo mật. Đối với phiên bản phụ, việc này diễn ra khi phiên bản phụ gặp lỗi nghiêm trọng hoặc có vấn đề bảo mật đã được khắc phục ở phiên bản phụ cũ hơn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực đáp ứng các hướng dẫn này, trong một số trường hợp chúng tôi có thể hạ cấp một số phiên bản chính hoặc phụ sớm hơn, chẳng hạn như khi có vấn đề về bảo mật. Trong các trường hợp hiếm gặp đó, Amazon RDS sẽ tự động nâng cấp công cụ cơ sở dữ liệu của bạn để khắc phục vấn đề đó. Tình huống cụ thể có thể có khung thời gian khác nhau, tùy thuộc vào vấn đề cần xử lý.

Điều gì xảy ra khi hạ cấp phiên bản công cụ CSDL Amazon RDS?

Khi hạ cấp phiên bản phụ của công cụ cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS, chúng tôi sẽ đưa ra khoảng thời gian ba (3) tháng sau khi công bố trước khi tiến hành tự động nâng cấp. Khi kết thúc thời gian này, toàn bộ các phiên bản vẫn đang chạy phiên bản phụ bị hạ cấp sẽ được đặt lịch tự động nâng cấp lên phiên bản phụ mới nhất được hỗ trợ trong khoảng thời gian bảo trì đã đặt lịch.

Khi hạ cấp phiên bản chính của công cụ cơ sở dữ liệu trên Amazon RDS, chúng tôi sẽ đưa ra khoảng thời gian tối thiểu sáu (6) tháng sau khi công bố việc hạ cấp để bạn bắt đầu nâng cấp lên phiên bản chính được hỗ trợ. Khi kết thúc thời gian này, bất kỳ phiên bản nào hiện vẫn đang chạy phiên bản được hạ cấp sẽ được tự động nâng cấp lên phiên bản chính tiếp theo trong khoảng thời gian bảo trì đình kỳ.

Sau khi hạ cấp phiên bản công cụ cơ sở dữ liệu chính hay phụ trên Amazon RDS, mọi phiên bản CSDL khôi phục từ kết xuất nhanh CSDL được tạo ra bằng phiên bản không còn hỗ trợ đều sẽ tự động và lập tức được nâng cấp lên phiên bản hiện đang được hỗ trợ.

Tại sao tôi không thể tạo một phiên bản cụ thể?

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể hạ cấp các phiên bản chính hoặc phụ cụ thể mà không thông báo trước, chẳng hạn như khi chúng tôi phát hiện một phiên bản không đáp ứng ngưỡng chất lượng cao, hiệu suất hoặc bảo mật của chúng tôi. Trong trường hợp hiếm hoi xảy ra những tình huống như vậy, Amazon RDS sẽ ngừng tạo phiên bản và cụm cơ sở dữ liệu mới cho các phiên bản này. Khách hàng hiện tại vẫn có thể tiếp tục chạy cơ sở dữ liệu của họ. Tình huống cụ thể có thể có khung thời gian khác nhau, tùy thuộc vào vấn đề cần xử lý.

Tính phí

Việc tôi sử dụng Amazon RDS sẽ được tính phí và lập hóa đơn như thế nào?

Bạn chỉ phải trả tiền theo mức sử dụng, không có mức phí tối thiểu hay phí thiết lập. Bạn được tính phí dựa trên:

 • Số giờ sử dụng phiên bản CSDL – Dựa vào lớp (ví dụ: db.t2.micro, db.m4.large) của phiên bản CSDL được sử dụng. Nếu sử dụng phiên bản CSDL chưa đến một giờ, bạn sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông báo mới của chúng tôi.
 • Dung lượng lưu trữ (mỗi GB/tháng) – Dung lượng lưu trữ bạn đã cung cấp cho phiên bản CSDL của mình. Nếu bạn thay đổi quy mô dung lượng lưu trữ đã cung cấp trong tháng, tiền phí của bạn sẽ tăng theo tỷ lệ.
 • Số yêu cầu I/O mỗi tháng – Tổng số yêu cầu I/O lưu trữ bạn có (chỉ dành cho Lưu trữ từ tính Amazon RDS và Amazon Aurora)
 • IOPS được cung cấp mỗi tháng – Lưu lượng IOPS được cung cấp, bất kể lượng IOPS được sử dụng (chỉ dành cho Lưu trữ IOPS (SSD) được cung cấp của Amazon RDS)
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu – Dung lượng lưu trữ bản sao lưu là dung lượng lưu trữ liên kết với các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động của bạn và mọi bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu do khách hàng khởi tạo. Tăng thời gian giữ lại bản sao lưu hoặc thực hiện bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu sẽ tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng cho cơ sở dữ liệu của bạn.
 • Truyền dữ liệu – Truyền dữ liệu vào và ra khỏi phiên bản CSDL của bạn qua Internet.

Để biết thông tin định giá Amazon RDS, vui lòng truy cập mục định giá trên trang sản phẩm Amazon RDS.

Khi nào thì bắt đầu và kết thúc tính phí đối với phiên bản CSDL Amazon RDS của tôi?

Bắt đầu tính phí đối với phiên bản CSDL ngay sau khi phiên bản CSDL được cung cấp. Tiếp tục tính phí đến khi phiên bản CSDL chấm dứt, việc này xảy ra sau khi xóa hoặc trong trường hợp phiên bản bị lỗi.

Điều gì xác định số giờ sử dụng phiên bản Amazon RDS phải trả tiền?

Số giờ sử dụng phiên bản CSDL được tính phí trên mỗi giờ phiên bản CSDL của bạn chạy ở trạng thái sẵn sàng. Nếu không muốn bị tính phí cho phiên bản CSDL nữa, bạn phải dừng hoặc xóa phiên bản để tránh bị tính cho số giờ sử dụng thêm. Nếu sử dụng phiên bản CSDL chưa đến một giờ, bạn sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông báo mới của chúng tôi.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào đối với phiên bản CSDL đã dừng chạy?

Khi phiên bản cơ sở dữ liệu của bạn dừng chạy, bạn bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ được cung cấp (bao gồm cả IOPS được cung cấp) và dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng (bao gồm các bản kết xuất nhanh thủ công và sao lưu dự phòng tự động trong khoảng thời gian giữ lại do bạn xác định), nhưng không bị tính phí đối với số giờ sử dụng phiên bản CSDL nữa.

Tại sao dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng bổ sung của tôi lại mất nhiều phí hơn so với dung lượng lưu trữ phiên bản CSDL được phân bổ?

Dung lượng lưu trữ được cung cấp cho phiên bản CSDL dành cho dữ liệu sơ cấp của bạn nằm trên một Vùng sẵn sàng riêng lẻ. Khi cơ sở dữ liệu của bạn được sao lưu, dữ liệu sao lưu (bao gồm bản ghi giao dịch) được sao chép ở nhiều vị trí trên nhiều Vùng sẵn sàng để mang lại độ bền dữ liệu tốt hơn. Giá dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng ngoài dung lượng được phân bổ miễn phí cho bạn phản ánh hoạt động sao chép thêm này; nhờ sao chép thêm, độ bền của các bản sao lưu dự phòng tối quan trọng của bạn được tối đa hóa.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào để triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng?

Nếu bạn chỉ định phiên bản CSDL của mình cần là bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, bạn sẽ bị tính phí theo mức định giá Nhiều vùng sẵn sàng được đăng trên trang định giá Amazon RDS. Tính phí Nhiều vùng sẵn sàng dựa trên:

 • Số giờ sử dụng phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng – Dựa vào lớp (ví dụ: db.t2.micro, db.m4.large) của phiên bản CSDL được sử dụng. Cũng như việc triển khai tiêu chuẩn trong một Vùng sẵn sàng đơn lẻ, nếu sử dụng phiên bản CSDL chưa đến một giờ, bạn sẽ bị tính phí dựa trên mức tăng dần theo mỗi giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc điều chỉnh lớp phiên bản CSDL. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc thông báo mới của chúng tôi. Nếu bạn chuyển đổi triển khai phiên bản CSDL giữa tiêu chuẩn và Nhiều vùng sẵn sàng trong vòng một giờ cụ thể, bạn sẽ bị tính phí theo cả hai mức phí áp dụng cho giờ đó.
 • Dung lượng lưu trữ được cung cấp (đối với phiên bản CSDL Multi-AZ) – Nếu bạn chuyển đổi triển khai của bạn giữa tiêu chuẩn và Multi-AZ trong vòng một giờ cụ thể, bạn sẽ bị tính phí theo mức phí dung lượng lưu trữ áp dụng cao hơn cho giờ đó.
 • Số yêu cầu I/O mỗi tháng – Tổng số yêu cầu I/O lưu trữ bạn có. Triển khai Multi-AZ sử dụng số lượng yêu cầu I/O nhiều hơn so với triển khai phiên bản CSDL tiêu chuẩn, tùy thuộc vào tỷ lệ ghi/đọc cơ sở dữ liệu của bạn. Sử dụng I/O ghi được liên kết với cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tăng gấp đôi vì Amazon RDS sao chép đồng bộ dữ liệu của bạn sang phiên bản CSDL dự phòng. Sử dụng I/O đọc sẽ vẫn giữ nguyên.
 • Dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng – Sử dụng dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng của bạn sẽ không thay đổi cho dù phiên bản CSDL của bạn là triển khai tiêu chuẩn hay Multi-AZ. Các bản sao lưu dự phòng sẽ được xóa khỏi phiên bản dự phòng để tránh tạm dừng I/O trên phiên bản CSDL chính.
 • Truyền dữ liệu – Bạn không bị tính phí cho việc truyền dữ liệu xảy ra trong quá trình sao chép dữ liệu giữa phiên bản chính và dự phòng. Truyền dữ liệu qua Internet vào và ra khỏi phiên bản CSDL của bạn bị tính phí giống như triển khai tiêu chuẩn.

Các mức giá của bạn đã bao gồm thuế chưa?

Trừ phi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế áp dụng, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS cung cấp cho Amazon RDS những gì?

Ưu đãi Bậc miễn phí của AWS dành cho Amazon RDS cho phép sử dụng miễn phí các phiên bản CSDL Micro Một vùng sẵn sàng chạy MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Phiên bản SQL Server Express. Bậc sử dụng miễn phí có giới hạn trần là 750 giờ sử dụng phiên bản mỗi tháng. Khách hàng cũng được miễn phí 20 GB dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu Mục đích chung (SSD) và 20 GB dung lượng lưu trữ sao lưu dự phòng mỗi tháng.

Bậc miễn phí của AWS cho Amazon RDS sẽ được cung cấp cho tôi trong khoảng thời gian bao lâu?

Tài khoản AWS mới được sử dụng Bậc miễn phí của AWS trong 12 tháng. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Bậc miễn phí của AWS để biết thêm thông tin.

Tôi có thể chạy nhiều hơn một phiên bản CSDL trên Bậc sử dụng miễn phí của AWS cho Amazon RDS không?

Có. Bạn có thể chạy đồng thời nhiều phiên bản CSDL Micro Một AZ và đủ điều kiện hưởng thời gian sử dụng tính theo Bậc miễn phí của AWS cho Amazon RDS. Tuy nhiên, đối với bất kỳ trường hợp sử dụng nào vượt quá 750 giờ sử dụng phiên bản, trên toàn bộ các phiên bản CSDL Micro Một vùng sẵn sàng của Amazon RDS, cũng như trên toàn bộ các khu vực và công cụ cơ sở dữ liệu đủ điều kiện, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá Amazon RDS tiêu chuẩn.

Ví dụ: nếu bạn có hai phiên bản CSDL Micro Một AZ và mỗi phiên bản chạy 400 giờ trong một tháng, bạn sẽ có tổng cộng 800 giờ sử dụng phiên bản, trong đó có 750 giờ được miễn phí. Bạn sẽ bị tính phí đối với 50 giờ còn lại theo mức giá Amazon RDS tiêu chuẩn.

Tôi có được dùng 750 giờ sử dụng phiên bản cho mỗi phiên bản CSDL Micro MySQL, MariaDB, PostgreSQL và SQL Server theo Bậc miễn phí của AWS không?

Không. Khách hàng có quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS có thể sử dụng tối đa 750 giờ sử dụng phiên bản đối với phiên bản Micro chạy MySQL, PostgreSQL hoặc Phiên bản SQL Server Express. Đối với bất kỳ trường hợp sử dụng nào vượt quá 750 giờ sử dụng phiên bản, trên toàn bộ các phiên bản CSDL Micro Một vùng sẵn sàng của Amazon RDS, cũng như trên toàn bộ các khu vực và công cụ cơ sở dữ liệu đủ điều kiện, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá Amazon RDS tiêu chuẩn.

Tôi bị tính phí như thế nào khi số giờ sử dụng phiên bản vượt quá quyền lợi của Bậc miễn phí?

Bạn bị tính phí theo mức giá Amazon RDS tiêu chuẩn đối với số giờ sử dụng phiên bản vượt quá số giờ Bậc miễn phí cung cấp. Hãy tham khảo trang định giá Amazon RDS để biết chi tiết.

Phiên bản dự trữ

Phiên bản đặt trước (RI) là gì?

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn đặt trước phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm và theo đó, được chiết khấu đáng kể so với mức định giá phiên bản theo nhu cầu dành cho phiên bản CSDL. Có ba lựa chọn thanh toán RI -- Không cần thanh toán trước, Thanh toán trước một phần và Thanh toán trước toàn bộ -- cho phép bạn cân đối số tiền trả trước với mức giá hiệu dụng tính theo giờ.

Phiên bản đặt trước có khác biệt gì so với phiên bản CSDL theo nhu cầu?

Về mặt chức năng, phiên bản đặt trước và phiên bản CSDL theo nhu cầu hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là cách tính phí cho (các) phiên bản CSDL. Với Phiên bản đặt trước, bạn mua trước phiên bản trong một hoặc ba năm và đổi lại bạn nhận được mức giá tính theo giờ thực dụng thấp hơn (so với phiên bản CSDL theo nhu cầu) trong suốt thời hạn đặt trước. Trừ khi bạn mua phiên bản đặt trước ở một Khu vực, toàn bộ các phiên bản CSDL sẽ bị tính phí với mức giá theo giờ theo nhu cầu.

