Logo Bộ tính toán giá AWS

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi chung thường gặp

Câu hỏi: Tôi không thể tìm thấy dịch vụ tôi đang tìm kiếm. Các dịch vụ AWS còn lại đâu?
Trả lời: Chúng tôi đang nỗ lực thêm nhiều dịch vụ hơn vào Công cụ tính giá AWS. Hãy cho chúng tôi biết dịch vụ bạn ưu tiên nhất thông qua biểu mẫu phản hồi.

Câu hỏi: Tôi có thể thay đổi loại tiền tệ ước tính của mình không?
Trả lời: Bộ tính toán giá AWS hiện chỉ ước tính chi phí dịch vụ theo USD.

Câu hỏi: Tôi có thể lưu hoặc chia sẻ ước tính của mình không?
Trả lời: Bạn có thể 1) xuất ước tính của mình thành tệp csv hoặc pdf và 2) tạo liên kết chia sẻ và/hoặc truy cập lại ước tính sau này.

Câu hỏi: Tôi có thể tùy chỉnh tên dịch vụ của mình không?
Trả lời: Công cụ tính giá AWS cho phép khách hàng 1) thêm mô tả cho từng dịch vụ riêng, 2) đặt tên cho ước tính của họ và 3) đặt tên cho nhóm dịch vụ.

Câu hỏi: Tôi có thể nhập dữ liệu vào ước tính của mình không?
Trả lời: Công cụ tính giá AWS hiện không hỗ trợ nhập hàng loạt dữ liệu.

Câu hỏi: Tính năng điều hướng Tổ chức nằm ở đâu?
Trả lời: Tính năng điều hướng tổ chức được tạo sau khi bạn tạo nhóm đầu tiên. Nếu chưa có nhóm nào, bạn sẽ không thấy tính năng điều hướng Tổ chức.

Câu hỏi: Thế nào là một nhóm?
Trả lời: Nhóm là bộ chứa nơi bạn thêm vào dịch vụ để sắp xếp và xây dựng ước tính của mình. Bạn có thể sắp xếp các nhóm và dịch vụ của mình theo trung tâm chi phí, bộ phận, kiến trúc sản phẩm, v.v.

Câu hỏi: Công cụ tính giá AWS sẽ thay thế cho Công cụ tính phí tháng nhanh chứ?

Trả lời: Chúng tôi sẽ thêm các dịch vụ và tính năng cho Công cụ tính giá AWS, đồng thời có kế hoạch ngừng sử dụng Công cụ tính phí tháng nhanh trong năm 2022.


Câu hỏi thường gặp về định giá

Câu hỏi: Tại sao ước tính của tôi khác với hóa đơn thực tế?
Trả lời: Bộ tính toán giá AWS ước tính chi phí dịch vụ dựa trên khung thời gian được tiêu chuẩn hóa hàng tháng. Bộ tính toán giả định có 730 giờ mỗi tháng ((365 ngày * 24 giờ) / 12 tháng trong một năm). Giả định này có thể sai khác với số giờ thực tế trong khoảng thời gian tính hóa đơn hiện tại.

Ví dụ: Nếu sử dụng Phiên bản EC2 theo nhu cầu với chi phí 0,1 USD/giờ, bạn sẽ thấy sai số về giá sau giữa chi phí ước tính và chi phí thực tế hàng tháng của mình:

  • Chi phí hàng tháng theo ước tính của Bộ tính toán giá AWS: 730 giờ x 0,1 USD = 73 USD
  • Chi phí thực tế vào tháng Hai của năm thường: 28 ngày x 24 giờ x 0,1 USD = 67,2 USD
  • Chi phí thực tế vào tháng Hai của năm nhuận: 29 ngày x 24 giờ x 0,1 USD = 69,6 USD
  • Chi phí thực tế vào tháng 11: 30 ngày x 24 giờ x 0,1 USD = 72 USD
  • Chi phí thực tế vào tháng 10: 31 ngày x 24 giờ x 0,1 USD = 74,4 USD

Nếu bạn sử dụng cùng một Phiên bản EC2 theo nhu cầu cho cả năm, thì chi phí ước tính và chi phí thực tế là như nhau:

  • Tổng chi phí trong 12 tháng theo ước tính của Công cụ tính giá AWS: 730 giờ x 12 tháng x 0,10 USD = 876,00 USD
  • Tổng chi phí thực tế cho năm thường: 8.760 giờ x 0,10 USD = 876,00 USD

Hãy tham khảo giả định về định giá.


Câu hỏi thường gặp về Amazon EC2

Câu hỏi: Làm thế nào để thêm yêu cầu khi lựa chọn phiên bản EC2?
Trả lời: Đối với Amazon EC2, bạn có thể chọn ước tính Nhanh hoặc Nâng cao. Ước tính nhanh cho phép bạn nhập yêu cầu tối thiểu cho các thuộc tính phổ biến nhất của phiên bản. Sau đó, Bộ tính toán sẽ trả về phiên bản với chi phí thấp nhất đáp ứng thông số của bạn. Nếu bạn muốn lọc, duyệt tìm và so sánh phiên bản theo các thuộc tính khác ít phổ biến hơn, hãy chọn Ước tính nâng cao. Ước tính nâng cao cho phép bạn xem bảng hoàn chỉnh gồm các tùy chọn phiên bản có thể được lọc và phân loại theo thông số của bạn.

Câu hỏi: Tôi có thể tùy chỉnh cột trong bảng phiên bản EC2 trong Ước tính nâng cao không?
Trả lời: Trong Ước tính nâng cao dành cho Amazon EC2, hãy chọn “Instance type” (Loại phiên bản) để mở rộng phần này. Ở bên phải của trường tìm kiếm, hãy chọn biểu tượng bánh răng để điều chỉnh tùy chọn của bạn cho bảng phiên bản EC2. Một hộp thoại cách thức sẽ xuất hiện và bạn có thể chọn xem hoặc ẩn cột nào trong bảng.

Câu hỏi: Cách thêm ổ đĩa EBS cho phiên bản Amazon EC2?
Trả lời: Hãy thêm tổng dung lượng lưu trữ bạn muốn cho nhiều ổ đĩa và sử dụng tổng dung lượng cho ổ đĩa bạn đã gắn thêm vào Amazon EC2.