24/12/2015 - 3:30 chiều Giờ PST

 

Các sự cố được mô tả trong bản tư vấn bảo mật Juniper "Những sự cố bảo mật với ScreenOS" (CVE-2015-7755, CVE-2015-7756) đăng tại https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10713&cat=SIRT_1&actp=LIST không ảnh hưởng đến dịch vụ AWS.