Làm thế nào để tôi mua và tạo phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua phiên bản đặt trước ở mục "Reserved Instance" (Phiên bản đặt trước) của Bảng điều khiển quản lý AWS dành cho Amazon RDS. Hoặc, bạn có thể sử dụng API của Amazon RDS hoặc Giao diện dòng lệnh AWS để liệt kê các gói đặt trước có thể mua hiện thời, sau đó mua gói đặt trước phiên bản CSDL.

Sau khi bạn mua phiên bản đặt trước, việc sử dụng phiên bản CSDL đặt trước không có gì khác biệt so với phiên bản CSDL theo nhu cầu. Khởi chạy phiên bản CSDL bằng cùng lớp phiên bản, công cụ và khu vực mà bạn đã dùng để mua phiên bản đặt trước. Với điều kiện dự trữ của bạn vẫn còn hiệu lực, Amazon RDS sẽ áp dụng mức giá tính theo giờ thấp hơn mà bạn đủ điều kiện hưởng cho phiên bản CSDL mới.

Phiên bản đặt trước có bao gồm đặt trước dung lượng không?

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS được mua cho một Khu vực thay vì cho một Vùng sẵn sàng cụ thể. Do RI không cụ thể theo một Vùng sẵn sàng nên chúng không phải là gói đặt trước dung lượng. Tức là thậm chí khi dung lượng được giới hạn ở một Vùng sẵn sàng, bạn vẫn có thể mua các gói đặt trước ở Khu vực đó, đồng thời áp dụng chiết khấu cho thời gian sử dụng phù hợp ở bất kỳ Vùng sẵn sàng nào thuộc Khu vực đó.

Tôi có thể mua bao nhiêu phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua tối đa 40 phiên bản CSDL đặt trước. Nếu bạn muốn chạy nhiều hơn 40 phiên bản CSDL, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu Phiên bản CSDL của Amazon RDS.

Điều gì xảy ra nếu tôi có một phiên bản CSDL đang dùng và tôi muốn biến phiên bản đó thành một phiên bản đặt trước?

Bạn chỉ cần mua gói đặt trước phiên bản CSDL có cùng lớp phiên bản CSDL, công cụ CSDL, tùy chọn Nhiều vùng sẵn sàng và Nhãn giấy phép trong cùng Khu vực với phiên bản CSDL mà bạn đang chạy và muốn đặt trước. Nếu mua gói đặt trước thành công, Amazon RDS sẽ tự động áp dụng phí sử dụng theo giờ mới cho phiên bản CSDL bạn đang dùng.

Nếu tôi đăng ký một phiên bản đặt trước, kỳ hạn bắt đầu từ khi nào? Điều gì xảy ra với phiên bản CSDL của tôi khi kết thúc kỳ hạn?

Những thay đổi về giá liên quan đến phiên bản đặt trước sẽ có hiệu lực sau khi yêu cầu của bạn được tiếp nhận cùng lúc xử lý ủy quyền thanh toán. Bạn có thể theo dõi trạng thái đặt trước của mình trên trang Hoạt động tài khoản AWS hoặc bằng API DescribeReservedDBInstances hay lệnh describe-reserved-db-instances. Nếu không ủy quyền thành công cho việc thanh toán một lần trước kỳ tính phí tiếp theo, mức giá chiết khấu sẽ không có hiệu lực.

Khi thời hạn dự trữ của bạn hết hạn, phiên bản dự trữ đổi sang mức giá sử dụng theo giờ Theo nhu cầu thích hợp cho lớp phiên bản CSDL và Khu vực.

Làm sao để kiểm soát phiên bản CSDL nào bị tính phí theo mức giá phiên bản đặt trước?

Các thao tác tạo, điều chỉnhxóa phiên bản CSDL trên Amazon RDS không phân biệt giữa phiên bản theo nhu cầu và phiên bản đặt trước. Khi tính phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng (các) gói Đặt trước của bạn sao cho toàn bộ các phiên bản CSDL đủ điều kiện đều được tính phí theo mức giá theo giờ thấp hơn của phiên bản CSDL đặt trước.

Nếu tôi mở rộng hoặc thu hẹp quy mô của lớp phiên bản CSDL, điều gì sẽ xảy ra với gói đặt trước của tôi?

Mỗi gói đặt trước được liên kết với nhóm thuộc tính sau: công cụ CSDL, lớp phiên bản CSDL, tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, nhãn giấy phép và Khu vực.

Gói đặt trước cho công cụ CSDL và nhãn giấy phép đủ điều kiện linh hoạt về kích thước (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Amazon Aurora hoặc Oracle "Bring Your Own License") sẽ tự động áp dụng cho một phiên bản CSDL đang chạy có kích thước bất kỳ trong cùng một dòng phiên bản (ví dụ: M4, T2 hoặc R3) cho cùng một công cụ cơ sở dữ liệu và Khu vực. Ngoài ra, gói đặt trước này cũng sẽ áp dụng với các phiên bản CSDL đang chạy theo tùy chọn triển khai Một vùng sẵn sàng hoặc Nhiều vùng sẵn sàng.

Ví dụ: giả sử bạn mua một dự trữ db.m4.2xlarge MySQL. Nếu bạn quyết định tăng quy mô theo tài nguyên phiên bản CSDL đang chạy thành db.m4.4xlarge, mức phí chiết khấu của RI này sẽ bao gồm 1/2 thời gian sử dụng phiên bản CSDL lớn hơn.

Nếu bạn đang chạy một công cụ CSDL hoặc nhãn giấy phép không đủ điều kiện linh hoạt kích thước (Microsoft SQL Server hoặc Oracle "Đã bao gồm giấy phép"), bạn chỉ có thể áp dụng mỗi gói đặt trước cho một phiên bản CSDL có cùng các thuộc tính trong suốt thời hạn. Nếu bạn quyết định chỉnh sửa bất kỳ thuộc tính nào trong số này của phiên bản CSDL đang chạy trước khi kết thúc thời hạn dự trữ, mức phí sử dụng theo giờ của bạn cho phiên bản CSDL đó sẽ đổi sang mức phí theo giờ theo nhu cầu.

Để biết thêm chi tiết về khả linh hoạt kích thước, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Tôi có thể di chuyển phiên bản đặt trước từ một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng sang một Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng khác không?

Mỗi phiên bản đặt trước gắn liền với một Khu vực cụ thể, việc này là cố định trong suốt thời gian đặt trước và không thể thay đổi được. Tuy nhiên, mỗi gói dự trữ có thể được sử dụng trên bất kỳ Vùng sẵn sàng khả dụng nào trong Khu vực liên kết.

Phiên bản đặt trước có được cung cấp cho các bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng không?

Có. Khi mua một phiên bản dự trữ, bạn có thể chọn tùy chọn Multi-AZ trong cấu hình phiên bản CSDL có sẵn. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng công cụ CSDL và nhãn giấy phép hỗ trợ khả năng linh hoạt kích thước cho phiên bản đặt trước, phiên bản đặt trước Nhiều vùng sẵn sàng sẽ bao gồm mức sử dụng của hai phiên bản CSDL Một vùng sẵn sàng.

Phiên bản đặt trước có được cung cấp cho bản sao chỉ đọc không?

Bạn có thể áp dụng gói đặt trước phiên bản CSDL cho một bản sao chỉ đọc với điều kiện lớp phiên bản CSDL giống với Khu vực. Khi tính phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng (các) gói Đặt trước của bạn sao cho toàn bộ các phiên bản CSDL đủ điều kiện được tính phí theo mức giá theo giờ thấp hơn của phiên bản đặt trước.

Tôi có thể hủy bỏ gói đặt trước không?

Không, bạn không thể hủy bỏ phiên bản CSDL đặt trước và khoản thanh toán một lần (nếu có) sẽ không được hoàn trả. Bạn sẽ tiếp tục trả phí cho mỗi giờ nằm trong kỳ hạn của phiên bản CSDL đặt trước, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu.

Tùy chọn thanh toán ảnh hưởng như nào đến hóa đơn của tôi?

Khi mua một RI theo tùy chọn Thanh toán trước toàn bộ, bạn thanh toán phí cho toàn bộ kỳ hạn của RI bằng một lần thanh toán trước. Bạn cũng có thể chọn không thanh toán trước bằng cách chọn tùy chọn Không thanh toán trước. Toàn bộ giá trị của RI Không thanh toán trước được chia đều cho mỗi giờ thuộc thời hạn và bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ thuộc thời hạn đó, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu. Tùy chọn Thanh toán trước một phần là tùy chọn lai giữa Thanh toán trước toàn bộ và Không thanh toán trước. Bạn thanh toán trước một phần nhỏ và bị tính phí theo mức giá theo giờ thấp cho mỗi giờ nằm trong kỳ hạn, bất kể bạn sử dụng bao nhiêu.

Phần cứng và thay đổi quy mô

Làm thế nào để xác định lớp phiên bản CSDL ban đầu và dung lượng lưu trữ nào phù hợp cho nhu cầu của tôi?

Để chọn lớp phiên bản CSDL ban đầu và dung lượng lưu trữ, bạn cần đánh giá nhu cầu điện toán, bộ nhớ và lưu trữ của ứng dụng. Để biết thông tin về lớp phiên bản CSDL hiện có, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Làm thế nào để điều chỉnh quy mô của tài nguyên điện toán và/hoặc dung lượng lưu trữ liên kết với Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS của tôi?

Bạn có thể điều chỉnh quy mô của tài nguyên điện toán và dung lượng lưu trữ được phân bổ cho phiên bản CSDL bằng Bảng điều khiển quản lý AWS (chọn phiên bản CSDL mong muốn rồi nhấp vào nút Modify (Điều chỉnh)), API của Amazon RDS hoặc Giao diện dòng lệnh AWS. Điều chỉnh bộ nhớ và tài nguyên CPU bằng cách thay đổi lớp Phiên bản CSDL của bạn và dung lượng lưu trữ hiện có sẽ thay đổi khi bạn điều chỉnh phân bổ dung lượng lưu trữ. 

Xin lưu ý rằng khi điều chỉnh lớp Phiên bản CSDL hoặc dung lượng lưu trữ đã phân bổ, các thay đổi bạn yêu cầu sẽ được áp dụng trong khoảng thời gian bảo trì do bạn chỉ định. Hoặc, bạn có thể sử dụng cờ “áp dụng ngay lập tức” để áp dụng các yêu cầu thay đổi quy mô ngay lập tức. Hãy ghi nhớ rằng bất kỳ thay đổi nào khác của hệ thống đang chờ xử lý cũng sẽ được áp dụng theo.

Một số phiên bản RDS for SQL Server cũ hơn có thể không đủ điều kiện để mở rộng lưu trữ. Hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp về RDS for SQL Server để biết thêm thông tin.

Cấu hình phần cứng cho dung lượng lưu trữ Amazon RDS như thế nào?

Amazon RDS sử dụng các ổ đĩa EBS để lưu trữ cơ sở dữ liệu và bản ghi. Tùy vào kích thước dung lượng lưu trữ yêu cầu, Amazon RDS sẽ tự động phân đoạn trên nhiều ổ đĩa EBS để tăng cường hiệu năng IOPS. Đối với MySQL và Oracle, một phiên bản CSDL hiện hành, bạn có thể nhận thấy một số cải thiện dung lượng I/O nếu bạn tăng quy mô dung lượng lưu trữ của mình theo tài nguyên. Bạn có thể điều chỉnh quy mô dung lượng lưu trữ được phân bổ cho Phiên bản CSDL của mình bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, API ModifyDBInstance hoặc lệnh modify-db-instance.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Lưu trữ cho Amazon RDS.

Phiên bản CSDL của tôi sẽ vẫn khả dụng trong quá trình điều chỉnh quy mô chứ?

Dung lượng lưu trữ được phân bổ cho Phiên bản CSDL của bạn có thể tăng lên trong khi Phiên bản CSDL vẫn được cung cấp liên tục. Tuy nhiên, khi bạn quyết định tăng hoặc giảm quy mô tài nguyên điện toán được cung cấp cho phiên bản CSDL, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tạm thời bị gián đoạn trong khi điều chỉnh lớp phiên bản CSDL. Thời gian gián đoạn này thường chỉ kéo dài một vài phút và sẽ xảy ra trong khoảng thời gian bảo trì cho Phiên bản CSDL của bạn, trừ khi bạn chỉ định cần áp dụng việc điều chỉnh ngay lập tức.

Làm thế nào để tôi điều chỉnh quy mô phiên bản CSDL của mình vượt ra ngoài phạm vi lớp phiên bản CSDL và dung lượng lưu trữ tối đa?

Amazon RDS hỗ trợ nhiều lớp phiên bản CSDL và phân bổ dung lượng lưu trữ để đáp ứng nhiều nhu cầu ứng dụng khác nhau. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu nhiều tài nguyên điện toán hơn so với lớp phiên bản CSDL lớn nhất hoặc nhiều dung lượng lưu trữ hơn so với mức phân bổ tối đa, bạn có thể triển khai việc phân vùng qua đó dàn trải dữ liệu của bạn trên nhiều phiên bản CSDL.

Thế nào là lưu trữ Đa dụng (SSD) của Amazon RDS?

Lưu trữ Đa dụng (SSD) của Amazon RDS phù hợp với nhiều loại khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có số lượng yêu cầu I/O vừa phải. Với đường cơ sở là 3 IOPS/GB và khả năng tăng vọt lên tới 3.000 IOPS, tùy chọn lưu trữ này cung cấp hiệu năng có thể dự đoán được nhằm đáp ứng nhu cầu của hầu hết các ứng dụng.

Thế nào là lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD) của Amazon RDS?

Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD) của Amazon RDS là một tùy chọn lưu trữ được hỗ trợ SSD nhằm mang lại hiệu năng I/O nhanh chóng, nhất quán và có thể dự đoán được. Với Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD) của Amazon RDS, bạn có thể xác định mức IOPS khi tạo phiên bản CSDL và Amazon RDS cung cấp mức IOPS đó trong vòng đời của phiên bản CSDL. Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD) của Amazon RDS được tối ưu hóa cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu giao dịch, tăng cường I/O (OLTP). Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Thế nào là lưu trữ từ tính Amazon RDS?

Lưu trữ từ tính Amazon RDS là giải pháp hữu ích cho các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu nhỏ, có tần suất truy cập dữ liệu ít thường xuyên hơn. Khuyến cáo không sử dụng giải pháp lưu trữ từ tính cho các phiên bản cơ sở dữ liệu sản xuất.

