Các loại điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây đang đem đến cho các nhà phát triển và bộ phận CNTT khả năng tập trung vào những điều quan trọng nhất và tránh các công việc vô hình như thu mua, bảo trì và hoạch định công suất. Với công nghệ điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến, nhiều mô hình và chiến lược triển khai khác nhau đã xuất hiện giúp đáp ứng nhu cầu cụ thể của nhiều đối tượng người dùng khác nhau. Mỗi loại dịch vụ đám mây và phương pháp triển khai đều đem đến cho bạn nhiều mức độ kiểm soát, độ linh hoạt và khả năng quản lý khác nhau. Việc nắm bắt sự khác biệt giữa mô hình điện toán đám mây truyền thống – Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS), Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) và Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) – cũng như các chiến lược triển khai mà bạn có thể sử dụng sẽ giúp bạn quyết định xem bộ dịch vụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mặc dù ngành thường sử dụng các thuật ngữ như Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ, Nền tảng dưới dạng dịch vụ và Phần mềm dưới dạng dịch vụ để nhóm các dịch vụ đám mây, tại AWS, chúng tôi tập trung vào các giải pháp đáp ứng nhu cầu của bạn, có thể bao gồm nhiều loại dịch vụ. Trang này sử dụng nhóm dịch vụ truyền thống gồm IaaS, PaaS và SaaS để giúp bạn quyết định bộ dịch vụ nào phù hợp với nhu cầu của bạn và
chiến lược triển khai nào phù hợp nhất với bạn.

Mô hình điện toán đám mây

Dù các công ty có định nghĩa khác nhau về mô hình điện toán đám mây, nhưng thông thường chúng ta có ba mô hình điện toán đám mây chính. Mỗi mô hình đại diện cho một khía cạnh khác nhau của điện toán đám mây.

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS)

Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) bao gồm các khối dựng cơ bản dành cho CNTT đám mây và thường cung cấp quyền truy cập vào các tính năng kết nối mạng, máy tính (phần cứng ảo hoặc trên phần cứng chuyên dụng) và không gian kho lưu trữ dữ liệu. Nhà cung cấp Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ có thể giúp bạn đạt được mức độ linh hoạt cũng như khả năng kiểm soát quản lý tài nguyên CNTT cao nhất và gần giống nhất với các tài nguyên CNTT hiện có, quen thuộc với nhiều bộ phận CNTT và nhà phát triển hiện nay.

Tìm hiểu thêm về IaaS tại đây

Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS)

Nhà cung cấp Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) giúp các tổ chức không cần quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản (thường là phần cứng và hệ điều hành) và việc tính hợp này cho phép bạn tập trung vào công tác triển khai cũng như quản lý các ứng dụng của mình. Điều này giúp bạn làm việc hiệu quả hơn do bạn không cần phải lo lắng về việc thu mua tài nguyên, lập kế hoạch nguồn lực, bảo trì phần mềm, vá lỗi hay bất kỳ công việc nặng nhọc không tạo ra lợi thế nào khác có liên quan đến việc vận hành ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về iPaaS tại đây

Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

Nhà cung cấp Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) cung cấp cho bạn các ứng dụng phần mềm do chính nhà cung cấp vận hành và quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, khi nhắc đến Phần mềm dưới dạng dịch vụ, mọi người thường nghĩ đến ứng dụng dành cho người dùng cuối của bên thứ ba. Với dịch vụ của SaaS, bạn không phải suy tính việc duy trì dịch vụ hay quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản; bạn sẽ chỉ cần tính xem bạn sẽ sử dụng phần mềm cụ thể đó như thế nào. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web: bạn có thể gửi và nhận email mà không phải quản lý việc bổ sung tính năng vào sản phẩm email hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành dùng để vận hành chương trình email.

Tìm hiểu thêm về SaaS tại đây

Mô hình triển khai CNTT

Đám mây

Ứng dụng trên nền tảng đám mây được triển khai đầy đủ trên đám mây và tất cả các bộ phận của ứng dụng đều chạy trên đám mây. Các ứng dụng trên đám mây được tạo trên đám mây hoặc đã được di chuyển lên đám mây từ cơ sở hạ tầng hiện có để tận dụng lợi ích của điện toán đám mây. Ứng dụng trên nền tảng đám mây có thể được xây dựng trên các bộ phận cơ sở hạ tầng cấp thấp hoặc có thể sử dụng các dịch vụ cấp cao hơn giúp loại bỏ các yêu cầu quản lý, thiết kế kiến trúc và điều chỉnh quy mô của cơ sở hạ tầng cốt lõi của ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về điện toán đám mây tại đây

Lai

Triển khai theo hình thức lai là một cách để kết nối các cơ sở hạ tầng và ứng dụng giữa các tài nguyên trên nền tảng đám mây và các tài nguyên hiện có không nằm trong đám mây. Phương pháp triển khai lai phổ biến nhất là giữa đám mây và cơ sở hạ tầng tại chỗ hiện có để mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng của tổ chức lên đám mây trong khi vẫn duy trì kết nối các tài nguyên đám mây với hệ thống nội bộ. Để biết thêm thông tin về cách AWS có thể trợ giúp bạn trong quá trình triển khai lai, vui lòng truy cập trang kiến trúc lai của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về đám mây lai tại đây

Tại chỗ

Việc triển khai các tài nguyên tại chỗ, sử dụng ảo hóa và cung cấp công cụ quản lý tài nguyên không đem đến nhiều lợi ích của điện toán đám mây nhưng đôi khi được chọn vì khả năng cung cấp tài nguyên chuyên dụng. Trong hầu hết trường hợp, mô hình triển khai này vừa tương tự như cơ sở hạ tầng CNTT cũ, vừa sử dụng các công nghệ ảo hóa và quản lý ứng dụng để thử tăng khả năng tận dụng tài nguyên.

Tìm hiểu thêm về cơ sở hạ tầng tại chỗ tại đây