Câu hỏi thường gặp về Thư viện cho nhà xây dựng của Amazon

Bạn có muốn nhận thông báo về nội dung mới không?

Câu hỏi: Thư viện cho nhà xây dựng của Amazon là gì?
Thư viện cho nhà xây dựng của Amazon là một tập hợp những bài viết thường xuyên cập nhật, mô tả cách Amazon phát triển, xây dựng kiến trúc, phát hành và vận hành công nghệ. Nội dung trong Thư viện dành cho nhà xây dựng do chính các kỹ sư và nhà lãnh đạo kỹ thuật cấp cao của Amazon viết nên, bao gồm các chủ đề về kiến trúc, cung cấp phần mềm và quá trình vận hành. Ví dụ: độc giả có thể xem cách Amazon tự động hóa việc cung cấp phần mềm để triển khai được trên 150 triệu lượt mỗi năm hoặc cách các kỹ sư của Amazon thực thi những nguyên tắc như xáo trộn phân mảnh (shuffle sharding) để xây dựng hệ thống linh hoạt có độ sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao.

Câu hỏi: Vì sao tôi nên đọc Thư viện cho nhà xây dựng?
Thư viện cho nhà xây dựng cung cấp cho người đọc mô tả chi tiết về cách Amazon xây dựng và vận hành công nghệ. Thư viện cho nhà xây dựng dựa trên nền tảng là các biện pháp thực hành mà Amazon sử dụng trong thực tế hàng ngày. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng Thư viện cho nhà xây dựng như một tài liệu tham khảo để hiểu được cách tiếp cận của Amazon trong việc phát triển, xây dựng kiến trúc, phát hành và vận hành dịch vụ.

Câu hỏi: Có một “cách làm đúng đắn” để xây dựng phần mềm không?
Chúng tôi không tin rằng có một cách đúng duy nhất để xây dựng phần mềm. Thư viện cho nhà xây dựng mô tả những biện pháp thực hành tốt nhất trong hiện tại của Amazon. Những gì phù hợp với Amazon có thể không lý tưởng cho mọi công ty hoặc mọi trường hợp. Ngay cả trong nội bộ Amazon, các đội ngũ cũng triển khai các biện pháp thực hành tối ưu khác nhau dựa trên từng trường hợp, hạn chế và nhu cầu của khách hàng. Công nghệ luôn thay đổi và biện pháp thực hành tốt nhất ngày nay có thể không phải là tốt nhất trong tương lai.

Câu hỏi: Quyền truy cập vào Thư viện cho nhà xây dựng có giá bao nhiêu? Tôi có cần tài khoản AWS không?
Thư viện cho nhà xây dựng là tài nguyên miễn phí và bất cứ ai có kết nối Internet đều có thể truy cập mà không cần tài khoản AWS.

Câu hỏi: Cấp độ nội dung 200, 300 và 400 khác nhau ở điểm gì?
Nội dung được ghi nhãn dựa trên mức độ đi sâu vào chi tiết cụ thể. Cấp độ 200 có nghĩa là nội dung ở mức độ cao với mục đích giải thích cách ứng dụng một số khái niệm trong một lĩnh vực chủ đề rộng hơn. Thông thường, sẽ có các liên kết đến nội dung khác cung cấp thông tin cụ thể hơn trong những chủ đề đó. Ngược lại, nội dung cấp độ 400 đi sâu vào chi tiết của một chủ đề. Nội dung cấp độ 300 có sự cân bằng giữa nội dung cấp độ 200 và 400, trong đó hầu hết các khái niệm được giải thích đầy đủ nhưng cũng có phần phân tích sâu hơn vào các chủ đề phụ.

Câu hỏi: Ai là tác giả nội dung?
Các chủ đề trong Thư viện cho nhà xây dựng do chính các kỹ sư và lãnh đạo kỹ thuật cấp cao với nhiều năm kinh nghiệm về chủ đề ở Amazon viết nên. Mỗi bài viết đều bao gồm một hàng tên tác giả và liên kết đến thông tin thêm về tác giả.

Câu hỏi: Làm cách nào để thảo luận thêm với Amazon hoặc các thành viên khác trong cộng đồng?
Chúng tôi sẽ tổ chức các phiên tương tác với tác giả của Thư viện cho nhà xây dựng và cộng đồng. Hãy đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi để biết được các sự kiện sắp tới của cộng đồng.

Câu hỏi: Trong tương lai sẽ có thêm nội dung trong Thư viện cho nhà xây dựng chứ?
Có. Chúng tôi sẽ thường xuyên phát hành nội dung mới.

Câu hỏi: Làm cách nào để biết khi nào có nội dung mới trong Thư viện cho nhà xây dựng?
Bạn có thể đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thường xuyên phát hành nội dung mới và thông báo cho người đăng ký về các nội dung này. Ngoài ra, chúng tôi còn có một nhãn “mới” trên các bài viết được liệt kê tại địa chỉ aws.amazon.com/builders-library.

Câu hỏi: Thư viện cho nhà xây dựng và AWS Well-Architected khác nhau ở điểm gì?
AWS Well-Architected cung cấp lời khuyên và hướng dẫn để xây dựng trên đám mây. Thư viện cho nhà xây dựng mô tả những bài học rút ra từ thiết kế của các hệ thống phân tán nền tảng khi xây dựng Amazon và AWS.

Câu hỏi: Tôi là khách hàng hoặc đối tác của AWS. Tôi có thể đóng góp cho Thư viện cho nhà xây dựng không?
Hiện tại, Thư viện cho nhà xây dựng đang giới hạn ở biện pháp thực hành của Amazon. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi có dự định đưa vào cả cách tiếp cận khác thông qua trải nghiệm của khách hàng và đối tác. Vui lòng liên hệ với quản lý khách hàng hoặc kiến trúc sư giải pháp của bạn để bày tỏ sự quan tâm.

Câu hỏi: Tôi có thể dùng tài nguyên có sẵn nào nếu muốn được trợ giúp thêm trong thực tế?
Vui lòng liên hệ với kiến trúc sư giải pháp hoặc quản lý khách hàng của bạn để được hỗ trợ trong việc tìm kiếm bước tiếp theo phù hợp cho tổ chức của bạn.

Câu hỏi: Có giới hạn nào cho việc sử dụng biện pháp thực hành trong Thư viện cho nhà xây dựng không?
Không. Chúng tôi muốn chia sẻ các biện pháp thực hành trong Thư viện cho nhà xây dựng với tất cả mọi người–cũng tương tự như các nghiên cứu điển hình công khai.