Làm thế nào để tôi lựa chọn từ các loại lưu trữ Amazon RDS?

Chọn loại lưu trữ phù hợp nhất với khối lượng công việc của bạn.

 • Khối lượng công việc OLTP hiệu năng cao: Lưu trữ IOPS được cung cấp (SSD) của Amazon RDS
 • Khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có số lượng yêu cầu I/O vừa phải: Lưu trữ Mục đích chung (SSD) Amazon RDS

Amazon RDS hỗ trợ những IOPS tối thiểu và tối đa nào?

IOPS được Amazon RDS hỗ trợ sẽ khác nhau tùy vào công cụ cơ sở dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Tự động sao lưu và kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu

Sự khác biệt giữa tự động sao lưu và Ảnh chụp nhanh cơ sở dữ liệu là gì?

Amazon RDS cung cấp hai phương pháp khác nhau để sao lưu và khôi phục các bản sao lưu cũng như các bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu (Bản kết xuất nhanh CSDL) tự động từ (các) phiên bản CSDL của bạn.

Tính năng tự động sao lưu của Amazon RDS cho phép phục hồi về thời điểm trước đó của phiên bản CSDL mà bạn sử dụng. Khi bật tự động sao lưu trên Phiên bản CSDL, Amazon RDS sẽ tự động thực hiện một kết xuất nhanh đầy đủ hàng ngày dữ liệu của bạn (trong khoảng thời gian sao lưu dự phòng do bạn xác định) và ghi lại nhật ký giao dịch (khi các cập nhật phiên bản CSDL của bạn được thực hiện). Khi bạn khởi tạo khôi phục điểm-theo-thời gian, nhật ký giao dịch được áp dụng cho bản sao lưu hàng ngày phù hợp nhất để khôi phục phiên bản CSDL về thời điểm cụ thể do bạn yêu cầu. 

Amazon RDS giữ lại bản sao lưu của phiên bản CSDL trong khoảng thời gian có giới hạn, do người dùng xác định có tên là khoảng thời gian giữ lại, mặc định là 7 ngày nhưng có thể thiết lập tối đa thành 35 ngày. Bạn có thể khởi tạo khôi phục về một thời điểm nào đó và xác định bất kỳ giây nào trong khoảng thời gian giữ lại, cho đến tận Lần khôi phục gần nhất. Bạn có thể sử dụng API DescribeDBInstances để trả về lần khôi phục gần nhất cho phiên bản CSDL của bạn, thường là trong vòng năm phút gần nhất. Hoặc, bạn có thể tìm Lần khôi phục gần nhất cho phiên bản CSDL bằng cách chọn phiên bản đó trên Bảng điều khiển quản lý AWS rồi tìm trong thẻ “Mô tả” ở ô phía dưới của Bảng điều khiển.

Kết xuất nhanh CSDL do người dùng khởi tạo và cho phép bạn sao lưu phiên bản CSDL của mình ở một trạng thái đã biết theo tần suất bạn muốn rồi sau đó khôi phục từ trạng thái đó vào bất kỳ lúc nào. Có thể tạo kết xuất nhanh CSDL bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, API CreateDBSnapshot hoặc lệnh create-db-snapshot và được lưu giữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Kết xuất nhanh do Amazon RDS thực hiện để cho phép tự động sao lưu nhằm giúp bạn sao chép (sử dụng bảng điều khiển AWS hoặc lệnh copy-db-snapshot) hoặc tính năng khôi phục kết xuất nhanh. Bạn có thể xác định chúng bằng cách sử dụng Kiểu kết xuất nhanh "tự động". Ngoài ra, bạn có thể xác định thời gian tiến hành kết xuất nhanh bằng cách xem trường "Thời gian tạo kết xuất nhanh". Hoặc, mã nhận diện của kết xuất nhanh "tự động" cũng bao gồm thông tin về thời gian (theo UTC) kết xuất nhanh được thực hiện.

Xin lưu ý: Khi bạn thực hiện khôi phục về một thời điểm nào đó hoặc từ một kết xuất nhanh CSDL, một phiên bản CSDL mới được tạo ra với điểm cuối mới (có thể xóa phiên bản CSDL cũ nếu muốn). Việc này cũng là để cho phép bạn tạo nhiều Phiên bản CSDL từ một Kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu cụ thể hoặc thời điểm cụ thể.

Tôi có cần kích hoạt sao lưu cho Phiên bản CSDL của mình không hay quá trình sao lưu là tự động?

Theo mặc định, Amazon RDS cho phép tự động sao lưu Phiên bản CSDL của bạn với thời gian lưu giữ là 7 ngày. Dung lượng lưu trữ sao lưu miễn phí bằng với kích thước của cơ sở dữ liệu được cung cấp của bạn và chỉ áp dụng với Phiên bản CSDL đang hoạt động. Ví dụ: nếu bạn có 100 GB dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu được cung cấp trong tháng, chúng tôi sẽ cung cấp 100 GB dung lượng lưu trữ sao lưu trong một tháng đó mà không tính thêm phí.

Nếu muốn điều chỉnh thời gian lưu giữ bản sao lưu, bạn có thể dùng bảng điều khiển hoặc API CreateDBInstance (khi tạo Phiên bản CSDL mới) hoặc API ModifyDBInstance (đối với phiên bản hiện có). Bạn có thể sử dụng các API này để thay đổi tham số RetentionPeriod từ 0 (thao tác này sẽ tắt tính năng tự động sao lưu) thành số ngày mong muốn bất kỳ. Bạn không thể đặt giá trị này thành 0 nếu phiên bản CSDL là nguồn của Bản sao chỉ có quyền đọc. Để biết thêm thông tin về tự động sao lưu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Khoảng thời gian sao lưu là gì và tại sao tôi lại cần khoảng thời gian sao lưu? Cơ sở dữ liệu của tôi có khả dụng trong thời gian sao lưu không?

Thời gian sao lưu mong muốn là khoảng thời gian do người dùng xác định, mà trong khoảng thời gian đó, Phiên bản CSDL của bạn sẽ được sao lưu. Amazon RDS sử dụng các bản sao lưu dữ liệu định kỳ này cùng với bản ghi giao dịch của bạn để giúp bạn khôi phục Phiên bản CSDL về bất kỳ giây nào thuộc thời gian giữ lại, đến tận Lần khôi phục gần nhất (thường tối đa là năm phút gần nhất). Trong thời gian sao lưu, I/O lưu trữ có thể bị gián đoạn trong thời gian ngắn khi quá trình sao lưu bắt đầu (thường trong vài giây) và bạn có thể thấy độ trễ cao hơn trong một khoảng thời gian ngắn. Không bị gián đoạn I/O đối với các bản triển khai CSDL Nhiều vùng sẵn sàng do quá trình sao lưu được tiến hành từ trạng thái dự phòng.

Các bản sao lưu tự động và ảnh chụp nhanh CSDL của tôi được lưu trữ ở đâu và làm thế nào để quản lý việc lưu giữ các bản này?

Các bản kết xuất nhanh CSDL và sao lưu tự động của Amazon RDS được lưu trữ trên S3.

Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, API ModifyDBInstance hoặc lệnh modify-db-instance để quản lý thời gian giữ lại các bản sao lưu tự động của mình bằng cách điều chỉnh thông số RetentionPeriod. Nếu muốn tắt tự động sao lưu, bạn có thể làm vậy bằng cách thiết lập thời gian giữ lại bằng 0 (không khuyến cáo). Bạn có thể quản lý các bản Kết xuất nhanh CSDL do người dùng tạo ra qua mục "Kết xuất nhanh" của Bảng điều khiển Amazon RDS. Hoặc, bạn có thể thấy một danh sách các bản Kết xuất nhanh CSDL do người dùng tạo ra cho một Phiên bản CSDL cụ thể bằng cách sử dụng API DescribeDBSnapshots hoặc lệnh describe-db-snapshots và xóa kết xuất nhanh bằng API DeleteDBSnapshot hoặc lệnh delete-db-snapshot.

Tại sao tôi có nhiều ảnh chụp nhanh CSDL tự động hơn so với số ngày của thời gian lưu giữ phiên bản CSDL của mình?

Thông thường sẽ có nhiều hơn từ 1 hoặc 2 ảnh chụp nhanh CSDL tự động so với số ngày của thời gian lưu giữ. Thêm một kết xuất nhanh tự động được giữ lại để đảm bảo khả năng thực hiện khôi phục từ một thời điểm nào đó về bất kỳ thời gian nào trong thời gian giữ lại. Ví dụ: nếu thời gian sao lưu của bạn được thiết lập bằng 1 ngày, bạn sẽ cần 2 bản kết xuất nhanh tự động để hỗ trợ tác vụ khôi phục về bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 giờ trước. Bạn cũng có thể thấy một ảnh chụp nhanh tự động khác vì một ảnh chụp nhanh tự động mới luôn được tạo ra trước khi ảnh chụp nhanh tự động cũ nhất được xóa đi.

Điều gì xảy ra với các bản sao lưu dự phòng và ảnh chụp nhanh CSDL của tôi nếu tôi xóa phiên bản CSDL của mình?

Khi bạn xóa một phiên bản CSDL, bạn có thể tạo một ảnh chụp nhanh CSDL cuối cùng sau khi xóa; nếu bạn làm vậy, bạn có thể dùng ảnh chụp nhanh CSDL này để khôi phục phiên bản CSDL đã xóa vào một thời điểm nào đó sau này. Amazon RDS giữ lại bản kết xuất nhanh CSDL cuối cùng do người dùng tạo ra này cùng với toàn bộ các bản kết xuất nhanh CSDL được tạo thủ công khác sau khi phiên bản CSDL được xóa đi. Tham khảo trang định giá để biết chi tiết về chi phí dung lượng lưu trữ sao lưu.

Các bản sao lưu tự động sẽ biến mất khi xóa phiên bản CSDL. Chỉ những Bản kết xuất nhanh CSDL được tạo thủ công mới được giữ lại sau khi xóa Phiên bản CSDL.

Bảo mật

Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon là gì và dịch vụ này tương tác như thế nào với Amazon RDS?

Amazon VPC cho phép bạn tạo môi trường mạng ảo trên một phần riêng tư, tách biệt của đám mây AWS. Tại đây, bạn có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các khía cạnh như dải địa chỉ IP riêng, mạng con, bảng định tuyến và cổng mạng. Với Amazon VPC, bạn có thể xác định một cấu trúc mạng ảo và tùy chỉnh cấu hình mạng cho giống nhất với một mạng IP truyền thống mà bạn có thể vận hành tại trung tâm dữ liệu của chính bạn.

Bạn có thể tận dụng VPC trong trường hợp bạn muốn chạy một ứng dụng web công khai nhưng vẫn cần duy trì các máy chủ backend không cho phép truy cập công khai trên một mạng con riêng. Bạn có thể tạo một mạng con công khai cho các máy chủ web có kết nối với Internet, rồi đặt các Phiên bản CSDL Amazon RDS backend lên một mạng con cá nhân không có kết nối với Internet. Để biết thêm thông tin về Amazon VPC, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Đám mây riêng ảo của Amazon.

Sử dụng Amazon RDS bên trong một VPC có gì khác so với khi sử dụng nó trên nền tảng EC2-Classic (phi VPC)?

Nếu tài khoản AWS của bạn được tạo trước ngày 04/12/2013, bạn có thể chạy Amazon RDS trong môi trường Đám mây điện toán linh hoạt (EC2)-Classic của Amazon. Chức năng cơ bản của Amazon RDS giống nhau bất kể sử dụng EC2-Classic hay EC2-VPC. Amazon RDS quản lý các bản sao lưu, vá lỗi phần mềm, tự động phát hiện sự cố, bản sao chỉ đọc và khôi phục cho dù Phiên bản CSDL của bạn được triển khai bên trong hay bên ngoài VPC. Để biết thêm thông tin về sự khác biệt giữa EC2-Classic và EC2-VPC, hãy tham khảo tài liệu về EC2.

Nhóm mạng con CSDL là gì và tại sao tôi cần có một nhóm?

Mạng con là một tập hợp các mạng con mà bạn muốn chỉ định cho Phiên bản CSDL Amazon RDS của mình trong một VPC. Mỗi Nhóm mạng con CSDL cần có tối thiểu một mạng con cho mỗi Vùng sẵn sàng trong một Khu vực cụ thể. Khi tạo một Phiên bản CSDL trong VPC, bạn cần chọn một Nhóm mạng con DB. Amazon RDS khi đó sử dụng Nhóm mạng con DB đó và Vùng sẵn sàng mong muốn của bạn để chọn một mạng con và một địa chỉ IP bên trong mạng con đó. Amazon RDS sẽ tạo và liên kết một Giao diện mạng linh hoạt với Phiên bản CSDL của bạn bằng địa chỉ IP đó.

Xin lưu ý rằng bạn nên sử dụng Tên DNS để kết nối tới Phiên bản CSDL do địa chỉ IP cơ sở có thể thay đổi (ví dụ như trong quá trình chuyển đổi dự phòng).

Đối với triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, việc xác định một mạng con cho tất cả các Vùng sẵn sàng trong một khu vực sẽ cho phép Amazon RDS tạo một bản dự phòng mới ở Vùng sẵn sàng khác nếu phát sinh nhu cầu. Bạn cần làm việc này cho cả các triển khai Một vùng sẵn sàng, phòng trường hợp bạn cần chuyển đổi chúng thành bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng vào thời điểm nào đó.

Làm thế nào để tạo một Phiên bản CSDL Amazon RDS trên VPC?

Để biết quy trình hướng dẫn chi tiết cho quá trình này, hãy tham khảo phần Creating a DB Instance in a VPC (Tạo Phiên bản CSDL trên VPC) trong Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Làm thế nào để kiểm soát truy cập mạng đến (các) Phiên bản CSDL của tôi?

Truy cập mục Nhóm bảo mật của Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để tìm hiểu thêm về những cách kiểm soát truy cập khác nhau vào Phiên bản CSDL của bạn.

Làm thế nào để kết nối với một Phiên bản CSDL Amazon RDS trên VPC?

