13/05/2015 - 5:20 SA PDT

 

Chúng tôi nhận thức được vấn đề bảo mật QEMU được gán CVE-2015-3456, còn được gọi là "VENOM", tác động đến các nền tảng ảo hóa khác nhau. Không có rủi ro cho dữ liệu của khách hàng AWS hoặc các phiên bản.

Có thể xem thông tin về tư vấn cụ thể về Xen ở dưới đây:

Tư vấn bảo mật Xen 133 (CVE-2015-3456) - Báo cáo vượt cấp thông qua ổ đĩa mềm mô phỏng http://xenbits.xen.org/xsa/advisory-133.html