Chương trình năng lực AWS

Làm nổi bật chuyên môn kỹ thuật AWS và chuyên ngành của bạn để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp

Chương trình năng lực AWS là gì?

Chương trình năng lực AWS được thiết kế để xác định, xác thực và quảng bá các Đối tác nâng cao và cao cấp thuộc Mạng lưới đối tác AWS (APN) với chuyên môn kỹ thuật AWS đã được chứng minh và các câu chuyện thành công của khách hàng đã được kiểm chứng.

Việc đạt được Năng lực AWS giúp bạn tiếp thị và tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình với khách hàng AWS bằng cách thể hiện các kỹ năng của bạn trong các lĩnh vực chuyên dụng ở các ngành, trường hợp sử dụng và khối lượng công việc. Các đối tác của APN được xem xét kỹ lưỡng, xác thực và xác minh theo tiêu chuẩn cao để đạt được chứng nhận Năng lực AWS.

Khám phá các lợi ích của chương trình, quy trình ứng dụng, năng lực sẵn có và các câu chuyện thành công từ Đối tác năng lực AWS bên dưới.  

Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình

Bạn có phải là khách hàng AWS?

Lợi ích của Đối tác năng lực AWS

Tăng khả năng tiếp cận các khách hàng và AWS

Tăng khả năng tiếp cận các khách hàng và các nhóm lĩnh vực AWS thông qua việc được giới thiệu trên các trang web AWS bao gồm Trình tìm kiếm giải pháp đối tác APN.

Ngoài ra, nhận được cơ hội để tạo ra các nghiên cứu điển hình liên kết thương hiệu với AWS và được mô tả nổi bật trên Blog APN và mạng xã hội.

Nhận hỗ trợ để thâm nhập thị trường

Có đủ tư cách để tham gia các chiến dịch tiếp thị và kỹ thuật số liên kết thương hiệu như The Next Smart.

Quảng cáo các sản phẩm dịch vụ của bạn tới khách hàng AWS thông qua Thư viện giải pháp AWS và tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua Chương trình gắn kết với khách hàng APN (ACE).

Truy cập các quỹ đầu tư và nhận chiết khấu

Nhận thêm Quỹ phát triển thị trường (MDF) với tư cách là Đối tác năng lực AWS.

Đồng thời đủ điều kiện để nhận chiết khấu thông qua Chương trình nhà cung cấp giải pháp AWS. Chương trình này cho phép bạn bán lại các sản phẩm và dịch vụ của mình cho các khách hàng AWS.

Quảng bá doanh nghiệp của bạn tại các sự kiện

Tham gia vào các hoạt động quảng cáo tại các sự kiện trong ngành của bên thứ 3 và được tổ chức bởi AWS thông qua chương trình Tài trợ AWS.

Nhận Huy hiệu đối tác năng lực AWS để sử dụng trong các hoạt động tiếp thị chung để thể hiện chuyên môn AWS của bạn.

Hành trình đối tác năng lực AWS

Với tư cách là Đối tác công nghệ hoặc tư vấn APN, bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều Năng lực AWS bằng cách thể hiện chuyên môn kỹ thuật của công ty bạn và sự thành công của khách hàng. Làm theo các bước sau để bắt đầu Hành trình đối tác năng lực AWS của bạn.

 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Bước 2: Xác định Năng lực AWS
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Bước 4: Quảng bá doanh nghiệp của bạn
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu về bậc APN
 • Đối tác APN phải đáp ứng các yêu cầu về Bậc nâng cao hoặc cao cấp trước khi đăng ký Năng lực AWS. Bạn có thể kiểm tra bậc APN của mình trong Thẻ điểm đối tác trong Trung tâm đối tác APN.

  • Khám phá các Yêu cầu dành cho đối tác tư vấn nâng cao và cao cấp APN
  • Khám phá các Yêu cầu dành cho Đối tác công nghệ nâng cao APN
  • Đối tác APN có thể chọn thực hiện song song các bước dưới đây để đạt được sự tuân thủ về Bậc nâng cao hoặc cao cấp APN
 • Bước 2: Xác định Năng lực AWS
 • Đối tác bậc nâng cao và cao cấp APN nên chọn một Năng lực AWS phù hợp nhất với chuyên môn kỹ thuật của mình.

  • Lựa chọn một Năng lực AWS cho ngành, trường hợp sử dụng hoặc khối lượng công việc
  • Đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực cho năng lực AWS bạn đã chọn
  • Bắt đầu với lộ trình Điều hướng chuyên môn hóa APN có sẵn cho các Năng lực AWS được chọn để giúp bạn đáp ứng được các yêu cầu về Năng lực AWS cụ thể
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Khi công ty của bạn đã đáp ứng các yêu cầu về Năng lực AWS được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực, bạn có thể đăng ký Năng lực đã chọn.

  • Hoàn thành và gửi bản tự đánh giá thông qua tài khoản Trung tâm đối tác APN của bạn
  • AWS sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn để kiểm tra tuân thủ các yêu cầu của chương trình và liên hệ trực tiếp với bạn khi cần
  • Nhân viên đánh giá kỹ thuật sẽ làm việc với bạn để chuẩn bị, lên lịch và hoàn thành xác thực kỹ thuật về thực hành/giải pháp của bạn thông qua điện thoại
  • Khi xác thực kỹ thuật của bạn hoàn tất và các mục hành động chưa được giải quyết đã được hoàn tất, AWS sẽ liên hệ với bạn để thông báo quyết định cuối cùng về đơn đăng ký chương trình của bạn và hợp tác với bạn trong các bước tiếp theo
 • Bước 4: Quảng bá doanh nghiệp của bạn
 • Sau khi đạt được chứng nhận Năng lực AWS, bạn sẽ nhận được một bộ công cụ chào mừng chứa hướng dẫn về Huy hiệu đối tác APN và mẫu PR tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng các hoạt động thâm nhập thị trường khác nhau để quảng bá doanh nghiệp của mình với tư cách là Đối tác năng lực AWS.

Năng lực AWS

Xác định Năng lực AWS phù hợp nhất với chuyên môn kỹ thuật của bạn. Bắt đầu hành trình Năng lực AWS với các khóa đào tạo Điều hướng APN sẵn có cho các Năng lực AWS được chọn. 

 • Ngành
 • Trường hợp sử dụng
 • Khối lượng công việc

Câu chuyện thành công của Năng lực AWS

Đối tác năng lực AWS giúp giải quyết các nhu cầu về CNTT của khách hàng AWS là The Next Smart.
 
 
 
 
TNS_darkpattern

Kết nối