Có thể truy cập Phiên bản CSDL được triển khai trên một VPC bằng Phiên bản EC2 được triển khai trên cùng VPC đó. Nếu các Phiên bản EC2 này được triển khai trên một mạng con công cộng có các IP Động được liên kết, bạn có thể truy cập Phiên bản EC2 qua Internet. Có thể truy cập Phiên bản CSDL được triển khai trên một VPC từ Internet hoặc từ Phiên bản EC2 bên ngoài VPC qua VPN hoặc các máy chủ pháo đài mà bạn có thể khởi chạy trên mạng con công khai của mình hoặc sử dụng tùy chọn Truy cập công khai của Amazon RDS:

 • Để sử dụng máy chủ pháo đài, bạn cần thiết lập một mạng con công khai có phiên bản EC2 hoạt động như một Pháo đài SSH. Mạng con công cộng này phải có một cổng Internet và quy tắc định tuyến cho phép chuyển hướng lưu lượng qua máy chủ SSH mà sau đó phải chuyển tiếp các yêu cầu đến địa chỉ IP riêng của phiên bản CSDL Amazon RDS của bạn.
 • Để sử dụng kết nối công cộng, chỉ cần tạo Phiên bản CSDL với tùy chọn Có thể truy cập công khai được thiết lập thành có. Khi kích hoạt tùy chọn Công chúng có thể truy cập, Phiên bản CSDL của bạn trên một VPC mặc định có thể truy cập được đầy đủ từ bên ngoài VPC của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không cần cấu hình VPN hay máy chủ pháo đài để cho phép truy cập vào phiên bản của bạn.

Bạn cũng có thể thiết lập một Cổng VPN để mở rộng mạng doanh nghiệp sang VPC và cho phép truy cập vào phiên bản CSDL Amazon RDS trên VPC đó. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon VPC để biết thêm chi tiết.

Bạn nên sử dụng Tên DNS để kết nối Phiên bản CSDL vì địa chỉ IP cơ sở có thể thay đổi (ví dụ: trong quá trình chuyển đổi dự phòng).

Tôi có thể di chuyển phiên bản CSDL hiện có từ bên ngoài VPC vào VPC của mình không?

Nếu phiên bản CSDL của bạn không nằm trong một VPC, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để dễ dàng di chuyển phiên bản CSDL của bạn vào một VPC. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết thêm chi tiết. Bạn cũng có thể tạo một bản kết xuất nhanh của Phiên bản CSDL bên ngoài VPC và khôi phục nó sang VPC bằng cách xác định Nhóm mạng con DB bạn muốn sử dụng. Hoặc, bạn cũng có thể thực hiện thao tác “Khôi phục về thời điểm trước đó”.

Tôi có thể di chuyển phiên bản CSDL hiện hành của tôi từ bên trong VPC ra ngoài VPC không?

Chúng tôi không hỗ trợ di chuyển Phiên bản CSDL từ bên trong ra ngoài VPC. Vì lý do bảo mật, không được khôi phục một bản Kết xuất nhanh CSDL của Phiên bản CSDL bên trong VPC ra bên ngoài VPC. Quy định này cũng áp dụng với tính năng “Khôi phục về thời điểm trước đó”. 

Tôi cần lưu ý những gì để đảm bảo có thể truy cập Phiên bản CSDL của tôi trên VPC từ ứng dụng của tôi?

Bạn chịu trách nhiệm điều chỉnh các bảng định tuyếnACL mạng trên VPC của mình để đảm bảo các phiên bản máy khách có thể truy cập vào phiên bản CSDL trên VPC. Đối với triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, sau quá trình chuyển đổi dự phòng, phiên bản EC2 máy khách và Phiên bản CSDL Amazon RDS của bạn có thể nằm ở các Vùng sẵn sàng khác nhau. Bạn cần cấu hình các ACL mạng để đảm bảo có thể kết nối giữa các Vùng sẵn sàng.

Tôi có thể thay đổi Nhóm mạng con CSDL của Phiên bản CSDL của mình không?

Có thể cập nhật Nhóm mạng con CSDL hiện có để bổ sung thêm mạng con cho các Vùng sẵn sàng hiện có hoặc cho các Vùng sẵn sàng mới được bổ sung kể từ khi tạo Phiên bản CSDL. Việc gỡ mạng con khỏi một Nhóm mạng con DB hiện hành có thể làm gián đoạn phiên bản nếu chúng đang chạy trên một Vùng sẵn sàng riêng bị gỡ khỏi nhóm mạng con. Hãy xem Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết thêm thông tin.

Thế nào là tài khoản người dùng chính Amazon RDS và tài khoản này khác gì với tài khoản AWS?

Để bắt đầu sử dụng Amazon RDS, bạn cần có một tài khoản nhà phát triển AWS. Nếu bạn không có tài khoản này trước khi đăng ký Amazon RDS, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản khi bắt đầu quá trình đăng ký. Tài khoản người dùng chính khác với tài khoản nhà phát triển AWS và chỉ được dùng trong môi trường Amazon RDS để kiểm soát truy cập đến (các) Phiên bản CSDL của bạn. Tài khoản người dùng chính là một tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu gốc mà bạn có thể dùng để kết nối đến Phiên bản CSDL của mình. 

Bạn có thể chỉ định tên người dùng chính và mật khẩu mà bạn muốn liên kết với mỗi Phiên bản CSDL khi tạo Phiên bản CSDL. Sau khi tạo Phiên bản CSDL, bạn có thể kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng thông tin chứng thực người dùng chính. Sau đó, bạn cũng có thể cần tạo thêm tài khoản người dùng để có thể giới hạn đối tượng được phép truy cập vào Phiên bản CSDL của bạn.

Người dùng chính cho Phiên bản CSDL của tôi được cấp những đặc quyền gì?

Đối với MySQL, đặc quyền mặc định cho người dùng chính gồm có: tạo, thả, tham chiếu, tạo sự kiện, thay đổi, xóa, lập chỉ mục, chèn, chọn, cập nhật, tạo bảng tạm thời, khóa bảng, kích hoạt, tạo lượt xem, hiển thị lượt xem, thay đổi thủ tục, tạo thủ tục, thực thi, kích hoạt, tạo người dùng, xử lý, hiển thị cơ sở dữ liệu, cấp tùy chọn.

Đối với Oracle, người dùng chính được cấp vai trò "dba". Người dùng chính kế thừa phần lớn các đặc quyền tương ứng với vai trò đó. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết danh sách các đặc quyền giới hạn và lựa chọn thay thế tương ứng để thực hiện các tác vụ quản trị có thể cần đến những đặc quyền này.

Đối với SQL Server, người dùng tạo ra cơ sở dữ liệu được cấp vai trò "db_owner". Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết danh sách các đặc quyền giới hạn và lựa chọn thay thế tương ứng để thực hiện các tác vụ quản trị có thể cần đến các đặc quyền này.

Có bấy kỳ sự khác biệt gì về công tác quản lý người dùng bằng Amazon RDS không?

Không, mọi thứ hoạt động tương tự như khi sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ do chính bạn quản lý.

Chương trình chạy trên máy chủ tại trung tâm dữ liệu của chính tôi có thể truy cập cơ sở dữ liệu Amazon RDS không?

Có. Bạn phải chủ đích bật khả năng truy cập cơ sở dữ liệu của mình qua Internet bằng cách cấu hình Nhóm bảo mật. Bạn chỉ có thể cấp quyền truy cập cho những IP, dải IP hoặc mạng con cụ thể tương ứng với các máy chủ tại trung tâm dữ liệu của chính bạn.

Tôi có thể mã hóa kết nối giữa ứng dụng và Phiên bản CSDL của mình bằng SSL/TLS không?

Có, tùy chọn này được hỗ trợ cho tất cả công cụ Amazon RDS. Amazon RDS tạo một chứng nhận SSL/TLS cho mỗi Phiên bản CSDL. Sau khi thiết lập kết nối mã hóa, dữ liệu truyền giữa Phiên bản CSDL và ứng dụng của bạn sẽ được mã hóa trong quá trình truyền dữ liệu.

Mặc dù SSL có nhiều lợi ích bảo mật, bạn nên biết rằng mã hóa SSL/TLS là một hoạt động tốn nhiều tài nguyên điện toán và sẽ làm tăng độ trễ kết nối cơ sở dữ liệu của bạn. Hỗ trợ SSL/TLS trên Amazon RDS là để mã hóa kết nối giữa ứng dụng và Phiên bản CSDL của bạn; không nên lệ thuộc vào cơ chế này để xác thực Phiên bản CSDL.

Để biết chi tiết về cách thiết lập kết nối mã hóa với Amazon RDS, vui lòng truy cập Hướng dẫn sử dụng MySQL, Hướng dẫn sử dụng MariaDBHướng dẫn sử dụng SQL ServerHướng dẫn sử dụng PostgreSQL hoặc Hướng dẫn sử dụng Oracle của Amazon RDS. Để tìm hiểu thêm về cách SSL/TLS tương tác với các công cụ này, bạn có thể tham khảo trực tiếp tài liệu về MySQL, tài liệu về MariaDB, tài liệu về MSDN SQL Server, tài liệu về PostgreSQL hoặc tài liệu về Oracle.

Tôi có thể mã hóa dữ liệu đang được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Amazon RDS của mình không?

Amazon RDS hỗ trợ mã hóa dữ liệu đang được lưu trữ cho tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu bằng khóa do bạn quản lý thông qua Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS. Trên một phiên bản cơ sở dữ liệu đang chạy với mã hóa Amazon RDS, dữ liệu được lưu và không còn hoạt động trên bộ lưu trữ chính được mã hóa giống như các bản sao lưu tự động, bản sao đọc và kết xuất nhanh của phiên bản cơ sở dữ liệu đó. Mã hóa và giải mã được xử lý một cách minh bạch. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng KMS với Amazon RDS, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Bạn cũng có thể thêm mã hóa cho một phiên bản CSDL chưa được mã hóa trước đó hoặc cụm CSDL bằng cách tạo một kết xuất nhanh CSDL rồi sau đó tạo một bản sao của bản kết xuất nhanh đó và xác định một khóa mã hóa KMS. Khi đó, bạn có thể khôi phục một phiên bản CSDL được mã hóa hoặc cụm CSDL từ bản kết xuất nhanh được mã hóa.

Amazon RDS dành cho Oracle và SQL Server hỗ trợ công nghệ Mã hóa dữ liệu minh bạch (TDE) của các công cụ này. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS cho OracleSQL Server.

Làm thế nào để kiểm soát các hành động mà hệ thống và người dùng của tôi có thể thực hiện đối với các tài nguyên Amazon RDS cụ thể?

Bạn có thể kiểm soát các hoạt động mà người dùng và nhóm AWS IAM có thể thực hiện đối với tài nguyên Amazon RDS. Bạn thực hiện việc này bằng cách tham chiếu các tài nguyên Amazon RDS theo chính sách AWS IAM mà bạn áp dụng với người dùng và nhóm của mình. Tài nguyên Amazon RDS mà bạn có thể tham chiếu theo chính sách IAM của AWS gồm có phiên bản CSDL, bản kết xuất nhanh CSDL, bản sao chỉ đọc, nhóm bảo mật CSDL, nhóm tùy chọn CSDL, nhóm tham số CSDL, gói đăng ký sự kiện và nhóm mạng con CSDL. 

Ngoài ra, bạn có thể gắn thẻ các tài nguyên này để thêm siêu dữ liệu bổ sung vào tài nguyên của bạn. Bằng cách gắn thẻ, bạn có thể phân loại tài nguyên của mình (ví dụ: Phiên bản CSDL “Phát triển”, Phiên bản CSDL “Sản xuất” và Phiên bản CSDL “Kiểm thử”) và viết các chính sách AWS IAM có quy định phân quyền (ví dụ: hoạt động) có thể thực hiện đối với tài nguyên bằng cùng một thẻ. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Quản lý truy cập đến cơ sở dữ liệu và tài nguyên Amazon RDSGắn thẻ tài nguyên Amazon RDS.

Tôi muốn thực hiện phân tích bảo mật hoặc khắc phục sự cố vận hành khi triển khai Amazon RDS. Tôi có thể lấy lịch sử của tất cả các lệnh gọi API Amazon RDS trên tài khoản của mình không?

Có. AWS CloudTrail là dịch vụ web ghi lại các lệnh gọi API AWS cho tài khoản của bạn và gửi cho bạn tệp bản ghi. Lịch sử lệnh gọi API AWS do CloudTrail tạo ra cho phép thực hiện phân tích bảo mật, theo dõi thay đổi tài nguyên và kiểm tra tuân thủ. Tìm hiểu thêm về CloudTrail ở trang chi tiết về AWS CloudTrail và bật tính năng đó qua trang chủ Bảng điều khiển quản lý AWS của CloudTrail.

Tôi có thể sử dụng Amazon RDS với những ứng dụng yêu cầu tuân thủ HIPAA không?

Có, tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS đều đủ điều kiện HIPAA nên bạn có thể sử dụng chúng để xây dựng các ứng dụng tuân thủ HIPAA và lưu trữ thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao gồm cả thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) theo Thỏa thuận hợp tác kinh doanh (BAA) đã ký với AWS. Nếu có BAA đã ký, bạn không cần phải làm gì thêm để bắt đầu sử dụng các dịch vụ này trên (các) tài khoản thuộc phạm vi của BAA. Nếu bạn chưa thực thi BAA với AWS hoặc có bất kỳ câu hỏi nào khác về ứng dụng tuân thủ HIPAA trên AWS, vui lòng liên hệ với người quản lý khách hàng của bạn.

Cấu hình cơ sở dữ liệu

Làm thế nào để chọn đúng các thông số cấu hình cho (các) Phiên bản CSDL của tôi?

Theo mặc định, Amazon RDS chọn các thông số cấu hình tối ưu cho Phiên bản CSDL của bạn, trong đó có xét đến lớp phiên bản và dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, nếu muốn thay đổi các tham số đó, bạn có thể làm bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, các API Amazon RDS hoặc Giao diện dòng lệnh AWS. Xin lưu ý rằng việc thay đổi thông số cấu hình khác với giá trị khuyến cáo có thể gây ra tác động không mong muốn, từ suy giảm hiệu năng đến sập hệ thống. Chỉ người dùng cấp cao dám chấp nhận những rủi ro trên mới nên thử thực hiện.

Thế nào là các nhóm Thông số CSDL? Chúng có lợi ích gì?

