Ngày đăng: Nov 29, 2016

Chương trình năng lực AWS và Đối tác dịch vụ tài chính
Mạng lưới đối tác AWS (APN) vui mừng thông báo sự ra mắt của Năng lực dịch vụ tài chính AWS mới. Chương trình năng lực AWS được thiết kế để nêu bật các Đối tác APN đã chứng tỏ được chuyên môn trong ngành,các giải pháp sẵn sàng triển khai phù hợp với phương pháp hay nhất về kiến trúc của AWS và có nhân viên nhận được chứng chỉ AWS.

Hệ sinh thái đối tác dịch vụ tài chính AWS gồm đối tác tư vấn và công nghệ đầu ngành với các giải pháp ngân hàng và thanh toán, thị trường vốn và bảo hiểm. Để đủ điều kiện tham gia Chương trình năng lực, các đối tác phải thể hiện chuyên môn về AWS trong ngành Dịch vụ tài chính và trải qua đánh giá của AWS về bảo mật, hiệu năng và độ tin cậy của mọi giải pháp.

Đối tác dịch vụ tài chính tiên phong
Chúc mừng các đối tác tiên phong đầu tiên của chúng tôi, những người đã đủ tiêu chuẩn cho Năng lực dịch vụ tài chính!

Đối tác công nghệ theo danh mục:

  • Hệ thống cốt lõi: Avoka, Calypso, Corezoid, EIS Group, Guidewire, Mambu, Moven
  • Quản lý rủi ro: FICO, FIS-Prophet, NICE Systems
  • Quản lý dữ liệu: IHS MarkitĐối tác tư vấn:

  • 2nd Watch, Accenture, Capgemini, Cloud Technology Partners, Cloudreach, Cognizant, Infosys, REAN Cloud, Sopra Steria, Wipro

Nếu bạn là một khách hàng muốn tìm hiểu thêm về Giải pháp đối tác dịch vụ tài chính AWS, hãy nhấp vào đây.

Nếu bạn là một Đối tác công nghệ APN hoặc Đối tác tư vấn APN có kinh nghiệm làm việc với các khách hàng trong ngành dịch vụ tài chính, hãy nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Chương trình năng lực AWS.