ทำไมต้องเลือกราคา EC2

ทดลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี มีวิธีในการชำระเงินสำหรับอินสแตนซ์ EC2 อยู่หลายวิธีได้แก่ On-DemandSavings Plans, Reserved Instance และ Amazon EC2 Spot Instance

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย EC2 โปรดไปที่หน้าการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและความสามารถของ Amazon EC2

โมเดลแบบชำระเงิน

On-Demand Instance ให้คุณชำระค่าความจุการประมวลผลเป็นชั่วโมงหรือวินาทีโดยไม่ต้องทำสัญญาระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผนซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

On-Demand Instance เหมาะสำหรับ

 • ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ EC2 แบบมีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าหรือไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว
 • แอปพลิเคชันที่มีปริมาณงานในระยะสั้น ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่สามารถขัดจังหวะได้
 • แอปพลิเคชันที่กำลังมีการพัฒนาหรือทดสอบบน EC2 เป็นครั้งแรก

ดูค่าบริการแบบ On-Demand

Savings Plans เป็นรูปแบบราคาแบบยืดหยุ่น ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 72% เมื่อเทียบกับค่าบริการ On-Demand แลกมาด้วยการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (คิดเป็น USD/ชั่วโมง) นาน 1 ปีหรือ 3 ปี

AWS ให้บริการ Savings Plans สามประเภท ได้แก่ Compute Savings Plans, EC2 Instance Savings Plans และ Amazon SageMaker Savings Plans Compute Savings Plans ใช้กับการใช้งานระหว่าง Amazon EC2, AWS Lambda และ AWS Fargate

Savings Plans เหมาะสำหรับ

 • การใช้งานที่มุ่งมั่นและมีสถานะคงที่
 • ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อเสนอการประมวลผลล่าสุดในขณะที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย

ดูค่าบริการแบบ Savings Plans

ดูค่าบริการ Reserved Instance

Spot Instance ของ Amazon EC2 ช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากความจุ EC2 ที่ไม่ได้ใช้ใน AWS Cloud และมีส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคา On-Demand

Spot Instance เหมาะสำหรับ

 • เวิร์กโหลดที่ทนทานต่อข้อผิดพลาดหรือไร้สถานะ
 • แอปพลิเคชันที่สามารถทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน
 • แอปพลิเคชันที่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ยืดหยุ่นได้

ดูค่าบริการแบบ Spot Instance

ความสามารถแบบ Reserved หรือ Dedicated

การสำรองปริมาณการประมวลผลแบบ On-Demand ช่วยให้คุณสามารถจองความจุการประมวลผลสำหรับอินสแตนซ์ EC2 ของคุณใน Availability Zone ไม่ว่าจะเป็นในระยะเวลาเท่าใด การสำรองปริมาณการประมวลผลช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรับความจุ On-Demand ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านความจุ และรับประกันว่าคุณสามารถเข้าถึงความจุ EC2 ได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ ตราบใดที่คุณต้องการ

การสำรองปริมาณการประมวลผลแบบ On-Demand เหมาะสำหรับ

 • เหตุการณ์สำคัญทางธุรกิจหรือเวิร์กโหลดที่ต้องมีการรับประกันความจุ
 • เวิร์กโหลดที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเพื่อความพร้อมใช้งานสูง
 • กระบวนการกู้คืนจากความเสียหาย

เรียนรู้เกี่ยวกับค่าบริการการสำรองปริมาณการประมวลผล

Amazon EC2 Capacity Blocks สำหรับ ML ช่วยให้คุณสามารถสำรองอินสแตนซ์ GPU สําหรับวันที่ในอนาคตเพื่อเรียกใช้เวิร์กโหลดแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ของคุณได้อย่างง่ายดาย ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเฉพาะระยะเวลาการประมวลผลที่คุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาว คุณสามารถใช้ EC2 Capacity Blocks เพื่อสำรองอินสแตนซ์ Amazon EC2 P5 ได้

แนะนําให้ใช้ EC2 Capacity Blocks เพื่อ

 • การฝึกฝนและการปรับแต่งโมเดล ML อย่างละเอียด
 • ดําเนินการทดลองและสร้างต้นแบบ
 • การวางแผนสําหรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตสําหรับแอปพลิเคชัน ML

เรียนรู้เกี่ยวกับค่าบริการของ EC2 Capacity Blocks

Dedicated Host เป็นเซิร์ฟเวอร์ EC2 ที่มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะอย่างเต็มรูปแบบ Dedicated Host ช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายได้โดยช่วยให้คุณสามารถใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ผูกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ รวมถึง Windows Server, SQL Server และ SUSE Linux Enterprise Server (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของใบอนุญาต) Dedicated Host สามารถซื้อแบบ On-Demand (รายชั่วโมง) หรือสามารถซื้อเป็นส่วนหนึ่งของ Savings Plans ได้

Dedicated Host เหมาะสำหรับ

 • ผู้ใช้ที่ต้องการประหยัดเงินในค่าใช้จ่ายการให้สิทธิ์การใช้งาน
 • เวิร์กโหลดที่ต้องทำงานบนเซิร์ฟเวอร์จริงโดยเฉพาะ
 • ผู้ใช้ที่ต้องการลดภาระการบำรุงรักษาโฮสต์ไปยัง AWS ขณะที่ควบคุมกำหนดการการบำรุงรักษาให้เหมาะกับความต้องการในการดำเนินงานของธุรกิจ

ดูค่าบริการแบบ Dedicated Host

การเรียกเก็บเงินตามวินาที

การเรียกเก็บเงิน EC2 ต่อวินาทีจะหักค่าใช้จ่ายตามนาทีและตามวินาทีที่ไม่ได้ใช้ออกจากใบเรียกเก็บเงินของคุณ มุ่งเน้นที่การปรับปรุงแอปพลิเคชันของคุณแทนที่จะเพิ่มการใช้งานรายชั่วโมงให้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอินสแตนซ์ที่ทำงานในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ เช่น กระบวนการพัฒนา/การทดสอบ การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลแบบกลุ่ม และแอปพลิเคชันเกมต่างๆ

การใช้งาน EC2 จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที เช่นเดียวกัน พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับโวลุม Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที จะมีการเรียกเก็บเงินต่อวินาทีกับอินสแตนซ์ Amazon Linux, Windows, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu และ Ubuntu Pro ในทุกรีเจี้ยนและทุก AZ และจะปรับใช้กับโมเดลที่ซื้อ EC2 ทั้งหมด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การถ่ายโอนข้อมูล, ที่อยู่ Elastic IP และอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS ได้ที่ค่าบริการ Amazon EC2 แบบ On-Demand