เปรียบเทียบแผน AWS Support

ที่ AWS เราต้องการให้คุณประสบความสำเร็จ แผนสนับสนุนของเราออกแบบมาเพื่อการผสมผสานที่เหมาะสมของเครื่องมือและการเข้าถึงความเชี่ยวชาญ คุณจึงสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วย AWS ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการความเสี่ยง และควบคุมค่าใช้จ่าย

มีการสนับสนุนพื้นฐานให้สำหรับลูกค้า AWS ทั้งหมด โดยประกอบด้วย:

  • บริการลูกค้าและชุมชน - เข้าถึงบริการลูกค้า เอกสารประกอบ รายงาน และ AWS re:Post ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • AWS Trusted Advisor - เข้าถึงการตรวจสอบหลักและคำแนะนำของ Trusted Advisor เพื่อเตรียมใช้งานทรัพยากรของคุณตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความปลอดภัย
  • AWS Personal Health Dashboard - มุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณภาพด้านบริการของ AWS และการแจ้งเตือนเมื่อทรัพยากรของคุณได้รับผลกระทบ
 

นักพัฒนา

ขอแนะนำหากคุณกำลังทดลองหรือทดสอบใช้งานใน AWS

ธุรกิจ

ระดับขั้นต่ำที่แนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดในการใช้งานจริงใน AWS

องค์กร On-Ramp

ขอแนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือการผลิตใน AWS

องค์กร

ขอแนะนำหากคุณมีเวิร์กโหลดที่สำคัญต่อธุรกิจและ/หรือภารกิจใน AWS

การตรวจสอบแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Trusted Advisor

โควตาบริการและการตรวจสอบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบครบชุด

การตรวจสอบครบชุด

การตรวจสอบครบชุด

การสนับสนุนทางเทคนิคดียิ่งขึ้น

 

ติดต่อผู้เกี่ยวข้องฝ่ายสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางเว็บได้ในช่วงเวลาทำการ**

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ผู้ติดต่อหลัก 1 คน 

การตอบกลับสำคัญบน AWS re:Post           

 

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บ และแชทได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบกลับสำคัญบน AWS re:Post 

 

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บ และแชทได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบกลับสำคัญบน AWS re:Post 

 

ติดต่อวิศวกรสนับสนุนระบบคลาวด์ผ่านทางโทรศัพท์ เว็บ และแชทได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่จำกัดจำนวนกรณี / ไม่จำกัดจำนวนผู้ติดต่อ (รองรับ IAM)

การตอบกลับสำคัญบน AWS re:Post   

ความรุนแรงของกรณี / ระยะเวลาในการตอบกลับ*

คำแนะนำทั่วไป - < 24 ชั่วโมง**

ระบบบกพร่อง - < 12 ชั่วโมง**

 

 

 

 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

 

 

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

ระบบวิกฤติที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเสีย: < 30 นาที

คำแนะนำทั่วไป: < 24 ชั่วโมง

ระบบบกพร่อง: < 12 ชั่วโมง

ระบบการผลิตบกพร่อง: < 4 ชั่วโมง

ระบบการผลิตเสีย: < 1 ชั่วโมง

ระบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ/ภารกิจเสีย: < 15 นาที

คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม

ทั่วไป

ตามบริบทของกรณีการใช้งานของคุณ


การวิจารณ์เชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันที่คุณใช้

 

การวิจารณ์เชิงให้คำแนะนำและคำแนะนำตามแอปพลิเคชันที่คุณใช้

การจัดการกรณีทางโปรแกรม

 

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

API ของ AWS Support

การสนับสนุนซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น

 

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และการแนะนำด้านการตั้งค่า รวมถึงการแก้ไขปัญหา

โปรแกรมเชิงรุกและการบริการตนเอง เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupportเข้าถึง Infrastructure Event Management ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

Infrastructure Event Management (หนึ่งครั้งต่อปี)

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

 

Infrastructure Event Management

เข้าถึงการตรวจสอบ เวิร์กช็อป และข้อมูลเจาะลึกเชิงรุก

เข้าถึงเวิร์กโฟลว์การดำเนินการสนับสนุนโดยอัตโนมัติด้วยคำนำหน้า AWSSupport และ AWSPremiumSupport

