VMware Cloud trên AWS

Di chuyển và mở rộng Môi trường VMware lên Đám mây AWS

VMware Cloud on AWS là dịch vụ đám mây tích hợp do AWS và VMware kết hợp phát triển, cung cấp dịch vụ có quy mô linh hoạt, bảo mật và tiên tiến cho phép các tổ chức di chuyển và mở rộng một cách trơn tru môi trường trên nền tảng VMware vSphere tại chỗ lên Đám mây AWS bằng cách vận hành cơ sở hạ tầng được cài đặt trực tiếp trên phần cứng thế hệ mới của Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). VMware Cloud on AWS là lựa chọn lý tưởng cho các cơ sở hạ tầng CNTT và tổ chức vận hành đang muốn di chuyển khối lượng công việc trên nền tảng vSphere tại chỗ của họ lên nền tảng đám mây công khai, hợp nhất và mở rộng năng lực cho trung tâm dữ liệu cũng như tối ưu hóa, đơn giản hóa và hiện đại hóa các giải pháp phục hồi sau thảm họa. VMware Cloud on AWS được cung cấp, bán và hỗ trợ trên toàn cầu bởi VMware và các đối tác ở những Vùng AWS sau: Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Tây Hoa Kỳ (Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo), Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London) và AWS GovCloud (US).  Với mỗi bản phát hành, độ sẵn sàng của VMware Cloud on AWS sẽ mở rộng đến các khu vực toàn cầu khác.

VMware Cloud on AWS đem đến sự đổi mới quy mô, đa dạng và phong phú cho các dịch vụ AWS thường được sử dụng cho ứng dụng doanh nghiệp, chạy trên các nền tảng điện toán, lưu trữ và ảo hóa mạng của VMware. Việc này cho phép các tổ chức dễ dàng và nhanh chóng bổ sung nhiều sự đổi mới cho ứng dụng doanh nghiệp của mình bằng cách tích hợp thuần cơ sở hạ tầng và các năng lực của nền tảng AWS như AWS Lambda, Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon S3, Elastic Load Balancing, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Kinesis và Amazon Redshift cùng nhiều dịch vụ khác.

Với VMware Cloud on AWS, các tổ chức có thể đơn giản hóa hoạt động CNTT lai của mình bằng cách sử dụng cùng công nghệ VMware Cloud Foundation, trong đó có vSphere, vSAN, NSX và vCenter Server cho khắp các trung tâm dữ liệu tại chỗ và trên Đám mây AWS mà không phải mua bất kỳ phần cứng mới hay tùy biến nào, viết lại ứng dụng hay sửa đổi mô hình hoạt động. Dịch vụ này sẽ tự động cung cấp cơ sở hạ tầng cùng với khả năng tương thích hoàn toàn với VM cũng như khả năng chuyển đổi khối lượng công việc giữa các môi trường tại chỗ và trên Đám mây AWS của bạn. Với VMware Cloud on AWS, bạn có thể tận dụng danh mục dịch vụ mà AWS cung cấp, trong đó có các dịch vụ điện toán, cơ sở dữ liệu, phân tích, Internet of Things (IoT), bảo mật, di động, triển khai, dịch vụ ứng dụng và nhiều dịch vụ khác.

Giới thiệu VMware Cloud on AWS
Kiến trúc lai với VMware Cloud on AWS
Gia nhập: Chỉ đơn giản trong vài bước
Bảo đảm tương lai cho khoản đầu tư của bạn với khả năng tích hợp sâu vào các dịch vụ AWS với VMware Cloud on AWS

Lợi ích

Tăng khả năng đổi mới

Các khối lượng công việc VMware chạy trên Đám mây AWS có khả năng tiếp cận thuần với nhiều dịch vụ AWS phong phú và đa dạng, trong đó có điện toán, cơ sở dữ liệu, phân tích, IoT, AI/ML, bảo mật, di động, triển khai tài nguyên, dịch vụ ứng dụng và nhiều dịch vụ khác. Các ứng dụng quan trọng về độ trễ được lưu trữ trên VMware nay đã có thể trực tiếp truy cập cơ sở dữ liệu trên Aurora, Dynamo hoặc Redshift để phân tích dữ liệu quy mô petabyte, cũng như truy cập trực tiếp và bảo mật các đối tượng, bộ chứa S3 chi phí thấp và chức năng API. 

Đơn giản hóa hoạt động vận hành

Với VMware Cloud on AWS, các tổ chức có thể đơn giản hóa hoạt động vận hành CNTT lai bằng cách sử dụng cùng các công nghệ VMware Cloud Foundation, trong đó có vSphere, vSAN, NSX và vCenter Server, trên cả môi trường trung tâm dữ liệu tại chỗ của họ lẫn trên Đám mây AWS. Bạn có thể sử dụng cùng các công cụ và năng lực quản lý mà bạn đang sử dụng hôm nay. Bạn có thể duy trì các chính sách cung cấp, lưu trữ và vòng đời VMware mà bạn sử dụng hôm nay. Nghĩa là, bạn có thể dễ dàng di chuyển các ứng dụng giữa các môi trường tại chỗ và AWS đồng thời không phải mua thêm bất kỳ phần cứng mới nào, viết lại ứng dụng hay sửa đổi hoạt động vận hành.

