Ngày phát hành lần đầu: 22/09/2020 8:45 SA giờ PST

Mã định danh CVE: CVE-2020-25604

AWS đã biết về bản Tư vấn bảo mật Xen 336 do đội ngũ Bảo mật của Xen phát hành ngày 22 tháng 9 năm 2020. Các phiên bản dựa trên Nitro không bị ảnh hưởng. Trong trường hợp hiếm gặp, khách truy cập có thể khiến máy chủ Xen khởi động lại. Điều này không gây rủi ro đối với tính bảo mật và nguyên vẹn của dữ liệu khách hàng. Khách hàng sẽ không cần thực hiện hành động nào. Chúng tôi đang chủ động cập nhật cụm này và sẽ thông báo lại trên bản tin bảo mật khi hoàn tất.