VMware Cloud trên AWS

Đổi mới nhanh hơn, hiện đại hóa ứng dụng và chuyển đổi nhanh chóng sang đám mây

Tăng tốc di chuyển khối lượng công việc dựa trên VMware vSphere sang cơ sở hạ tầng AWS có quy mô linh hoạt và độ sẵn sàng cao.

Sử dụng phần cứng và cơ sở hạ tầng đám mây hiện có nhằm giảm chi phí chuyển sang mô hình đám mây lai.

Tăng tốc đổi mới với quyền truy cập vào một loạt các dịch vụ AWS phong phú, bao gồm máy học (ML), phân tích, điện toán và cơ sở dữ liệu.

Đơn giản hóa các hoạt động CNTT lai bằng cách sử dụng cùng công nghệ VMware trong các cơ sở tại chỗ và trên AWS.

Cách thức hoạt động

VMware Cloud trên AWS là dịch vụ đồng thiết kế được quản lý toàn phần, giúp đưa kiến trúc trung tâm dữ liệu cấp doanh nghiệp, do phần mềm xác định của VMware lên đám mây. Đây là dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu, mang đến trải nghiệm di chuyển đơn giản và liền mạch.
Product-Page-Diagram_VMware-Cloud-on-AWS
 Nhấp vào để phóng to

Trường hợp sử dụng

Di chuyển với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu

Di chuyển lên đám mây nhanh hơn với kết nối tốc độ cao, đáng tin cậy giữa dữ liệu tại chỗ và dữ liệu trên đám mây.

Đơn giản hóa giải pháp phục hồi sau thảm họa

Giảm chi phí của trang web thứ cấp và nhanh chóng khôi phục dữ liệu khỏi các mối đe dọa xâm phạm bằng cách phục hồi sau thảm họa dưới dạng dịch vụ (DRaaS).

Mở rộng trung tâm dữ liệu của bạn

Năng lực linh hoạt, theo nhu cầu của AWS giúp bạn mở rộng phạm vi trung tâm dữ liệu của mình và xử lý linh hoạt các thay đổi tạm thời về năng lực.

Xây dựng các ứng dụng thế hệ tiếp theo

Xây dựng các ứng dụng mới bằng các dịch vụ AWS gốc, đồng thời sử dụng cơ sở hạ tầng nhất quán, tương thích với môi trường vSphere tại chỗ của bạn.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng VMware Cloud trên AWS

Di chuyển ứng dụng giữa kiến trúc tại chỗ của bạn và AWS.

Đăng nhập »

Tìm hiểu thêm về VMware Cloud trên AWS

Khám phá cách triển khai môi trường đám mây lai không phức tạp.

Xem hội thảo trực tuyến »

Liên hệ với chuyên gia


Kết nối với chuyên gia để nhận đánh giá có cấp phép.

Liên hệ với chúng tôi »

Khám phá thêm về AWS