Giảm chi phí

VMware Cloud on AWS giúp các tổ chức tối ưu hóa chi phí vận hành môi trường CNTT lai nhất quán và trơn tru. Môi trường của bạn sẽ không cần phải triển khai phần cứng tùy biến và bạn cũng không cần phải viết lại hay sửa đổi ứng dụng để chuyển sang mô hình đám mây lai. Bạn có thể sử dụng các công cụ chính sách và quản lý của VMware trên cả hai môi trường tại chỗ và VMware Cloud on AWS để có được trải nghiệm vận hành nhất quán và thống nhất. Các khả năng này sẽ cho phép bạn tận dụng toàn bộ các khoản đầu tư hiện hữu để giúp tiết kiệm tiền bạc và loại bỏ phần lớn sự phức tạp, rủi ro và chi phí đi kèm với việc di chuyển lên đám mây lai.

Tăng cường khả năng sử dụng

VMware Cloud on AWS giúp tăng tốc di chuyển khối lượng công việc trên nền tảng VMware vSphere lên Đám mây AWS có khả năng sử dụng và quy mô linh hoạt cao. Dịch vụ này sẽ cho phép các khối lượng công việc trên nền tảng VMware chạy trực tiếp trên cơ sở hạ tầng được cài đặt trực tiếp trên phần cứng của Amazon EC2 trên nền tảng hệ thống Nitro thế hệ mới và được cung cấp trên Amazon VPC một người thuê và cách ly. Phương pháp này cho phép các tổ chức tận dụng ngay lập tức quy mô linh hoạt, độ khả dụng, bảo mật và phạm vi toàn cầu của Đám mây AWS.

Trường hợp sử dụng

Tăng tốc di chuyển lên nền tảng đám mây

Bằng cách dùng chung nền tảng công nghệ cơ sở hạ tầng đám mây dựa trên VMware Cloud Foundation phổ biến trên cả trung tâm dữ liệu tại chỗ và Đám mây AWS, các tổ chức có thể sử dụng VMware Cloud on AWS để đơn giản hóa và tăng tốc quá trình di chuyển các khối lượng công việc sản xuất đóng vai trò quan trọng lên Đám mây AWS ở quy mô lớn mà không phải chuyển đổi hay thiết kế kiến trúc lại bất kỳ khối lượng công việc nào. VMware Cloud on AWS đem đến khả năng di chuyển ứng dụng hai chiều trơn tru với các chính sách nhất quán bằng cách sử dụng vSphere vMotion giữa trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn và Đám mây AWS.

Cung cấp phục hồi sau thảm họa dưới dạng dịch vụ

VMware Cloud on AWS giúp các tổ chức đơn giản hóa, tăng tốc và hiện đại hóa các giải pháp phục hồi sau thảm họa hiện hữu của họ bằng cách cải thiện các giải pháp DR trên nền tảng VMware với khả năng Phục hồi sau thảm họa dưới dạng dịch vụ (DRaaS) của Đám mây AWS. Bằng cách kết hợp các công nghệ VMware DR đã kiểm chứng và đáng tin cậy như VMware Site Recovery Manager (SRM) và vSphere Replication với các lợi ích về quy mô, mức độ sẵn sàng, tốc độ và chi phí của Đám mây AWS, các tổ chức sẽ có thể giảm chi phí, đơn giản hóa hoạt động vận hành và tăng thời gian bảo vệ để phục hồi sau thảm họa và kiểm thử DR.

Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn

Với VMware Cloud on AWS, các tổ chức có thể tận dụng quy mô cực kỳ linh hoạt và sự hiện diện trên toàn cầu của Đám mây AWS để đáp ứng dung lượng của trung tâm dữ liệu cũng như nhu cầu mở rộng ảnh hưởng trong khu vực một cách nhanh chóng, trơn tru và tiết kiệm chi phí. Bằng cách sở hữu nền tảng cơ sở hạ tầng đám mây nhất quán trên nền tảng VMware Cloud Foundation quy mô doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng được cài đặt trực tiếp trên phần cứng thế hệ mới của Amazon EC2 và khả năng kết nối có độ bảo mật và hiệu năng cao của AWS, các tổ chức có thể dễ dàng và tự tin mở rộng khối lượng công việc của trung tâm dữ liệu tại chỗ với năng lực khổng lồ của Đám mây AWS để đáp ứng mọi nhu cầu mở rộng và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Bài viết và bài đăng trên blog

Jeff-Barr_Bio-Pic
"VMware Cloud on AWS cho phép bạn tận dụng những gì bạn đã biết và sở hữu. Kỹ năng hiện hữu, đầu tư vào đào tạo, hoạt động vận hành thực tiễn và đầu tư vào giấy phép phần mềm vẫn có thể được sử dụng và áp dụng khi bạn di chuyển lên đám mây công khai. Trong khuôn khổ di chuyển đó, bạn sẽ có thể quên đi việc xây dựng và vận hành các trung tâm dữ liệu, hiện đại hóa phần cứng và thay đổi quy mô để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn hoặc tạm thời. Bạn cũng sẽ có thể tận dụng rất nhiều dịch vụ của AWS như điện toán, cơ sở dữ liệu, phân tích, IoT, AI, bảo mật, di động, triển khai và ứng dụng."

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về VMware Cloud on AWS

Tìm hiểu thêm
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi