Ngày đăng: Nov 29, 2016

AWS Organizations giúp các đội ngũ CNTT quản lý nhiều tài khoản AWS dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng Organizations để tạo nhóm tài khoản AWS, sau đó áp dụng chính sách đối với các nhóm này để giúp quản lý tập trung các cài đặt bảo mật và tự động hóa.

Organizations giúp cải thiện khả năng bảo mật bằng cách giúp kiểm soát những dịch vụ AWS nào có thể được truy cập bởi người dùng trong các tài khoản AWS riêng lẻ. Nếu Organizations chỉ định các kiểm soát chặt chẽ hơn chính sách của AWS Identity and Access Management (IAM) đối với tài khoản, thì người dùng sẽ phải tuân thủ chính sách Organizations hạn chế hơn. Organizations cho phép bạn tự động tạo tài khoản mới bằng cách sử dụng API để tạo và thêm tài khoản mới vào một nhóm. Organizations cũng bao gồm các tính năng của Thanh toán tổng hợp, tự động liên kết các tài khoản trong tổ chức của bạn để các tài khoản này được trả tiền khi sử dụng một phương thức thanh toán duy nhất. 

Với Organizations, bạn có thể quản lý dễ dàng hơn các tài khoản AWS của mình trên quy mô lớn bằng cách tạo nhóm theo ứng dụng, môi trường, đội ngũ hoặc bất kỳ cách nào khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn. 

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang chủ AWS Organizations và đăng ký Bản xem trước của AWS Organizations ngay hôm nay.