AWS Application Discovery Service

Khám phá hành vi và kho lưu trữ thông tin về máy chủ tại chỗ để lập kế hoạch di chuyển lên đám mây

Triển khai 1.000 trình thu thập tại chỗ

Cách hoạt động

Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS giúp bạn lập kế hoạch các dự án di chuyển lên đám mây bằng cách thu thập thông tin về các trung tâm dữ liệu tại chỗ của bạn.

Sơ đồ thể hiện cách Dịch vụ khám phá ứng dụng AWS thu thập dữ liệu tại chỗ về máy chủ, API và dữ liệu về mức sử dụng.

Trường hợp sử dụng

Khám phá kho lưu trữ cơ sở dữ liệu và máy chủ tại chỗ

Tiến hành khám phá kho lưu trữ để giúp đẩy nhanh quá trình di chuyển bằng cách thu thập thông tin cấu hình máy chủ và cơ sở dữ liệu, lịch sử phiên bản hệ điều hành và chi tiết phân bổ tài nguyên chính.

Tìm hiểu thêm về tăng tốc di chuyển »

Ánh xạ các kiểu mẫu giao tiếp mạng

Kiểm tra kết nối giữa các ứng dụng và máy chủ để phát hiện ra những máy chủ không xác định, hiểu rõ hơn thành phần phụ thuộc và thiết lập các nhóm di chuyển.

Tìm hiểu thêm về trực quan hóa mạng »

Chuẩn bị cho việc di chuyển

Thu thập dữ liệu sử dụng để tạo ra các phiên bản Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon có kích thước phù hợp và lập kế hoạch di chuyển trong Trung tâm di chuyển hoặc trong Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu của AWS.

Tìm hiểu thêm về lập kế hoạch di chuyển »

Cách bắt đầu

Đăng ký tài khoản miễn phí

Miễn phí sử dụng khi tìm hiểu các tính năng cơ bản và hoạt động xây dựng trên AWS.

Chọn công cụ khám phá tại chỗ

So sánh nhiều tùy chọn thu thập của Dịch vụ khám phá ứng dụng để tìm tùy chọn phù hợp nhất.

Tìm hiểu cách thức hoạt động của Dịch vụ khám phá ứng dụng

Tìm hiểu thêm về việc quản lý dữ liệu, điều hướng bảng điều khiển, khắc phục sự cố, bảo mật và nhiều nội dung khác.


Khám phá thêm về AWS