23/05/2013

Là một phần trong những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm thúc đẩy các phương pháp bảo mật tốt nhất trên toàn Đám mây AWS, gần đây, chúng tôi đã xác định rằng một số Ảnh máy Amazon (AMI) bên thứ 3 -- một số AMI Fedora, CentOS và Red Hat Enterprise Linux (RHEL) -- đang không sử dụng các phương pháp tốt nhất mà AWS khuyên dùng để bảo mật cho ảnh theo mặc định. Red Hat đã cập nhật các AMI RHEL AMI nhằm giải quyết vấn đề này. Đồng thời, chúng tôi cũng đã cung cấp cho khách hàng của mình và các nhà phát hành AMI khác thông tin cần thiết hỗ trợ việc triển khai những phương phát tốt nhất mà Amazon khuyên dùng để đặt cấu hình cho AMI của họ.

Để biết thông tin chi tiết về những phương pháp tốt nhất mà chúng tôi đề xuất liên quan đến việc sử dụng hoặc chia sẻ các AMI công khai, hãy tham khảo những tài nguyên sau: