09/07/2015 - 1:15 CH PST - Cập nhật

Đội ngũ Amazon Linux AMI đã cập nhật OpenSSL để khắc phục sự cố này. Vui lòng xem https://alas.aws.amazon.com/ALAS-2015-564.html để biết thêm thông tin.

 

------------------------------------------------------------------------------

 

09/07/2015 - 7:30 SA PST

Các sự cố được mô tả trong bản thông tin bảo mật OpenSSL (CVE-2015-1793) đăng tại https://www.openssl.org/news/vulnerabilities.html không ảnh hưởng đến dịch vụ AWS.

Đội ngũ Amazon Linux AMI đang trong quá trình triển khai các gói OpenSSL được cập nhật vào kho lưu trữ.

Chúng tôi sẽ cập nhật bản tin này khi các bản cập nhật cho Amazon Linux AMI đã được hoàn tất.