Một nhóm thông số cơ sở dữ liệu (Nhóm thông số CSDL) đóng vai trò một “bộ chứa” cho các giá trị cấu hình công cụ có thể được áp dụng cho một hay nhiều Phiên bản CSDL. Nếu bạn tạo một Phiên bản CSDL mà không xác định Nhóm tham số DB, Nhóm tham số DB mặc định sẽ được sử dụng. Nhóm mặc định này chứa các giá trị mặc định của công cụ và các giá trị mặc định của hệ thống Amazon RDS được tối ưu hóa cho Phiên bản CSDL bạn đang chạy. Tuy nhiên, nếu muốn Phiên bản CSDL của mình chạy bằng các giá trị cấu hình công cụ tùy chỉnh, bạn chỉ cần tạo một Nhóm tham số DB mới, điều chỉnh các tham số mong muốn và điều chỉnh Phiên bản CSDL để sử dụng Nhóm tham số DB. Sau khi liên kết, tất cả các Phiên bản CSDL sử dụng một Nhóm thông số DB cụ thể sẽ nhận được toàn bộ cập nhật thông số cho Nhóm thông số CSDL đó.

Để biết thêm thông tin về cấu hình Nhóm tham số DB, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho người dùng Amazon RDS.

Làm thế nào để tôi giám sát cấu hình tài nguyên Amazon RDS của mình?

Bạn có thể sử dụng AWS Config để liên tục ghi lại các thay đổi cấu hình xảy ra với Phiên bản CSDL Amazon RDS, Nhóm mạng con CSDL, Bản kết xuất nhanh CSDL, Nhóm bảo mật CSDL và Gói đăng ký sự kiện, đồng thời nhận thông báo thay đổi qua Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon. Bạn cũng có thể tạo Quy tắc AWS Config để đánh giá xem những tài nguyên Amazon RDS này có được cấu hình đúng như bạn mong muốn không.

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng

Việc chạy một phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng có ý nghĩa gì?

Khi bạn tạo hay điều chỉnh phiên bản CSDL để chạy dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Amazon RDS sẽ tự động cung cấp và duy trì một bản sao “dự phòng” đồng bộ trên một Vùng sẵn sàng khác. Các cập nhật đối với Phiên bản CSDL của bạn được sao chép đồng bộ trên các Vùng sẵn sàng sang bản dự phòng để đảm bảo cả hai đều đồng bộ và bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất trước sự cố phiên bản CSDL. 

Trong lúc thực hiện một số công việc bảo trì theo kế hoạch hoặc trong trường hợp không chắc có lỗi phiên bản CSDL hoặc lỗi Vùng sẵn sàng hay không, Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang trạng thái dự phòng để bạn có thể tiếp tục các tác vụ ghi và đọc cơ sở dữ liệu ngay khi kích hoạt trạng thái dự phòng. Do bản ghi tên cho phiên bản CSDL vẫn không đổi nên ứng dụng của bạn có thể tiếp tục tác vụ với cơ sở dữ liệu mà không cần can thiệp thủ công về mặt quản trị. Với triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, hoạt động sao chép rất minh bạch. Bạn không tương tác trực tiếp với bản dự phòng và không thể dùng bản dự phòng để đáp ứng lưu lượng đọc. Tham khảo thêm thông tin về triển khai Nhiều vùng sẵn sàng trong Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Thế nào là một Vùng sẵn sàng?

Vùng sẵn sàng là các vị trí riêng biệt trong một Khu vực được thiết kế để cô lập với các lỗi xảy ra ở những Vùng sẵn sàng khác. Mỗi Vùng sẵn sàng có những khác biệt riêng về mặt vật lý, chạy trên cơ sở hạ tầng độc lập và được thiết kế để luôn ổn định. Các Vùng sẵn sàng sẽ không cùng gặp phải những điểm gây lỗi thường gặp như máy phát điện và thiết bị làm mát. Bên cạnh đó, do chúng tách biệt nhau hoàn toàn nên trong trường hợp sự cố cực kì hiếm hoi như hỏa hoạn, bão lốc hay ngập lụt, chỉ có một Vùng sẵn sàng bị ảnh hưởng. Vùng sẵn sàng trong cùng một Khu vực hưởng lợi từ khả năng kết nối mạng có độ trễ thấp.

“Bản chính” và “bản dự phòng” có ý nghĩa gì trong ngữ cảnh triển khai Nhiều vùng sẵn sàng?

Khi bạn chạy một phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, “bản chính” đáp ứng các tác vụ ghi và đọc dữ liệu. Ngoài ra, Amazon RDS cung cấp và duy trì một “bản dự phòng” ở dạng ngầm, đây là bản sao cập nhật của bản chính. Bản dự phòng được “kích hoạt” trong các trường hợp chuyển đổi dự phòng. Sau quá trình chuyển đổi dự phòng, bản dự phòng trở thành bản chính và chấp nhận các tác vụ cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn không tương tác trực tiếp với bản dự phòng (ví dụ: đối với các tác vụ đọc) tại bất kỳ thời điểm nào trước khi kích hoạt. Nếu bạn mong muốn điều chỉnh quy mô lưu lượng đọc cao hơn giới hạn dung lượng của một phiên bản CSDL, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Bản sao chỉ đọc.

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng có những lợi ích gì?

Lợi ích chính khi chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng là tăng độ bền và khả năng sẵn sàng của cơ sở dữ liệu. Khả năng sẵn sàng và chịu lỗi tăng lên đến từ các bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng khiến chúng trở thành giải pháp đương nhiên phù hợp với môi trường sản xuất.

Chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn trong trường hợp hiếm khi xảy ra đó là sự cố ở thành phần phiên bản CSDL hoặc gián đoạn ở một Vùng sẵn sàng. Ví dụ: nếu ổ đĩa lưu trữ trên bản chính của bạn gặp sự cố, Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang bản dự phòng, trong đó toàn bộ các cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn vẫn nguyên vẹn. Triển khai này mang lại độ bền dữ liệu tốt hơn so với triển khai tiêu chuẩn trên một AZ, trong đó cần có tác vụ khôi phục do người dùng khởi tạo và không có các cập nhật xảy ra sau lần khôi phục gần nhất (thường trong vòng năm phút gần nhất).

Bạn cũng hưởng lợi từ độ khả dụng cơ sở dữ liệu tốt hơn khi chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Multi-AZ. Nếu xảy ra sự cố ở Vùng sẵn sàng hoặc ở phiên bản CSDL, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Bảo trì theo kế hoạch cũng hưởng lợi từ độ khả dụng của Multi-AZ. Ví dụ: với bản sao lưu tự động, hoạt động I/O không còn bị gián đoạn trên bản chính của bạn trong khoảng thời gian sao lưu do bạn xác định, do các bản sao lưu được lấy từ bản dự phòng. Trong trường hợp vá lỗi hoặc thay đổi quy mô lớp phiên bản CSDL, các tác vụ này trước tiên xảy ra trên bản dự phòng, trước khi chuyển đổi dự phòng tự động. Do đó, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần có để hoàn thành quá trình chuyển đổi dự phòng tự động.

Một lợi ích ngầm định khi chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ là quá trình chuyển đổi dự phòng của phiên bản CSDL diễn ra tự động và không cần đến hoạt động quản trị. Đối với Amazon RDS, điều này có nghĩa là bạn không phải giám sát các sự kiện phiên bản CSDL và khởi tạo quá trình khôi phục thủ công phiên bản CSDL (qua RestoreDBInstanceToPointInTime hoặc API RestoreDBInstanceFromSnapshot) trong trường hợp xảy ra sự cố ở Vùng sẵn sàng hoặc sự cố ở phiên bản CSDL.

Có bất kỳ quan hệ mật thiết nào về hiệu năng khi chạy phiên bản CSDL của tôi dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng không?

Bạn có thể nhận thấy độ trễ lớn hơn so với triển khai phiên bản CSDL tiêu chuẩn trên một Vùng sẵn sàng do tác vụ sao chép dữ liệu đồng bộ được thực hiện thay mặt bạn.

Khi chạy phiên bản CSDL của tôi dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, tôi có thể sử dụng bản sao dự phòng cho các thao tác đọc hay ghi không?

Không, một bản sao dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng không thể đáp ứng các yêu cầu đọc. Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng được thiết kế để mang lại độ khả dụng và độ bền tốt hơn cho cơ sở dữ liệu, chứ không phải vì lợi ích về thay đổi quy mô thao tác đọc. Do đó, tính năng này sử dụng bản sao đồng bộ giữa bản chính và bản dự phòng. Việc triển khai của chúng tôi sẽ đảm bảo bản chính và bản dự phòng liên tục được đồng bộ, nhưng không cho phép sử dụng bản dự phòng cho các tác vụ đọc hay ghi. Nếu bạn quan tâm đến giải pháp điều chỉnh quy mô khả năng đọc, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Bản sao chỉ đọc.

Làm thế nào để thiết lập bản triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng?

Để tạo bản triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng, chỉ cần nhấp vào tùy chọn “Yes” (Có) cho “Multi-AZ Deployment” (Triển khai nhiều vùng sẵn sàng) khi khởi chạy một Phiên bản CSDL bằng Bảng điều khiển quản lý AWS. Hoặc, nếu sử dụng các API Amazon RDS, bạn cần gọi API CreateDBInstance và thiết lập thông số “Nhiều vùng sẵn sàng” về giá trị “true”. Để chuyển một phiên bản CSDL tiêu chuẩn (một Vùng sẵn sàng) hiện có thành Nhiều vùng sẵn sàng, hãy điều chỉnh phiên bản CSDL trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc sử dụng API ModifyDBInstance và thiết lập thông số Nhiều vùng sẵn sàng về true.

Điều gì xảy ra khi tôi chuyển phiên bản Amazon RDS từ Một vùng sẵn sàng thành Nhiều vùng sẵn sàng?

Đối với các công cụ cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQLOracle, khi bạn chọn chuyển phiên bản Amazon RDS từ Một vùng sẵn sàng sang Nhiều vùng sẵn sàng, điều sau đây sẽ xảy ra:

 • Một bản kết xuất nhanh của phiên bản chính sẽ được tạo ra.
 • Một phiên bản dự phòng mới được tạo ra trên một Vùng sẵn sàng khác từ bản kết xuất nhanh.
 • Bản sao đồng bộ được cấu hình giữa phiên bản chính và phiên bản dự phòng.

Do đó, sẽ không có lỗi ngừng hoạt động khi chuyển một phiên bản từ Một vùng sẵn sàng thành Nhiều vùng sẵn sàng. Tuy nhiên, bạn có thể thấy độ trễ tăng lên trong khi dữ liệu ở chế độ chờ được bắt kịp để khớp với bản chính.

Sự kiện nào khiến Amazon RDS khởi tạo cơ chế chuyển đổi dự phòng sang bản sao dự phòng?

Amazon RDS phát hiện và tự động phục hồi từ các tình huống lỗi hay gặp nhất cho các bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để bạn có thể tiếp tục thao tác cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể mà không cần can thiệp về mặt quản trị. Amazon RDS sẽ tự động thực hiện chuyển đổi dự phòng trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi nào sau đây:

 • Gián đoạn ở Vùng sẵn sàng chính
 • Mất kết nối mạng đến bản chính
 • Sự cố ở máy điện toán trên bản chính
 • Sự cố lưu trữ trên bản chính

Lưu ý: Khi các tác vụ chẳng hạn như thay đổi quy mô phiên bản CSDL hoặc nâng cấp hệ thống, như vá lỗi hệ điều hành, được khởi tạo cho hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ khả dụng, chúng sẽ được áp dụng trên bản dự phòng trước khi quá trình chuyển đổi dự phòng tự động bắt đầu. Do đó, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần có để hoàn thành quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Lưu ý rằng các triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS không tự động chuyển đổi dự phòng để phản hồi các thao tác cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như các truy vấn chạy trong thời gian dài, đình trệ hoàn toàn hoặc lỗi hỏng cơ sở dữ liệu.

Tôi có được cảnh báo khi quá trình chuyển đổi dự phòng tự động xảy ra không?

Có, Amazon RDS sẽ phát hành sự kiện phiên bản CSDL để báo cho bạn biết rằng đã xảy ra quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Bạn có thể nhấp vào mục “Sự kiện” của Bảng điều khiển Amazon RDS hoặc API DescribeEvents để trả về thông tin nói về các sự kiện liên quan đến phiên bản CSDL của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Thông báo sự kiện Amazon RDS được thông báo khi xảy ra một số sự kiện CSDL cụ thể.

Điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng và quá trình này diễn ra trong bao lâu?

Quá trình chuyển đổi dự phòng được Amazon RDS tự động xử lý để bạn có thể tiếp tục các thao tác cơ sở dữ liệu nhanh nhất có thể mà không cần phải can thiệp về mặt quản trị. Khi diễn ra quá trình chuyển đổi dự phòng, Amazon RDS chỉ cần lật bản ghi tên quy chuẩn (CNAME) để phiên bản CSDL của bạn trỏ về bản dự phòng, bản này sau đó được kích hoạt để trở thành bản chính mới. Chúng tôi khuyến khích bạn làm theo các biện pháp thực hành tốt nhất và tiến hành thử kết nối lại cơ sở dữ liệu ở lớp ứng dụng.

Quá trình chuyển đổi dự phòng được định nghĩa là khoảng thời gian giữa lúc phát hiện ra sự cố trên bản chính và lúc tiếp tục các giao dịch trên bản dự phòng. Quá trình này thường hoàn tất trong vòng một đến hai phút. Thời gian chuyển đổi dự phòng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc các giao dịch lớn chưa cam kết phải được khôi phục hay không; khuyến cáo nên sử dụng các loại phiên bản đủ lớn với Multi-AZ để đạt kết quả tốt nhất. AWS cũng khuyến cáo sử dụng IOPS Được cung cấp với phiên bản Nhiều vùng sẵn sàng để đạt hiệu năng thông lượng nhanh chóng, nhất quán và có thể dự đoán được.

Tôi có thể khởi tạo “chuyển đổi dự phòng cưỡng bức” cho hoạt động triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng không?

Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng mà không cần người dùng can thiệp trong nhiều điều kiện lỗi khác nhau. Ngoài ra, Amazon RDS còn cung cấp tùy chọn khởi tạo chuyển đổi dự phòng khi khởi động lại phiên bản của bạn. Bạn có thể truy cập tính năng này qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc khi sử dụng lệnh gọi API RebootDBInstance.

