Ngày đăng: Dec 1, 2016

Blox là một tập hợp các dự án mã nguồn mở để quản lý và điều phối container trên Amazon ECS. Blox cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn về cách các ứng dụng của bạn có trong container chạy trên Amazon ECS, cho phép bạn xây dựng các bộ lập thực thi và tích hợp các bộ lập thực thi của bên thứ ba bên cạnh ECS, đồng thời tận dụng Amazon ECS để hoàn toàn quản lý và mở rộng các cụm của mình.

Tất cả các dự án trong Blox được phát hành theo Apache 2.0 và các Thỏa thuận cộng tác viên Apache thông thường áp dụng cho từng cộng tác viên. Tất cả các dự án sẽ được duy trì công khai trên GitHub, các vấn đề và yêu cầu kéo (pull request) sử dụng GitHub và các cuộc thảo luận sử dụng kênh Gitter của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với cộng đồng.

Vui lòng truy cập blox.github.io để biết thêm thông tin.