ราคาตามความต้องการ

อินสแตนซ์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถชำระาค่าบริการความจุในการประมวลผลได้ตามเวลาเป็นชั่วโมงหรือวินาที (ไม่ต่ำกว่า 60 วินาที) โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การสั่งซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ รวมถึงปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่จำนวนมากให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ราคาด้านล่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะในระบบปฏิบัติการที่ระบุ (ราคา “การใช้งาน Windows” จะมีผลกับ Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 และ 2019) นอกจากนี้ Amazon ยังมีอินสแตนซ์ให้คุณเพิ่มเติมสำหรับ Amazon EC2 ที่รัน Microsoft Windows กับ SQL Server, Amazon EC2 ที่รัน SUSE Linux Enterprise Server และ Amazon EC2 ที่รัน Red Hat Enterprise Linux 

คิดราคาต่อชั่วโมงที่ใช้งานไปสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่มีการเปิดใช้อินสแตนซ์จนสิ้นสุดหรือหยุดใช้งาน แต่ละชั่วโมงอินสแตนซ์ที่ใช้ไปไม่เต็มชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นต่อวินาทีสำหรับ Linux, Windows, Windows ที่มี SQL Enterprise, Windows ที่มี SQL Standard และ Windows ที่มี SQL Web Instances และเรียกเก็บเงินเป็นแบบเต็มชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์อื่นๆ ทั้งหมด

จำนวน vCPU เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภท EC2 Instance ที่ระบุไว้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ การคิดราคาอินสแตนซ์ยังคงเหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

กำลังมองหาอินสแตนซ์ T1, M1, C1, CC2, M2, CR1, CG1, I2, HS1, M3, C3 หรือ R3 อยู่หรือไม่ โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้า

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอิงจากข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon EC2

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือนมากกว่า 500 TB / เดือน โปรดติดต่อเรา

จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell และ Amazon CloudWatch Logs

ด้วย AWS Free Usage Tier คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออก (ไปยังอินเทอร์เน็ต รีเจี้ยน AWS อื่นๆ หรือ CloudFront) ระหว่างรีเจี้ยนฟรี (ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud) สูงสุด 15 GB ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากปีแรก คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือนต่อรีเจี้ยน

การถ่ายโอนข้อมูลภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน

ข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) และอินสแตนซ์ Amazon ElastiCache, Elastic Network Interface หรือการเชื่อมต่อการเพียร์ VPC ผ่าน Availability Zone ในรีเจี้ยน AWS เดียวกันจะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง

IPv4: ข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จากที่อยู่สาธารณะหรือที่อยู่ Elastic IPv4 จะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง
IPv6: ข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จากที่อยู่ IPv6 ใน VPC อื่นจะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, อินสแตนซ์ Amazon ElastiCache และ Elastic Network Interface ใน Availability Zone เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ

ข้อมูลที่ถ่ายโอนโดยตรง (ดูตำแหน่งข้อมูล) ระหว่าง Amazon S3, API โดยตรงของ Amazon EBS*, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS หรือ Amazon SimpleDB และอินสแตนซ์ Amazon EC2 ในรีเจี้ยน AWS เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ หากบริการอื่นๆ ของ AWS อยู่ในเส้นทางการถ่ายโอนข้อมูลของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บริการเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตำแหน่งข้อมูล PrivateLink, เกตเวย์ NAT และ Transit Gateway

*สำหรับ API โดยตรงของ Amazon EBS จะมีค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูลหากใช้ ตำแหน่งข้อมูล FIPS

ข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon Classic และ Applicaion Elastic Load Balancer โดยใช้ที่อยู่ IP ส่วนตัว ระหว่าง EC2 instance กับโหลดบาลานเซอร์ใน AWS VPC เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ


ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา

สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้า ราคาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS มีอยู่ในหน้าราคาสำหรับรุ่นก่อนหน้า

ราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS จะเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการใช้งานรายชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ

ที่อยู่ Elastic IP

คุณสามารถมีที่อยู่ Elastic IP (EIP) หนึ่งที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณเชื่อมโยง EIP เพิ่มเติมกับอินสแตนซ์ดังกล่าว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ EIP เพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ดังกล่าวต่อชั่วโมงตามสัดส่วน EIP เพิ่มเติมใช้งานได้เฉพาะใน Amazon VPC เท่านั้น

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ที่อยู่ Elastic IP จะมีประสิทธิภาพ เราจะเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงจำนวนเล็กน้อยเมื่อที่อยู่ IP เหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่หยุดทำงานหรืออินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Elastic IP Address ที่คุณสร้างขึ้นจากคำนำหน้าที่อยู่ IP ที่คุณนำเข้ามายัง AWS โดยใช้การนำ IP ของคุณมาใช้เอง

ที่อยู่ Carrier IP

ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

Elastic Load Balancing

ถ้าต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้า Elastic Load Balancing

การเหมาจ่ายความจุตามความต้องการ

การเหมาจ่ายความจุตามต้องการมีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับการใช้งานอินสแตนซ์ (ตามต้องการ) ที่เทียบเท่ากัน หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปทั้งหมด คุณจะจ่ายเฉพาะการใช้งานอินสแตนซ์และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการ หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปเพียงบางส่วน คุณจะจ่ายสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์และสำหรับส่วนของการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่ยังไม่ได้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่นี่

ราคาสำหรับโหมดไร้ขีดจำกัดของ T2/T3/T4g

สำหรับอินสแตนซ์ T4g ในโหมดไร้ขีดจำกัด จะมีการเรียกเก็บ CPU Credit ในอัตรา 0.04 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES 

สำหรับอินสแตนซ์ T2 และ T3 ในโหมดไร้ขีดจำกัด จะมีการเรียกเก็บ CPU Credit ในอัตราดังนี้

  • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
  • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคาเครดิตของ CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ทั้งหมด สำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์ Spot และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และทั่วทุกเขต

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คิดค่าบริการเครดิตของ CPU ในเอกสารประกอบโหมดไร้ขีดจำกัด

Amazon CloudWatch

ถ้าต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้าราคา Amazon Cloudwatch

Amazon Elastic Block Store

ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าราคา EBS

Amazon EC2 Auto Scaling

Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดย Amazon CloudWatch และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่ละอินสแตนซ์ที่เปิดใช้โดย Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบ และจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ Amazon Cloudwatch ที่เกี่ยวข้อง

รีเจี้ยน AWS GovCloud

AWS GovCloud คือรีเจี้ยน AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐฯ สามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเจี้ยน AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* การใช้งาน Free Tier ของคุณจะมีการคำนวณทุกเดือนในทุกรีเจี้ยน ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และจะมีการเก็บค่าบริการโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีการทบไปในเดือนถัดไป ไม่รวม Amazon EC2 ที่รัน IBM หรือรีเจี้ยน AWS GovCloud ดูเงื่อนไขข้อเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อจำกัดอื่นๆ
**ด้วย AWS Free Usage Tier คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออก (ไปยังอินเทอร์เน็ต รีเจี้ยน AWS อื่นๆ หรือ CloudFront) ระหว่างรีเจี้ยนฟรี (ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud) สูงสุด 15 GB ในแต่ละเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หลังจากปีแรก คุณจะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB ต่อเดือนต่อรีเจี้ยน
***จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SageMaker, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway, AWS CloudShell และ Amazon CloudWatch Logs

(Amazon EC2 จัดจำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้