Ngày đăng: Dec 1, 2016

Phiên bản EC2 trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) hiện cung cấp hỗ trợ gốc cho giao thức IPv6. IPv6 có thể được kích hoạt cho các VPC hiện có và mới thông qua bảng điều khiển quản lý AWS, API/SDK và CLI. Khách hàng có thể sử dụng IPv6 trên phiên bản EC2 để truy cập tài nguyên Internet cũng như ứng dụng tại chỗ bằng Direct Connect. Điều này cho phép nhiều trường hợp sử dụng như lưu trữ các dịch vụ công cộng và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ IPv6.

Với khả năng hỗ trợ này, VPC hiện có thể vận hành ở chế độ chồng giao thức (dual-stack) với khả năng gán cả địa chỉ IPv4 và IPv6 trên phiên bản EC2. Khi VPC hỗ trợ IPv6, các ứng dụng có thể được bảo mật theo cùng một cách dễ dàng hiện có thông qua các nhóm bảo mật, ACL của mạng và bảng định tuyến. Ngoài ra, các tính năng khác của VPC như Cổng Internet, Kết nối ngang hàng VPC và Nhật ký lưu lượng VPC cũng hỗ trợ IPv6. Chúng tôi không tính thêm phí sử dụng IPv6 trong VPC.

Theo mặc định, mọi địa chỉ IPv6 là công khai và có thể định tuyến trên Internet. Đối với những khách hàng yêu cầu một mạng con riêng trên các VPC hỗ trợ IPv6 của họ, chúng tôi sẽ giới thiệu một tài nguyên mới trong VPC được gọi là Cổng Internet chỉ đi ra (Egress-only), có thể được thiết lập để cho phép truy cập một chiều vào tài nguyên Internet. Cổng Internet chỉ đi ra chỉ cho phép lưu lượng truy cập đến Internet. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập từ Internet sẽ bị chặn. Không có thêm phí cho việc sử dụng Cổng Internet chỉ đi ra. Chi phí truyền dữ liệu áp dụng như hiện tại.

Tính năng hỗ trợ IPv6 dành cho Amazon EC2 hiện có sẵn ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và sắp ra mắt tại khác khu vực AWS khác. Tính năng hỗ trợ IPv6 dành cho Cân bằng tải ứng dụng cũng sắp ra mắt.

Để biết thêm thông tin về tính năng hỗ trợ IPv6 trên Amazon EC2, hãy xem trang Amazon VPC