Làm thế nào để kiểm soát/cấu hình bản sao đồng bộ Nhiều vùng sẵn sàng?

Với các bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, bạn chỉ cần thiết lập thông số “Nhiều vùng sẵn sàng” về true. Quá trình tạo ra bản dự phòng, bản sao đồng bộ và chuyển đổi dự phòng được tự động xử lý. Điều này có nghĩa bạn không thể chọn Vùng sẵn sàng mà bản dự phòng của bạn được triển khai hoặc thay đổi số bản dự phòng hiện có (Amazon RDS cung cấp một bản dự phòng riêng cho mỗi bản chính phiên bản CSDL). Đồng thời, không thể cấu hình bản dự phòng để chấp nhận tác vụ đọc cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng.

Bản dự phòng của tôi có nằm trong cùng Khu vực với bản chính không?

Có. Bản dự phòng của bạn được tự động cung cấp ở một Vùng sẵn sàng khác trong cùng Khu vực với bản chính phiên bản CSDL của bạn.

Tôi có thể biết bản chính của tôi hiện đang nằm ở Vùng sẵn sàng nào không?

Có, bạn có thể thấy vị trí của bản chính hiện tại bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API DescribeDBInstances.

Sau quá trình chuyển đổi dự phòng, bản chính của tôi hiện đang nằm ở một Vùng sẵn sàng không giống với những tài nguyên AWS khác của tôi (ví dụ: phiên bản EC2). Tôi có cần lo về độ trễ không?

Vùng sẵn sàng được thiết kế để cung cấp khả năng kết nối mạng có độ trễ thấp tới những Vùng sẵn sàng khác trong cùng một Khu vực. Ngoài ra, bạn có thể cần xem xét kiến trúc ứng dụng và các tài nguyên AWS khác với việc sao lưu dự phòng dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng để ứng dụng của bạn có sức chống chịu tốt trong trường hợp xảy ra sự cố ở một Vùng sẵn sàng. Các bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng giải quyết nhu cầu cần có bậc cơ sở dữ liệu này mà không cần bạn phải can thiệp về mặt quản trị.

Ảnh chụp nhanh CSDL và bản sao lưu tự động tương tác như thế nào với bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng?

Bạn tương tác với bản sao lưu tự động và tính năng Bản kết xuất nhanh CSDL theo cách tương tự, bất kể bạn đang chạy bản triển khai tiêu chuẩn trên bản triển khai Một vùng sẵn sàng hay triển khai Nhiều vùng sẵn sàng. Nếu bạn đang chạy một triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, các bản sao lưu tự động và Kết xuất nhanh CSDL được lấy từ bản dự phòng để tránh gián đoạn I/O trên bản chính. Xin lưu ý rằng bạn có thể gặp phải hiện tượng độ trễ I/O lớn hơn (thường kéo dài một vài phút) trong quá trình sao lưu cho cả bản triển khai Một vùng sẵn sàng và Nhiều vùng sẵn sàng.

Việc khởi tạo một tác vụ khôi phục (khôi phục về thời điểm trước đó hoặc khôi phục từ Bản kết xuất nhanh CSDL) cũng hoạt động tương tự như việc triển khai Nhiều vùng sẵn sàng dưới dạng tiêu chuẩn và triển khai Một vùng sẵn sàng. Có thể tạo các triển khai phiên bản CSDL mới bằng các API RestoreDBInstanceFromSnapshot hoặc RestoreDBInstanceToPointInTime. Các triển khai phiên bản CSDL mới này có thể ở dạng tiêu chuẩn hoặc Multi-AZ, bất kể bản dự phòng nguồn được khởi tạo trên một triển khai tiêu chuẩn hay Multi-AZ.

Bản sao chỉ có quyền đọc

Việc chạy một Phiên bản CSDL dưới dạng bản sao chỉ đọc có ý nghĩa gì?

Bản sao chỉ đọc giúp dễ dàng tận dụng tính năng sao chép tích hợp sẵn của các công cụ được hỗ trợ, qua đó tăng quy mô theo phiên bản một cách linh hoạt, vượt qua giới hạn dung lượng của một phiên bản CSDL đối với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu thiên về việc đọc. Bạn có thể tạo một bản sao chỉ đọc bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc sử dụng API CreateDBInstanceReadReplica. Sau khi tạo bản sao chỉ có quyền đọc, các cập nhật cơ sở dữ liệu trên phiên bản CSDL nguồn sẽ được sao chép bằng bản sao đồng bộ, gốc của các công cụ được hỗ trợ. Bạn có thể tạo nhiều bản sao chỉ đọc cho một Phiên bản CSDL nguồn nhất định và phân phối lưu lượng đọc của ứng dụng của bạn giữa các bản sao đó.

Do bản sao chỉ có quyền đọc sử dụng bản sao tích hợp sẵn của công cụ được hỗ trợ, chúng đều có điểm mạnh và giới hạn. Đặc biệt, các cập nhật được áp dụng cho (các) bản sao chỉ có quyền đọc sau khi các cập nhật đó xảy ra trên Phiên bản CSDL nguồn và có độ trễ sao chép rất khác nhau. Ngoài khả năng sẵn sàng ghi dữ liệu và độ bền dữ liệu tăng cường do các đợt triển khai Nhiều vùng sẵn sàng mang lại, bạn có thể liên kết bản sao chỉ đọc với các đợt triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để tận dụng lợi ích thay đổi quy mô khả năng đọc.

Khi nào tôi cần xem xét sử dụng một bản sao chỉ đọc Amazon RDS?

Có nhiều tình huống khác nhau mà trong đó việc triển khai một hay nhiều bản sao chỉ đọc cho một Phiên bản CSDL nguồn nhất định có thể là phương án hợp lý. Lý do phổ biến để triển khai một bản sao chỉ đọc bao gồm:

 • Nâng dung lượng điện toán hoặc I/O cao hơn giới hạn của một phiên bản CSDL cho khối lượng công việc cơ sở dữ liệu thiên về việc đọc. Có thể chuyển hướng lưu lượng đọc dư này sang một hay nhiều bản sao chỉ có quyền đọc.
 • Đáp ứng lưu lượng đọc trong khi phiên bản CSDL nguồn không khả dụng. Nếu Phiên bản CSDL nguồn của bạn không thể nhận yêu cầu I/O (ví dụ: do gián đoạn I/O cho sao lưu hoặc bảo trì định kỳ), bạn có thể chuyển hướng lưu lượng đọc sang (các) bản sao chỉ có quyền đọc của bạn. Đối với trường hợp sử dụng này, nên nhớ rằng dữ liệu trên bản sao chỉ đọc có thể “đã cũ” do Phiên bản CSDL nguồn không khả dụng.
 • Tình huống báo cáo nghiệp vụ và lưu kho dữ liệu. Bạn có thể muốn các truy vấn báo cáo nghiệp vụ chạy trên bản sao chỉ đọc thay vì trên Phiên bản CSDL sản xuất chính của mình.
 • Bạn có thể sử dụng bản sao chỉ đọc để thực hiện phục hồi sau thảm họa cho phiên bản CSDL nguồn, dù ở trong cùng một Khu vực AWS hay trong một Khu vực khác.

Tôi có cần kích hoạt tính năng tự động sao lưu trên phiên bản CSDL trước khi tạo bản sao chỉ đọc không?

Có. Bật tính năng tự động sao lưu trên phiên bản CSDL nguồn của bạn trước khi thêm bản sao chỉ đọc bằng cách thiết lập thời gian giữ lại bản sao lưu về giá trị khác 0. Phải duy trì bật sao lưu thì bản sao chỉ đọc mới hoạt động.

Phiên bản nào của công cụ cơ sở dữ liệu hỗ trợ bản sao chỉ đọc Amazon RDS?

Amazon Aurora: Tất cả các cụm CSDL.

Amazon RDS dành cho MySQL: Tất cả các phiên bản CSDL đều hỗ trợ tạo bản sao chỉ đọc. Phải kích hoạt và duy trì kích hoạt sao lưu tự động trên phiên bản CSDL nguồn cho các tác vụ liên quan đến bản sao chỉ có quyền đọc. Các bản sao lưu tự động trên bản sao chỉ được hỗ trợ đối với bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS chạy MySQL 5.6 trở lên, chứ không chạy phiên bản 5.5.

Amazon RDS dành cho PostgreSQL: Phiên bản CSDL có PostgreSQL với phiên bản 9.3.5 trở lên sẽ hỗ trợ bản sao chỉ đọc. Phiên bản PostgreSQL hiện hành trước phiên bản 9.3.5 cần được nâng cấp lên PostgreSQL phiên bản 9.3.5 để tận dụng bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS.

Amazon RDS dành cho MariaDB: Tất cả các phiên bản CSDL đều hỗ trợ tạo bản sao chỉ đọc. Phải kích hoạt và duy trì kích hoạt sao lưu tự động trên Phiên bản CSDL nguồn cho các tác vụ liên quan đến bản sao chỉ có quyền đọc.

Amazon RDS dành cho Oracle: Được hỗ trợ cho Oracle phiên bản 12.1.0.2.v12 trở lên và cho tất cả các phiên bản 12.2 sử dụng mô hình Sử dụng giấy phép riêng với Oracle Database Enterprise Edition và được cấp phép cho Tùy chọn Active Data Guard.

Amazon RDS dành cho SQL Server: Bản sao chỉ đọc được hỗ trợ trên Phiên bản Doanh nghiệp trong cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng khi công nghệ sao chép cơ bản đang sử dụng tính năng Always On Availability Groups dành cho các phiên bản 2016 và 2017 của SQL Server.

Làm thế nào để triển khai một bản sao chỉ đọc cho một phiên bản CSDL nhất định?

Bạn có thể tạo một bản sao chỉ đọc trong vài phút bằng cách sử dụng API CreateDBInstanceReadReplica tiêu chuẩn hoặc bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS. Khi tạo một bản sao chỉ có quyền đọc, bạn có thể xác định nó dưới dạng bản sao chỉ có quyền đọc bằng cách xác định SourceDBInstanceIdentifier. SourceDBInstanceIdentifier là Mã định danh phiên bản cơ sở dữ liệu của Phiên bản CSDL “nguồn” mà bạn muốn sao chép. Đối với Phiên bản CSDL tiêu chuẩn, bạn cũng có thể xác định Vùng sẵn sàng, lớp phiên bản CSDL và khoảng thời gian bảo trì theo ý muốn. Phiên bản công cụ (ví dụ như PostgreSQL 9.3.5) và phân bổ dung lượng lưu trữ của bản sao chỉ đọc được kế thừa từ phiên bản CSDL nguồn. 

Khi bạn khởi tạo quá trình tạo bản sao chỉ đọc, Amazon RDS sẽ tạo bản kết xuất nhanh của phiên bản CSDL nguồn rồi bắt đầu quá trình sao chép. Do đó, bạn sẽ bị gián đoạn I/O trong một thời gian ngắn trên phiên bản CSDL nguồn khi quá trình chụp ảnh nhanh diễn ra. Gián đoạn I/O thường kéo dài khoảng một phút và có thể tránh được nếu phiên bản CSDL nguồn là triển khai Nhiều vùng sẵn sàng (trong trường hợp triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, ảnh chụp nhanh sẽ được tạo từ bản dự phòng). Amazon RDS hiện cũng đang nghiên cứu một giải pháp tối ưu hóa (sẽ sớm được giới thiệu), trong đó nếu bạn tạo nhiều Bản sao chỉ đọc trong khoảng thời gian 30 phút, toàn bộ các bản sao đó sẽ sử dụng cùng một ảnh chụp nhanh nguồn để giảm thiểu tác động đến I/O (quá trình sao chép “bắt kịp” cho mỗi Bản sao chỉ đọc sẽ bắt đầu sau khi tạo).

Làm thế nào để kết nối đến (các) bản sao chỉ đọc của tôi?

Bạn có thể kết nối tới một bản sao chỉ đọc giống như khi bạn kết nối đến phiên bản CSDL tiêu chuẩn bằng API DescribeDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS để truy xuất (các) điểm cuối cho (các) bản sao chỉ đọc của bạn. Nếu bạn có nhiều bản sao chỉ đọc, ứng dụng của bạn có thể tùy ý quyết định cách phân phối lưu lượng đọc giữa những bản sao đó.

Tôi có thể tạo ra bao nhiêu bản sao chỉ đọc cho một phiên bản CSDL nguồn nhất định?

Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server cho phép bạn tạo tối đa 5 bản sao chỉ đọc cho một phiên bản CSDL nguồn cho trước.

Tôi có thể tạo bản sao chỉ đọc ở một Khu vực AWS khác với Khu vực AWS của phiên bản CSDL nguồn không?

Có, Amazon RDS (ngoại trừ RDS dành cho SQL Server) hỗ trợ bản sao chỉ đọc liên khu vực. Lượng thời gian từ khi ghi dữ liệu vào phiên bản CSDL nguồn đến khi dữ liệu đó có trong bản sao chỉ đọc sẽ phụ thuộc vào độ trễ của mạng giữa hai khu vực.

Bản sao chỉ đọc Amazon RDS có hỗ trợ sao chép đồng bộ không?

Không. Bản sao chỉ đọc trên Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle và SQL Server được triển khai bằng bản sao không đồng bộ gốc của những công cụ đó. Amazon Aurora sử dụng một cơ chế sao chép khác nhưng vẫn không đồng bộ.

Tôi có thể sử dụng bản sao chỉ đọc để tăng cường khả năng sẵn sàng ghi cơ sở dữ liệu hoặc bảo vệ dữ liệu trên phiên bản CSDL nguồn của tôi trước các tình huống lỗi không?

Nếu bạn muốn sử dụng tính năng sao chép để tăng khả năng sẵn sàng ghi cơ sở dữ liệu và bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất trước nhiều tình huống lỗi khác nhau, chúng tôi khuyến cáo bạn nên chạy phiên bản CSDL của mình dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng. Với Bản sao chỉ đọc Amazon RDS sử dụng bản sao không đồng bộ gốc của các công cụ được hỗ trợ, tác vụ ghi cơ sở dữ liệu xảy ra trên bản sao chỉ đọc sau khi đã xảy ra trên phiên bản CSDL nguồn và “độ trễ” sao chép này có thể có sự khác biệt đáng kể. 

