• Bộ cân bằng tải mạng hiện hỗ trợ các nhóm bảo mật

    Ngày đăng: Aug 10, 2023

    Bộ cân bằng tải mạng (NLB) hiện hỗ trợ các nhóm bảo mật, cho phép bạn lọc lưu lượng truy cập mà NLB của bạn chấp nhận và chuyển tiếp đến ứng dụng của bạn. Bằng cách sử dụng các nhóm bảo mật, bạn có thể định cấu hình quy tắc để giúp đảm bảo rằng NLB chỉ chấp nhận lưu lượng truy cập từ các địa chỉ IP đáng tin cậy và thực thi các chính sách kiểm soát truy cập một cách tập trung. Điều này cải thiện khả năng bảo mật của ứng dụng và đơn giản hóa các hoạt động.