AWS Managed Services  
เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AMS เสริมสร้างทักษะและความสามารถขั้นสูงในการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ให้แก่ทีมของคุณ โดยรวมถึงการดำเนินงานพื้นฐาน, Cloud Service Delivery Manager (CSDM) และ Cloud Architect (CA) ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงการเข้าถึงทีมรักษาความปลอดภัยของ AMS


เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AMS เสริมสร้างทักษะและความสามารถขั้นสูงในการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ให้แก่ทีมของคุณ โดยรวมถึงการดำเนินงานพื้นฐาน, Cloud Service Delivery Manager (CSDM) และ Cloud Architect (CA) ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงการเข้าถึงทีมรักษาความปลอดภัยของ AMS


เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม AMS เสริมสร้างทักษะและความสามารถขั้นสูงในการดำเนินงานบนระบบคลาวด์ให้แก่ทีมของคุณ โดยรวมถึงการดำเนินงานพื้นฐาน, Cloud Service Delivery Manager (CSDM) และ Cloud Architect (CA) ที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงการเข้าถึงทีมรักษาความปลอดภัยของ AMS

การจัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค     กลุ่มผู้จัดการบัญชีด้านเทคนิคเพื่อให้คำแนะนำเชิงรุก และประสานงานในการเข้าถึงโปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญของ AWS

ผู้จัดการบัญชีฝ่ายเทคนิค (TAM) ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเพื่อให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของคุณในเชิงรุกและให้ความช่วยเหลือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงประสานงานในการเข้าถึงโปรแกรมและผู้เชี่ยวชาญของ AWS

การฝึกอบรม

     

เข้าถึงแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองทางออนไลน์

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชี

    ทีมสนับสนุนแผนกให้บริการข้อมูล ทีมสนับสนุนแผนกให้บริการข้อมูล

ราคา


*บริการเสริมมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มากกว่า 29 USD / เดือน***

- หรือ -

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือน

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

 

 

 

 

 

 

 

มากกว่า 100 USD / เดือน***

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-10,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 10,000-80,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 80,000-250,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 250,000 USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

 

 

*เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มากกว่า 5,500 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือน

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา
*เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

 

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-500,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 500,000-1 ล้าน USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 1 ล้าน USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

 

 

*เข้าถึง AWS Managed Services (AMS)โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

*เราจะพยายามทุกวิถีทางตามสมควรเพื่อตอบสนองคำขอแรกของคุณภายในกรอบเวลาที่สอดคล้องกัน

**โดยทั่วไปจะกำหนดเวลาทำการเป็น 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในประเทศของลูกค้าตามที่ตั้งค่าไว้ใน My Account Console ไม่รวมวันหยุดและสุดสัปดาห์ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในประเทศที่มีเขตเวลามากกว่าหนึ่งเขต

***แผนมีระยะเวลาขั้นต่ำ 30 วัน

****ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับราคาตามรีเจี้ยน หากบัญชีทั้งหมดในโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินอยู่ในประเทศ LATAM ที่เข้าเกณฑ์ รวมถึงอินเดียหรือจีนแผ่นดินใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขด้านล่างนี้

 

องค์กร

ราคาตามรีเจี้ยน

ราคาตามรีเจี้ยน (LATAM, อินเดีย และจีน)

ข้อกำหนดด้านสิทธิ์การใช้งาน/คำถามที่พบบ่อย

มากกว่า 15,000 USD

- หรือ -

10% ของการใช้งาน AWS รายเดือนสำหรับ 0-150,000 USD แรก

7% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 150,000-250,000 USD

5% ของการใช้งาน AWS รายเดือนตั้งแต่ 250,000-500,000 USD

3% ของการใช้งาน AWS รายเดือนมากกว่า 500,000 USD

ดูรายละเอียดและตัวอย่างราคา

 

หมายเหตุ: หากคุณทำงานร่วมกับคู่ค้า AWS และต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ดูแลโดยพาร์ทเนอร์ คลิกที่นี่