Trình tạo ứng dụng AWS

Thiết kế và xây dựng các ứng dụng hiện đại một cách trực quan và nhanh chóng

Nhanh chóng tạo cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (IaC) sẵn sàng triển khai và tuân theo các phương pháp tốt nhất.

Cách hoạt động

Trình tạo ứng dụng AWS góp phần hợp lý hóa và đẩy nhanh tốc độ xây dựng kiến trúc, phát triển và triển khai lặp lại các ứng dụng hiện đại.

Sơ đồ hiển thị các bước xây dựng ứng dụng phi máy chủ bằng Trình tích hợp ứng dụng AWS.

Trường hợp sử dụng

Thiết kế và xây dựng các ứng dụng hiện đại mới

Hợp lý hóa thành phần của các ứng dụng hiện đại từ nhiều dịch vụ AWS. 

Quản lý ứng dụng thông qua IaC

Sử dụng công cụ phù hợp cho tác vụ, bao gồm các đề xuất mã dựa trên hình ảnh, mã hoặc AI tạo sinh trong IDE của bạn.

Trực quan hóa cấu hình và kiến trúc ứng dụng của bạn

Nhanh chóng nắm bắt kiến trúc của ứng dụng và cập nhật kiến trúc khi bạn cộng tác với đội ngũ của mình. 

Điều phối quy trình làm việc Step Functions

Tích hợp với Workflow Studio để điều phối trực quan hơn 220 dịch vụ AWS hoặc điểm cuối http công cộng bằng quy trình làm việc Step Functions.

Cách bắt đầu

Bắt đầu xây dựng trong Bảng điều khiển quản lý AWS

Bắt đầu xây dựng sơ đồ mô hình ứng dụng của bạn, tạo kiến trúc mới hoàn toàn, nhập mẫu IaC có sẵn hoặc chọn trong số các mẫu phổ biến.

Xây dựng kiến trúc ứng dụng trong IDE

Mở rộng phạm vi soạn thảo trực quan sang Visual Studio Code và tạo các đề xuất mã dựa trên AI tạo sinh cho bất kỳ tài nguyên AWS CloudFormation nào.

Tìm hiểu thêm về Trình tạo ứng dụng AWS

Làm theo hướng dẫn từng bước trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để xây dựng ứng dụng hiện đại đầu tiên của bạn.


Khám phá thêm về AWS