Amazon Athena

Dễ dàng và linh hoạt phân tích hàng petabyte dữ liệu ở chính nơi lưu trữ dữ liệu đó

Cách hoạt động

Amazon Athena là một dịch vụ phân tích tương tác phi máy chủ, được xây dựng trên các khung nguồn mở và hỗ trợ định dạng tệp cũng như bảng mở. Athena mang đến cách thức đơn giản, linh hoạt để phân tích hàng petabyte dữ liệu ở chính nơi lưu trữ dữ liệu đó. Phân tích dữ liệu hoặc xây dựng ứng dụng từ một hồ dữ liệu thuộc Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon và hơn 30 nguồn dữ liệu khác, bao gồm các nguồn dữ liệu tại chỗ hoặc các hệ thống đám mây khác sử dụng SQL hay Python. Athena được xây dựng dựa trên các công cụ nguồn mở Trino và Presto cùng với khung Apache Spark, không yêu cầu phải cung cấp tài nguyên hay cấu hình.

Sơ đồ hiển thị cách Amazon Athena truy vấn dữ liệu từ hồ dữ liệu, kho dữ liệu và các nguồn khác vận hành tại chỗ hoặc trên đám mây.

Trường hợp sử dụng

Thực hiện truy vấn trên S3, tại chỗ hoặc trên các đám mây khác

Gửi một truy vấn SQL để phân tích dữ liệu trong các nguồn dữ liệu quan hệ, phi quan hệ, đối tượng và tùy chỉnh chạy trên S3, tại chỗ hoặc trong môi trường đa đám mây.

Tìm hiểu thêm về bộ kết nối dữ liệu »

Chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình ML

Sử dụng các mô hình ML trong truy vấn SQL hoặc Python để đơn giản hóa các tác vụ phức tạp, như phát hiện bất thường, phân tích nhóm khách hàng và dự đoán doanh số bán hàng.

Tìm hiểu thêm về các truy vấn SQL và các mô hình ML »

Xây dựng công cụ đối chiếu dữ liệu lớn phân tán

Triển khai công cụ đối chiếu qua công cụ được xây dựng cho đám mây để xác thực lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả trên quy mô lớn.

Tìm hiểu thêm về công cụ đối chiếu dữ liệu »

Thực hiện phân tích đa đám mây

Truy vấn dữ liệu Azure Synapse Analytics và trực quan hóa kết quả bằng Amazon QuickSight.

Tìm hiểu thêm về việc truy vấn dữ liệu Azure Synapse Analytics »

Cách bắt đầu

Truy cập hướng dẫn truy vấn dữ liệu

Tìm hiểu cách bắt đầu truy vấn dữ liệu với Athena.

Giải đáp thắc mắc về Athena

Đọc thêm về cách sử dụng Athena.

Xem thông tin cập nhật về Athena

Khám phá các tính năng mới nhất và thông tin cập nhật về dịch vụ. 


Khám phá thêm về AWS