Ngược lại, bản sao triển khai Nhiều vùng sẵn sàng sử dụng lại là bản sao đồng bộ, tức là toàn bộ các tác vụ ghi cơ sở dữ liệu diễn ra đồng thời trên cả bản chính và bản dự phòng. Tính năng này bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu gần nhất của bạn do các cập nhật này sẽ có trên phiên bản dự phòng trong trường hợp cần chuyển đổi dự phòng.

Ngoài ra, với việc triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, quá trình sao chép sẽ được quản lý toàn bộ. Amazon RDS tự động giám sát tình huống lỗi trên phiên bản CSDL hoặc lỗi ở Vùng sẵn sàng và khởi tạo quá trình chuyển đổi dự phòng tự động sang cơ chế dự phòng (hoặc sang bản sao chỉ đọc, trong trường hợp sử dụng Amazon Aurora) nếu xảy ra sự cố ngừng hoạt động.

Tôi có thể tạo bản sao đọc trong đó sử dụng triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng làm nguồn không?

Có. Do phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khác so với bản sao chỉ có quyền đọc, sẽ hợp lý khi sử dụng kết hợp cả hai cho các triển khai sản xuất và để liên kết bản sao chỉ có quyền đọc với triển khai Phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng. Phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng “nguồn” giúp bạn tăng khả năng sẵn sàng ghi và độ bền dữ liệu, đồng thời bản sao chỉ đọc được liên kết sẽ cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô lưu lượng đọc.

Tôi có thể cấu hình chính bản sao chỉ đọc Amazon RDS thành Nhiều vùng sẵn sàng không?

Có. Amazon RDS dành cho MySQL, MariaDB, PostgreSQL và Oracle cho phép bạn kích hoạt cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng trên bản sao chỉ đọc để hỗ trợ phục hồi sau thảm họa và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong các lần nâng cấp công cụ.

Nếu (các) bản sao chỉ đọc của tôi sử dụng bản triển khai phiên bản CSDL Nhiều vùng sẵn sàng làm nguồn, điều gì sẽ xảy ra nếu xảy ra quá trình chuyển đổi dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng?

Trong trường hợp xảy ra chuyển đổi dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng, mọi bản sao chỉ có quyền đọc được liên kết và hiện có sẽ tự động tiếp tục quá trình sao chép sau khi chuyển đổi dự phòng hoàn tất (truy vấn cập nhật từ bản chính mới được kích hoạt).

Tôi có thể tạo một bản sao chỉ đọc từ một bản sao chỉ đọc khác không?

Amazon Aurora, Amazon RDS dành cho MySQL và MariaDB: Bạn có thể tạo một bản sao chỉ đọc thuộc bậc thứ hai từ một bản sao chỉ đọc thuộc bậc thứ nhất hiện có. Bằng cách tạo một bản sao chỉ đọc thuộc bậc thứ hai, bạn có thể di chuyển một số tải lượng sao chép từ phiên bản cơ sở dữ liệu chính sang một Bản sao chỉ đọc thuộc bậc thứ nhất.

Xin lưu ý rằng Bản sao chỉ đọc thuộc bậc thứ hai có thể có độ trễ lớn hơn so với bản chính vì có thêm độ trễ sao chép do các giao dịch được sao chép từ bản chính sang bản sao thuộc bậc thứ nhất và sau đó sang bản sao thuộc bậc thứ hai.

Amazon RDS dành cho PostgreSQL, Oracle và SQL Server: Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ Bản sao chỉ đọc của Bản sao chỉ đọc.

Bản sao chỉ đọc của tôi có khả năng chỉ chấp nhận các thao tác đọc cơ sở dữ liệu hay không?

Bản sao chỉ đọc được thiết kế để đáp ứng lưu lượng đọc. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp sử dụng trong đó người dùng cao cấp muốn hoàn tất các lệnh SQL bằng Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) đối với bản sao chỉ đọc. Ví dụ bao gồm thêm một chỉ mục cơ sở dữ liệu cho bản sao chỉ đọc được sử dụng cho báo cáo công việc, mà không cần thêm chỉ mục đó cho Phiên bản CSDL nguồn tương ứng.

Có thể cấu hình Amazon RDS dành cho MySQL để cho phép thực hiện các lệnh DDL SQL đối với bản sao chỉ đọc. Nếu bạn muốn bật các tác vụ khác ngoài tác vụ đọc cho một bản sao chỉ đọc cho trước, hãy điều chỉnh nhóm tham số CSDL đang hoạt động cho bản sao chỉ đọc đó, thiết lập tham số “read_only” về “0”.

Amazon RDS dành cho PostgreSQL hiện không hỗ trợ thực thi các lệnh DDL SQL đối với bản sao chỉ đọc.

Tôi có thể nâng bản sao chỉ đọc của tôi thành Phiên bản CSDL “độc lập” không?

Có. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để biết thêm chi tiết.

Bản sao chỉ đọc của tôi có được cập nhật theo phiên bản CSDL nguồn của nó không?

Các cập nhật đối với phiên bản CSDL nguồn sẽ tự động được sao chép sang bất kỳ bản sao chỉ đọc nào được liên kết. Tuy nhiên, với công nghệ sao chép không đồng bộ của các công cụ được hỗ trợ, bản sao chỉ có quyền đọc có thể chậm hơn phiên bản CSDL nguồn của nó vì nhiều lý do. Các lý do điển hình bao gồm:

 • Dung lượng ghi I/O lên phiên bản CSDL nguồn vượt quá tốc độ mà các thay đổi có thể được áp dụng cho Bản sao chỉ có quyền đọc (vấn đề này đặc biệt hay phát sinh khi công suất điện toán của bản sao chỉ có quyền đọc nhỏ hơn Phiên bản CSDL nguồn)
 • Các giao dịch phức tạp hoặc diễn ra trong thời gian dài ở Phiên bản CSDL nguồn cản trở quá trình sao chép sang bản sao chỉ có quyền đọc
 • Các phân vùng mạng hoặc độ trễ giữa Phiên bản CSDL nguồn và bản sao chỉ có quyền đọc

Bản sao chỉ đọc chịu sự chi phối của những điểm mạnh và điểm yếu của bản sao gốc của các công cụ được hỗ trợ. Nếu sử dụng Bản sao chỉ đọc, bạn nên biết khả năng có độ trễ giữa Bản sao chỉ đọc và Phiên bản CSDL nguồn hay “sự không thống nhất”.

Làm thế nào để xem trạng thái của (các) bản sao chỉ đọc đang hoạt động của tôi?

Bạn có thể sử dụng API DescribeDBInstances tiêu chuẩn để trả về danh sách gồm toàn bộ các Phiên bản CSDL bạn đã triển khai (bao gồm cả Bản sao chỉ đọc) hoặc chỉ cần nhấp vào thẻ “Phiên bản” của Bảng điều khiển Amazon RDS.

Amazon RDS cho phép bạn biết được bản sao chỉ đọc trễ bao nhiêu so với Phiên bản CSDL nguồn tương ứng. Số giây mà bản sao chỉ đọc bị trễ so với bản chính được thể hiện dưới dạng chỉ số Amazon CloudWatch (“Độ trễ bản sao”) được cung cấp qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc các API Amazon CloudWatch. Đối với Amazon RDS for MySQL, nguồn thông tin này giống với nguồn được hiển thị bằng cách phát hành lệnh MySQL “Hiển thị trạng thái bản sao” tiêu chuẩn so với bản sao chỉ đọc. Đối với Amazon RDS for PostgreSQL, bạn có thể sử dụng cửa sổ pg_stat_replication trên Phiên bản CSDL nguồn để tìm hiểu các chỉ số sao chép.

Amazon RDS giám sát trạng thái sao chép của Bản sao chỉ đọc và cập nhật trường Trạng thái sao chép trên bảng điều khiển quản lý AWS thành "Lỗi" nếu quá trình sao chép dừng vì lý do nào đó (ví dụ: nỗ lực truy vấn DML trên bản sao xung đột với việc cập nhật trên phiên bản cơ sở dữ liệu chính có thể dẫn đến lỗi sao chép). Bạn có thể xem chi tiết lỗi liên quan do công cụ MySQL trả về bằng cách xem trường Lỗi sao chép và có biện pháp thích hợp để khôi phục từ đó. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc xử lý các vấn đề sao chép ở mục Xử lý vấn đề về Bản sao chỉ đọc trong Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS dành cho MySQL hoặc PostgreSQLNếu xử lý thành công lỗi sao chép, Trạng thái sao chép chuyển sang Đang sao chép.

Tôi đã điều chỉnh quy mô công suất điện toán và/hoặc lưu trữ của phiên bản CSDL nguồn của tôi. Tôi có cần điều chỉnh quy mô tài nguyên cho (các) bản sao chỉ đọc được liên kết không?

Để quá trình sao chép hiệu quả, chúng tôi khuyến cáo rằng bản sao chỉ đọc nên có tài nguyên điện toán và lưu trữ bằng hoặc lớn hơn phiên bản CSDL nguồn tương ứng. Nếu không, độ trễ quá trình sao chép sẽ tăng lên hoặc bản sao chỉ đọc của bạn có thể không còn đủ chỗ trống để lưu các cập nhật được sao chép.

Làm thế nào để xóa một bản sao chỉ đọc? Nó có được tự động xóa đi nếu Phiên bản CSDL nguồn bị xóa không?

Bạn có thể dễ dàng xóa một bản sao chỉ đọc bằng một vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc bằng cách gửi mã định danh Phiên bản CSDL của bản sao chỉ đọc đó sang API DeleteDBInstance. Bản sao Amazon Aurora sẽ duy trì ở trạng thái kích hoạt và tiếp tục chấp nhận lưu lượng đọc kể cả khi Phiên bản CSDL nguồn đã bị xóa. Một trong các bản sao trong cụm sẽ tự động được nâng thành bản chính mới và sẽ bắt đầu chấp nhận lưu lượng ghi.

Bản sao chỉ đọc Amazon RDS dành cho MySQL hoặc MariaDB sẽ duy trì trạng thái kích hoạt và tiếp tục chấp nhận lưu lượng đọc kể cả khi phiên bản CSDL nguồn tương ứng đã bị xóa. Nếu bạn muốn xóa Bản sao chỉ có quyền đọc ngoài phiên bản CSDL nguồn, bạn phải làm việc này cụ thể bằng cách sử dụng API DeleteDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS.

Nếu bạn xóa một Phiên bản CSDL Amazon RDS for PostgreSQL có bản sao chỉ có quyền đọc, toàn bộ các Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ được nâng thành Phiên bản CSDL độc lập và có khả năng chấp nhận cả lưu lượng đọc và ghi. Các Phiên bản CSDL mới được nâng này sẽ hoạt động độc lập với nhau. Nếu bạn muốn xóa các Phiên bản CSDL này ngoài Phiên bản CSDL nguồn, bạn phải làm việc này cụ thể bằng cách sử dụng API DeleteDBInstance hoặc Bảng điều khiển quản lý AWS.

Bản sao chỉ đọc có chi phí là bao nhiêu? Thời điểm tính phí bắt đầu và kết thúc khi nào?

Bản sao chỉ đọc được tính phí dưới dạng Phiên bản CSDL tiêu chuẩn và có cùng mức giá. Giống như phiên bản CSDL tiêu chuẩn, mức phí trên mỗi “giờ sử dụng phiên bản CSDL” đối với Bản sao chỉ có quyền đọc được xác định bởi lớp Phiên bản CSDL của Bản sao chỉ có quyền đọc – vui lòng tham khảo trang định giá để biết mức định giá cập nhật. Bạn không bị tính phí đối với việc truyền dữ liệu phát sinh trong quá trình sao chép dữ liệu giữa phiên bản CSDL nguồn và bản sao chỉ đọc trong cùng một Khu vực AWS.

Thời gian tính phí cho bản sao chỉ có quyền đọc bắt đầu ngay sau khi bản sao được tạo ra thành công (tức là khi trạng thái được hiển thị là “đang hoạt động”). Bản sao chỉ có quyền đọc sẽ tiếp tục bị tính phí theo mức giá theo giờ của phiên bản CSDL Amazon RDS tiêu chuẩn cho đến khi bạn phát lệnh xóa bản sao đó.

Tăng cường giám sát

Thế nào là Tăng cường giám sát cho Amazon RDS?

Tăng cường giám sát cho Amazon RDS giúp bạn nắm rõ hơn về trạng thái của phiên bản Amazon RDS mà bạn sử dụng. Bạn chỉ cần bật tùy chọn “Tăng cường giám sát” cho Phiên bản CSDL Amazon RDS, rồi thiết lập độ chi tiết và Tăng cường giám sát sẽ thu thập các chỉ số quan trọng của hệ điều hành để xử lý thông tin với độ chi tiết đã định.

Để có mức độ chẩn đoán và trực quan hóa sâu hơn về khả năng tải của cơ sở dữ liệu, cũng như thời gian lưu giữ dữ liệu lâu hơn, bạn có thể thử Thông tin chuyên sâu về hiệu năng.

Tôi có thể giám sát những chỉ số và quá trình nào trong Tăng cường giám sát?

Tăng cường giám sát nắm bắt các chỉ số cấp hệ thống của phiên bản Amazon RDS như CPU, bộ nhớ, hệ thống tệp và I/O ổ đĩa, v.v. Danh sách đầy đủ các chỉ số có thể được tìm thấy trong tài liệu.

Tăng cường giám sát hỗ trợ những công cụ nào?

Tăng cường giám sát hỗ trợ tất cả các công cụ cơ sở dữ liệu Amazon RDS.

Tăng cường giám sát hỗ trợ những loại phiên bản nào?

Tăng cường giám sát hỗ trợ mọi loại phiên bản, trừ t1.micro và m1.small. Phần mềm này sử dụng ít CPU, bộ nhớ và I/O. Đối với hoạt động giám sát thông thường, bạn nên kích hoạt độ chi tiết cao hơn cho những phiên bản quy mô vừa hoặc lớn hơn. Đối với Phiên bản CSDL phi sản xuất, cài đặt mặc định cho Tăng cường giám sát là “tắt” và bạn có thể lựa chọn cứ để ở chế độ tắt hoặc điều chỉnh độ chi tiết khi bật tính năng này.

Tôi có thể xem thông tin nào trên bảng điều khiển Amazon RDS?

