Amazon AppStream 2.0

Phân phối bảo mật ứng dụng máy tính để bàn tới máy tính bất kỳ

Amazon AppStream 2.0 là dịch vụ phát trực tuyến ứng dụng được quản lý hoàn toàn. Bạn quản lý tập trung các ứng dụng máy tính để bàn trên AppStream 2.0 và phân phối bảo mật các ứng dụng này tới máy tính bất kỳ. Bạn có thể dễ dàng thay đổi quy mô theo số lượng người dùng bất kỳ trên toàn cầu mà không cần mua, cung cấp và vận hành phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng. AppStream 2.0 được xây dựng trên AWS, nhờ đó bạn sẽ được hưởng lợi ích từ trung tâm dữ liệu và kiến trúc mạng được thiết kế cho các tổ chức có yêu cầu cao nhất về bảo mật. Mỗi người dùng đều có được trải nghiệm mượt mà và nhanh nhạy với các ứng dụng, bao gồm các ứng dụng thiết kế và kỹ thuật 3D thâm dụng tài nguyên GPU vì các ứng dụng của bạn chạy trên các máy ảo (VM) được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng cụ thể và từng phiên phát trực tuyến đều tự động điều chỉnh theo các điều kiện mạng.

Các doanh nghiệp có thể sử dụng AppStream 2.0 để đơn giản hóa việc phân phối ứng dụng và hoàn tất việc di chuyển lên đám mây. Các tổ chức giáo dục có thể cung cấp cho từng sinh viên quyền truy cập các ứng dụng cần thiết cho lớp học trên máy tính bất kỳ. Các nhà cung cấp phần mềm có thể sử dụng AppStream 2.0 để phân phối các bản dùng thử, bản mẫu và dịch vụ đào tạo cho các ứng dụng mà không cần tải xuống hay cài đặt. Họ cũng có thể phát triển một giải pháp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) toàn diện mà không cần viết lại ứng dụng.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của chuyên gia phân tích

Tăng tốc ứng dụng nền tảng đám mây 
bằng tính năng phát trực tuyến ứng dụng

Nghiên cứu theo yêu cầu được
Forrester Consulting thực hiện thay mặt cho AWS

Lợi ích

Phân phối ứng dụng máy tính để bàn tới máy tính bất kỳ

Người dùng có thể truy cập các ứng dụng trên máy tính để bàn mà họ cần vào bất kỳ thời điểm nào. AppStream 2.0 phát trực tuyến ứng dụng của bạn từ AWS tới máy tính bất kỳ, bao gồm Chromebook, Mac và PC.

Thay đổi quy mô mà không cần cơ sở hạ tầng

AppStream 2.0 được quản lý hoàn toàn trên AWS và có sẵn trên toàn cầu với cơ chế tính giá theo mức sử dụng. Bạn có thể dễ dàng thay đổi quy mô phát trực tuyến ứng dụng theo số lượng người dùng bất kỳ trên toàn cầu mà không cần mua, cung cấp và vận hành phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng.

Bảo mật ứng dụng và dữ liệu

Ứng dụng và dữ liệu không được lưu trên máy tính của người dùng. Các ứng dụng được phát trực tuyến dưới dạng các pixel được mã hóa và dữ liệu truy cập được bảo mật trong mạng của bạn. AppStream 2.0 chạy trên AWS, nhờ đó bạn sẽ được hưởng lợi ích từ trung tâm dữ liệu và kiến trúc mạng được xây dựng cho các tổ chức có yêu cầu cao nhất về bảo mật.

Mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà và nhanh nhạy

Từng ứng dụng của người dùng đều có độ nhạy cao nhờ chạy trên các VM được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng của chúng. Giao thức NICE DCV tự động điều chỉnh từng phiên phát trực tuyến theo các điều kiện mạng để mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà.

Quản lý ứng dụng tập trung

Mọi người dùng đều truy cập cùng một phiên bản ứng dụng. Bạn có thể quản lý tập trung các ứng dụng trên AppStream 2.0 và không còn phải quản lý các bản cài đặt và bản cập nhật trên từng máy tính của người dùng.   

Tích hợp với hệ thống CNTT của bạn

AppStream 2.0 kết nối Active Directory, mạng, lưu trữ đám mây và thư mục chia sẻ tệp của bạn. Người dùng truy cập các ứng dụng bằng thông tin đăng nhập hiện có, đồng thời các chính sách bảo mật hiện có của bạn đảm nhiệm việc quản lý truy cập. Các API mở rộng cho phép bạn tích hợp AppStream 2.0 với các giải pháp CNTT tùy chỉnh của mình.

Cách thức hoạt động

How AppStream 2.0 works

Trường hợp sử dụng

Thiết kế và kỹ thuật 3D

Chạy các ứng dụng thiết kế và kỹ thuật 3D trên AppStream 2.0 cho phép người dùng làm việc mà không cần tới máy trạm và đẩy nhanh các quy trình kỹ thuật. Tìm hiểu thêm »

Nhà cung cấp phần mềm

AppStream 2.0 phân phối các bản dùng thử, bản mẫu và dịch vụ đào tạo cho các ứng dụng mà không cần tải xuống hay cài đặt. Bạn cũng có thể phát triển một gói phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) toàn diện mà không cần viết lại ứng dụng. Tìm hiểu thêm »

Doanh nghiệp

AppStream 2.0 đơn giản hóa quá trình phân phối ứng dụng bằng cách chạy các ứng dụng máy tính để bàn của bạn một cách bảo mật trên đám mây và phân phối cùng một phiên bản của từng ứng dụng đến người dùng của bạn. Tìm hiểu thêm »

Giáo dục

AppStream 2.0 cho phép sinh viên truy cập các ứng dụng cần thiết trên máy tính bất kỳ, bất kể là đang ở lớp học, thư viện, quán cà phê hay tại nhà. Tìm hiểu thêm »

Bài đăng trên blog

Hãy truy cập blog của chúng tôi để tìm hiểu về các trường hợp sử dụng đặc thù, biện pháp thực hành tốt nhất, các bài viết kỹ thuật chuyên sâu và các bản phát hành tính năng mới.

Vinothkumar Narasimhan
31 tháng 7 năm 2018
Vinothkumar Narasimhan
4 tháng 6 năm 2018

Tìm hiểu thêm về Amazon AppStream 2.0

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Bắt đầu với Amazon AppStream 2.0
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi