ทดลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี วิธีการชำระค่าบริการอินสแตนซ์ Amazon EC2 มี 5 วิธี ได้แก่ ตามความต้องการ, Savings Plans, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และอินสแตนซ์ Spot คุณยังสามารถชำระค่าบริการโฮสต์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งให้พื้นที่อินสแตนซ์ EC2 บนเซิร์ฟเวอร์จริงสำหรับการใช้งานของคุณได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย Amazon EC2 โปรดไปที่ หน้าค่าใช้จ่ายและความจุของ Amazon EC2

Free Tier

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro สำหรับ Linux และ Windows ที่ใช้งานได้ 750 ชั่วโมง ( t3.micro สำหรับรีเจี้ยนที่ t2.micro ไม่พร้อมให้บริการ) ต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ตามความต้องการ

สำหรับอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ คุณจะชำระค่าบริการสำหรับพื้นที่ประมวลผลต่อชั่วโมงหรือต่อวินาที โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ใด ไม่ต้องทำสัญญาระยะยาวหรือชำระค่าบริการล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่การประมวลผลตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณได้ และชำระค่าบริการตามอัตราต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ที่คุณใช้

อินสแตนซ์แบบตามต้องการเหมาะสำหรับ

 • ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Amazon EC2 แบบมีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าหรือไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว
 • แอปพลิเคชันที่มีปริมาณงานในระยะสั้น ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่สามารถขัดจังหวะได้
 • แอปพลิเคชันที่กำลังมีการพัฒนาหรือทดสอบบน Amazon EC2 เป็นครั้งแรก

ดูราคาแบบตามการใช้งานจริง »

อินสแตนซ์ Spot

อินสแตนซ์ Amazon EC2 Spot ช่วยให้คุณสามารถขอพื้นที่ประมวลผลสำรองของ Amazon EC2 ได้ในราคาต่ำกว่าราคาแบบตามต้องการถึง 90% เรียนรู้เพิ่มเติม

อินสแตนซ์แบบ Spot เหมาะสำหรับ

 • แอปพลิเคชันที่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ยืดหยุ่นได้
 • แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เฉพาะกับราคาการประมวลผลที่ต่ำมากเท่านั้น
 • ผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลด่วนสำหรับพื้นที่เพิ่มเติมขนาดใหญ่

ดูราคาแบบประมูลราคา »

Savings Plans

Savings Plans เป็นรูปแบบราคาแบบยืดหยุ่นซึ่งมอบราคาที่ย่อมเยาในการใช้งาน EC2 และ Fargate โดยแลกมาด้วยการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (วัดเป็น USD/ชั่วโมง) นาน 1 และ 3 ปีตามระยะสัญญา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ดูราคาแบบเหมาจ่าย »

โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจง

โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นเซิร์ฟเวอร์ EC2 ที่มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจงช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายได้โดยช่วยให้คุณสามารถใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ผูกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ รวมถึง Windows Server, SQL Server และ SUSE Linux Enterprise Server (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของใบอนุญาต) และยังสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

 • สามารถสั่งซื้อแบบตามต้องการได้ (รายชั่วโมง)
 • สามารถสั่งซื้อแบบสำรองล่วงหน้าได้โดยโดยมีราคาถูกกว่าราคาแบบตามต้องการถึง 70%

ดูราคาแบบเฉพาะเจาะจง »

การคิดค่าบริการต่อวินาที

คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะที่คุณใช้งานโดยคิดค่าบริการต่อวินาที โดยไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับเวลาเป็นนาทีและวินาทีที่คุณไม่ได้ใช้งานในหนึ่งชั่วโมง คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเพิ่มการใช้งานให้ครบชั่วโมง คุณจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณจัดการอินสแตนซ์ที่ใช้งานเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น การพัฒนา/การทดสอบ การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลเป็นชุด และแอปพลิเคชันการเล่นเกม

การใช้งาน EC2 จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 60 วินาที เช่นเดียวกัน พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับปริมาณ EBS จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาขั้นต่ำ 60 วินาที การคิดค่าบริการต่อวินาทีใช้สำหรับอินสแตนซ์ที่เปิดใช้งานใน:

 • รูปแบบตามความต้องการ รูปแบบเหมาจ่าย และรูปแบบ Spot
 • ทุกรีเจี้ยนและ Availability Zone
 • Amazon Linux, Windows และ Ubuntu

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การถ่ายโอนข้อมูล, ที่อยู่ Elastic IP และอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS ได้ในหน้าราคาแบบตามความต้องการ

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้