Bạn có thể xem toàn bộ các chỉ số hệ thống và thông tin quá trình cho Phiên bản CSDL Amazon RDS của mình ở định dạng đồ họa trên bảng điều khiển. Bạn có thể quản lý những chỉ số bạn muốn giám sát cho mỗi phiên bản và tùy chỉnh bảng điều khiển theo yêu cầu của mình.

Toàn bộ các phiên bản trên tài khoản Amazon RDS của tôi sẽ lấy mẫu các chỉ số với độ chi tiết bằng nhau phải không?

Không. Bạn có thể thiết lập các mức độ chi tiết khác nhau cho mỗi Phiên bản CSDL trên tài khoản Amazon RDS của mình. Bạn cũng có thể chọn những phiên bản bạn muốn bật Tăng cường giám sát cũng như điều chỉnh độ chi tiết của bất kỳ phiên bản nào bất cứ khi nào bạn muốn.

Tôi có thể lui tận về thời điểm nào để xem các chỉ số cũ trên bảng điều khiển Amazon RDS?

Bạn có thể xem các giá trị hoạt động cho toàn bộ các chỉ số cách đó tối đa 1 giờ, với độ chi tiết tối đa 1 giây dựa trên cài đặt của bạn.

Làm thế nào để tôi trực quan hóa các chỉ số mà Tăng cường giám sát Amazon RDS tạo ra trên CloudWatch?

Các chỉ số từ Tăng cường giám sát Amazon RDS được cung cấp đến tài khoản Bản ghi CloudWatch của bạn. Bạn có thể tạo các bộ lọc chỉ số trên CloudWatch từ Bản ghi CloudWatch rồi hiển thị đồ thị trên bảng điều khiển CloudWatch. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang Amazon CloudWatch.

Khi nào tôi nên sử dụng CloudWatch thay vì bảng thông tin của bảng điều khiển Amazon RDS?

Bạn nên sử dụng CloudWatch nếu muốn xem dữ liệu lịch sử ngoài những dữ liệu được cung cấp trên bảng thông tin của bảng điều khiển Amazon RDS. Bạn có thể giám sát phiên bản Amazon RDS của mình trên CloudWatch để chẩn đoán hiện trạng của toàn bộ chồng dữ liệu AWS tại một địa điểm. Hiện tại, CloudWatch hỗ trợ độ chi tiết tối đa 1 phút và các giá trị sẽ được lấy trung bình cho độ chi tiết nhỏ hơn giá trị đó.

Tôi có thể thiết lập cảnh báo và thông báo dựa trên các chỉ số cụ thể không?

Có. Bạn có thể tạo cảnh báo trên CloudWatch để gửi thông báo khi cảnh báo đó thay đổi trạng thái. Cảnh báo đó giám sát một chỉ số trong một khoảng thời gian do bạn xác định và thực hiện một hay nhiều hoạt động dựa trên giá trị của chỉ số so với giá trị ngưỡng được chỉ định trong một số khoảng thời gian. Để biết thêm chi tiết về cảnh báo CloudWatch, vui lòng truy cập Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon CloudWatch.

Làm thế nào để tôi tích hợp Tăng cường giám sát với công cụ mà tôi đang dùng?

Tăng cường giám sát Amazon RDS cung cấp một bộ chỉ số được hình thành dưới dạng tải lượng dữ liệu JSON, được cung cấp vào tài khoản Bản ghi CloudWatch của bạn. Tải lượng dữ liệu JSON được cung cấp ở độ chi tiết được cấu hình lần gần nhất cho phiên bản Amazon RDS.

Có hai cách để bạn sử dụng các chỉ số qua bảng thông tin hoặc ứng dụng của bên thứ ba. Các công cụ giám sát có thể sử dụng Đăng ký CloudWatch Logs để thiết lập đầu vào gần với thời gian thực cho các chỉ số. Hoặc, bạn có thể sử dụng các bộ lọc trên CloudWatch Logs để kết nối các chỉ số đến CloudWatch và tích hợp ứng dụng của bạn với CloudWatch. Vui lòng truy cập Tài liệu Amazon CloudWatch để biết thêm chi tiết.

Làm thế nào để xóa dữ liệu lịch sử?

Do Tăng cường giám sát cung cấp tải lượng dữ liệu JSON trong một bản ghi trên tài khoản Bản ghi CloudWatch của bạn, bạn có thể kiểm soát thời gian lưu giữ giống hệt như bất kỳ luồng Bản ghi CloudWatch nào khác. Thời gian lưu giữ mặc định được cấu hình cho Tăng cường giám sát trên Bản ghi CloudWatch là 30 ngày. Để biết chi tiết về cách thay đổi thiết lập lưu giữ, vui lòng truy cập Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon CloudWatch.

Tăng cường giám sát có tác động gì đến hóa đơn hàng tháng của tôi?

Do các chỉ số được tải nhập vào Bản ghi CloudWatch, phí của bạn sẽ được tính dựa trên mức giá truyền và lưu trữ dữ liệu của dịch vụ Bản ghi CloudWatch sau khi bạn vượt quá bậc miễn phí của Bản ghi CloudWatch. Bạn có thể tham khảo chi tiết định giá tại đây. Lượng thông tin được truyền cho một phiên bản Amazon RDS sẽ tỷ lệ thuận với độ chi tiết đã xác định cho tính năng Tăng cường giám sát. Quản trị viên có thể thiết lập các mức độ chi tiết khác nhau cho các phiên bản khác nhau trên tài khoản của mình để quản lý chi phí.

Khối lượng dữ liệu ước tính được Tăng cường giám sát tích hợp vào Bản ghi CloudWatch cho một phiên bản được trình bày dưới đây:

Độ chi tiết 60 giây 30 giây 15 giây 10 giây 5 giây 1 giây

Dữ liệu được tích hợp vào CloudWatch Logs* (GB mỗi tháng)

0,27

0,53

1,07

1,61

3,21

16,07

Amazon RDS Proxy

Proxy cho Amazon RDS là gì?

Proxy cho Amazon RDS là tính năng proxy cơ sở dữ liệu có tính sẵn sàng cao, được quản lý đầy đủ cho Amazon RDS. RDS Proxy giúp các ứng dụng có quy mô linh hoạt hơn, có khả năng phục hồi cao hơn đối với các lỗi cơ sở dữ liệu cũng như bảo mật hơn.

Tại sao tôi nên sử dụng Proxy cho Amazon RDS?

Proxy cho Amazon RDS là tính năng proxy cơ sở dữ liệu được quản lý đầy đủ, có tính sẵn sàng cao và dễ sử dụng của Amazon RDS, cho phép các ứng dụng của bạn: 1) cải thiện khả năng điều chỉnh quy mô bằng cách gộp và chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu, 2) cải thiện tính sẵn sàng bằng cách giảm thời gian chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu tới 66% và duy trì kết nối ứng dụng trong thời gian chuyển đổi dự phòng, cũng như 3) cải thiện tính bảo mật bằng cách thực thi xác thực AWS IAM (không bắt buộc) cho cơ sở dữ liệu và lưu trữ an toàn thông tin chứng thực trong Trình quản lý thông tin bí mật của AWS.

Nên sử dụng Proxy cho Amazon RDS trong trường hợp nào?

Proxy cho Amazon RDS giải quyết một số trường hợp sử dụng liên quan đến khả năng điều chỉnh quy mô, tính sẵn sàng và bảo mật cho các ứng dụng của bạn, bao gồm:

Các ứng dụng có khối lượng công việc không thể dự đoán: Các ứng dụng hỗ trợ khối lượng công việc có tính biến đổi cao có thể tìm cách đột ngột mở một loạt các kết nối cơ sở dữ liệu mới. Việc quản lý kết nối của Proxy cho Amazon RDS cho phép bạn linh hoạt mở rộng quy mô các ứng dụng có khối lượng công việc không thể dự đoán bằng cách tái sử dụng các kết nối cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Đầu tiên, RDS Proxy cho phép nhiều kết nối ứng dụng chia sẻ cùng một kết nối cơ sở dữ liệu để sử dụng tài nguyên cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả. Thứ hai, RDS Proxy cho phép bạn duy trì hiệu năng cơ sở dữ liệu có thể dự đoán bằng cách điều chỉnh số lượng kết nối cơ sở dữ liệu đã được mở. Thứ ba, RDS Proxy loại bỏ các yêu cầu không thể đáp ứng để duy trì hiệu năng tổng thể và tính sẵn sàng của ứng dụng.

Các ứng dụng thường xuyên mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu: Các ứng dụng được xây dựng dựa trên các công nghệ như Phi máy chủ, PHP hoặc Ruby on Rails có thể mở và đóng kết nối cơ sở dữ liệu thường xuyên để đáp ứng các yêu cầu của ứng dụng. Proxy cho Amazon RDS duy trì một nhóm kết nối cơ sở dữ liệu nhằm tránh áp lực không cần thiết về điện toán và bộ nhớ cơ sở dữ liệu để thiết lập các kết nối mới.

Các ứng dụng giữ kết nối mở nhưng không hoạt động: Ứng dụng trong các ngành như SaaS hoặc Thương mại điện tử có thể giữ kết nối cơ sở dữ liệu ở chế độ không hoạt động để giảm thiểu thời gian phản hồi khi khách hàng quay lại tương tác. Thay vì cung cấp quá nhiều cơ sở dữ liệu để hỗ trợ các kết nối hầu như không hoạt động, bạn có thể sử dụng Proxy cho Amazon RDS để giữ các kết nối không hoạt động, đồng thời chỉ thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu theo yêu cầu để phục vụ các yêu cầu hiện hoạt một cách tối ưu.

Các ứng dụng yêu cầu khả năng sẵn sàng thông qua lỗi nhất thời: Với Proxy cho Amazon RDS, bạn có thể xây dựng các ứng dụng có thể rõ ràng chịu được lỗi cơ sở dữ liệu mà không cần phải viết mã xử lý lỗi phức tạp. RDS Proxy tự động định tuyến lưu lượng đến phiên bản cơ sở dữ liệu mới trong khi duy trì kết nối ứng dụng. RDS Proxy cũng bỏ qua bộ nhớ đệm Hệ thống tên miền (DNS) để giảm thời gian chuyển đổi dự phòng tới 66% cho cơ sở dữ liệu nhiều vùng sẵn sàng Aurora và Amazon RDS. Trong khi chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu, độ trễ của ứng dụng có thể tăng và bạn có thể phải thử thực hiện lại các giao dịch đang diễn ra.

Cải thiện tính bảo mật và quản lý thông tin chứng thực tập trung: Proxy cho Amazon RDS hỗ trợ bạn xây dựng các ứng dụng bảo mật hơn bằng cách cho phép bạn lựa chọn thực thi xác thực dựa trên IAM với cơ sở dữ liệu quan hệ. RDS Proxy cũng cho phép bạn quản lý tập trung thông tin chứng thực cơ sở dữ liệu thông qua Trình quản lý thông tin bí mật của AWS.

Khi nào tôi nên kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu thay vì sử dụng Amazon RDS Proxy?

Tùy thuộc vào khối lượng công việc của bạn, Amazon RDS Proxy có thể thêm độ trễ mạng trung bình 5 mili giây vào thời gian phản hồi giao dịch hoặc truy vấn. Nếu ứng dụng của bạn không thể chịu được độ trễ 5 mili giây hoặc không cần quản lý kết nối và các tính năng khác được kích hoạt bởi RDS Proxy, bạn nên kết nối ứng dụng trực tiếp với điểm cuối cơ sở dữ liệu.

Các ứng dụng phi máy chủ sẽ được hưởng lợi như thế nào từ Proxy cho Amazon RDS?

Proxy cho Amazon RDS chuyển đổi cách tiếp cận của bạn để xây dựng các ứng dụng hiện đại, phi máy chủ, tận dụng sức mạnh và tính đơn giản của cơ sở dữ liệu quan hệ. Đầu tiên, RDS Proxy cho phép các ứng dụng phi máy chủ mở rộng một cách hiệu quả bằng cách gộp và tái sử dụng các kết nối cơ sở dữ liệu. Thứ hai, với RDS Proxy, bạn không còn cần phải xử lý thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong mã Lambda của mình. Bạn có thể sử dụng vai trò thực thi IAM liên kết với hàm Lambda để xác thực bằng RDS Proxy và cơ sở dữ liệu của bạn. Thứ ba, bạn không cần quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng hoặc mã mới nào để tận dụng toàn bộ tiềm năng của các ứng dụng serverless được cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ. RDS Proxy được quản lý đầy đủ và tự động điều chỉnh dung lượng dựa trên nhu cầu ứng dụng của bạn.

Proxy cho Amazon RDS hỗ trợ những công cụ cơ sở dữ liệu nào?

Proxy cho Amazon RDS có sẵn dành cho Amazon Aurora với khả năng tương thích MySQL và Amazon RDS dành cho MySQL. Hỗ trợ cho các công cụ cơ sở dữ liệu bổ sung sẽ sớm ra mắt.

Tôi có thể kích hoạt Amazon RDS Proxy bằng cách nào?

Chỉ cần vài thao tác nhấp trong bảng điều khiển Amazon RDS là bạn có thể bật Amazon RDS Proxy cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS của mình. Trong khi bật RDS Proxy, bạn chỉ định VPC và mạng con mà bạn muốn truy cập RDS Proxy từ đó. Với vai trò người dùng Lambda, bạn có thể bật Proxy cho Amazon RDS cho cơ sở dữ liệu Amazon RDS của mình và thiết lập hàm Lambda để truy cập Amazon RDS Proxy chỉ với vài thao tác nhấp trong bảng điều khiển Lambda. Bạn có thể tìm hiểu thêm về việc bắt đầu sử dụng trong Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Tôi có thể truy cập Proxy cho Amazon RDS bằng API được không?

Có. Bạn có thể sử dụng các API của Amazon RDS Proxy để tạo proxy, rồi xác định các nhóm mục tiêu để liên kết proxy này với các phiên bản hoặc cụm cơ sở dữ liệu cụ thể. Ví dụ:

aws rds create-db-proxy 
    --db-proxy-name '…' 
    --engine-family <mysql|postgresql>    
    --auth [{}, {}] 
    --role-arn '…'
    --subnet-ids {}
    --require-tls <true|false>
    --tags {}
aws rds register-db-proxy-targets 
    --target-group-name '…'
    --db-cluster-identifier '…'
    --db-instance-identifier '…'
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu sử dụng Amazon RDS trong Bảng điều khiển AWS.