02/09/2015 12:30 chiều Giờ PST

 

Các sự cố được miêu tả trong bản tư vấn bảo mật ISC BIND (CVE-2015-5986 / CVE-2015-5722) đăng tại https://kb.isc.org/article/AA-00913/74/BIND-9-Security-Vulnerability-Matrix.html  không ảnh hưởng đến dịch vụ AWS.