Đối tác Amazon EC2 dành cho Windows Server

Thúc đẩy sự đổi mới và mở khóa giá trị kinh doanh lớn hơn với các Đối tác chuyên môn của AWS sở hữu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và khả năng giúp khách hàng thành công đã được kiểm chứng

Đối tác phân phối của Amazon EC2 dành cho Microsoft Windows Server là những Đối tác AWS sẵn sàng giúp bạn lập kế hoạch, triển khai và quản lý di chuyển lên đám mây cũng như hiện đại hóa các giải pháp dựa trên Windows. Với chuyên môn trong việc triển khai và di chuyển khối lượng công việc Microsoft, các Đối tác phân phối Amazon EC2 dành cho Microsoft Windows Server có thể tối đa hóa mức độ linh hoạt, bảo mật và hiệu quả chi phí của bạn.

Chương trình phân phối dịch vụ AWS cho phép khách hàng AWS xác định các Đối tác AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về các dịch vụ AWS cụ thể. Các Đối tác AWS này đã vượt qua quá trình xác thực kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo họ đang tuân thủ những phương pháp tốt nhất dành cho từng dịch vụ, cũng như khả năng chứng minh thành công của khách hàng.

Logo Mạng lưới đối tác AWS

Kết nối với Đối tác Amazon EC2 dành cho Windows Server

Thúc đẩy sự đổi mới, đạt các mục tiêu kinh doanh và tận dụng tối đa các dịch vụ AWS của bạn bằng cách hợp tác với các Đối tác AWS sở hữu kỹ năng đã được kiểm chứng.

Logo Năng lực năng lượng của đối tác AWS

Các bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Kết nối với các Đối tác chuyên môn của AWS với kiến thức chuyên môn toàn cầu về Công cụ tìm kiếm giải pháp đối tác.

Tham gia Mạng lưới đối tác AWS »

Tăng cường năng lực cho tổ chức của bạn bằng những hỗ trợ và tài nguyên về kinh doanh, kỹ thuật, tiếp thị, tài trợ để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với AWS.