Ngày đăng: Apr 24, 2019

AWS đang giới thiệu độ sẵn sàng tức thời của Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) mới. Khu vực Hồng Kông kết hợp với Singapore, Tokyo, Sydney, Bắc Kinh, Ninh Hạ, Seoul và Mumbai là Khu vực AWS thứ 8 ở Châu Á và là Khu vực AWS thứ 21 trên toàn thế giới. Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) bao gồm ba Vùng sẵn sàng và trong lần ra mắt này, AWS Global Infrastructure hiện cung cấp 64 Vùng sẵn sàng trên toàn thế giới, phục vụ khách hàng ở hơn 190 quốc gia. Khu vực AWS Châu Á Thái Bình Dương (Hồng Kông) mới bổ sung vào cơ sở hạ tầng AWS hiện có ở Hồng Kông, bao gồm ba Địa điểm Mạng Biên, áp dụng cho khách hàng muốn cung cấp dữ liệu, video, ứng dụng và API an toàn, có độ trễ thấp, tốc độ truyền tải nhanh cho các khách hàng, tất cả trong một môi trường thân thiện với nhà phát triển.

Khu vực AWS Châu Âu (Stockholm) hiện đang cung cấp nhiều Dịch vụ AWS, bao gồm Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) và nhiều dịch vụ khác. Để biết danh sách đầy đủ các Dịch vụ AWS tại Khu vực Stockholm, vui lòng truy cập trang Bảng khu vực AWS. Giá của Khu vực AWS Châu Âu (Stockholm) có trên trang chi tiết cho mỗi dịch vụ AWS tương ứng.