Ngày đăng: Nov 30, 2016

Hôm nay, chúng tôi đã công bố về việc cung cấp rộng rãi Amazon Athena, một dịch vụ truy vấn serverless giúp dễ dàng phân tích dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3 bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Với một vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý AWS, khách hàng có thể trỏ Athena vào dữ liệu của họ được lưu trữ trong S3 và bắt đầu sử dụng SQL tiêu chuẩn để chạy các truy vấn ngẫu nhiên (ad-hoc) và nhận kết quả sau vài giây. Với Athena, không có cụm để quản lý và điều chỉnh, không có cơ sở hạ tầng để thiết lập và khách hàng chỉ trả tiền cho các truy vấn họ chạy. Athena tự động thay đổi quy mô – thực hiện các truy vấn song song – vì vậy, bạn nhận được kết quả rất nhanh, ngay cả với các bộ dữ liệu lớn và các truy vấn phức tạp.

Amazon Athena sử dụng Presto có hỗ trợ đầy đủ SQL và hoạt động trên nhiều định dạng dữ liệu tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm CSV, JSON, ORC và Parquet. Bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để chạy các truy vấn trên Athena hoặc máy khách SQL mà bạn chọn bằng trình điều khiển JDBC của Athena. Athena tích hợp với Amazon QuickSight để dễ dàng trực quan hóa dữ liệu. Athena lý tưởng cho truy vấn nhanh, ngẫu nhiên (ad-hoc) nhưng dịch vụ này cũng có thể xử lý phân tích phức tạp, bao gồm hoạt động kết hợp bảng (join), hàm cửa sổ (window function) và các mảng lớn. Do Athena sử dụng Amazon S3 làm kho lưu trữ dữ liệu cơ bản, dịch vụ này rất khả dụng và bền bỉ với dữ liệu được lưu trữ dự phòng trên nhiều cơ sở và nhiều thiết bị trong mỗi cơ sở.

Với Amazon Athena, bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy. Bạn bị tính phí dựa trên lượng dữ liệu được quét trên mỗi truy vấn. Bạn có thể tiết kiệm đáng kể chi phí và tăng hiệu năng bằng cách nén, phân vùng hoặc chuyển đổi dữ liệu của mình sang định dạng cột, vì mỗi thao tác đó làm giảm lượng dữ liệu mà Athena cần quét để thực hiện truy vấn.

Amazon Athena có sẵn ở các khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) cũng như sẽ mở rộng sang các khu vực khác trong vài tháng tới. Để bắt đầu với Athena, hãy truy cập: http://aws.amazon.com/athena.