Logo Công cụ tính giá AWS

Giả định về mức định giá

Giả định chung

Công cụ tính giá AWS là một công cụ ước tính cung cấp chi phí xấp xỉ cho việc sử dụng các dịch vụ AWS dựa trên tham số mức sử dụng mà bạn chỉ định. Bộ tính toán giá AWS không phải là công cụ báo giá và không đảm bảo chi phí sử dụng thực tế của các dịch vụ AWS. Chi phí ước tính từ Bộ tính toán giá AWS có thể khác với chi phí thực tế bởi một vài lý do. Các lý do phổ biến khiến chi phí ước tính khác với chi phí thực tế gồm:

 1. Mức sử dụng thực tế: Chi phí thực tế của bạn sẽ được dựa trên mức sử dụng dịch vụ thực tế, không phải theo Công cụ tính toán. Độ chính xác của thông tin bạn nhập vào Bộ tính toán ảnh hưởng đến độ chính xác của chi phí thực tế. Ví dụ:
  1. Nếu bạn ước tính rằng mình sẽ sử dụng một số lượng phiên bản EC2 nhất định nhưng thực tế lại sử dụng nhiều hơn, thì chúng tôi sẽ tính phí mức sử dụng thực tế của bạn.
  2. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ AWS không có trong ước tính của mình, thì ước tính của bạn sẽ khác với hóa đơn thực tế.
  3. Nếu thông tin Truyền dữ liệu ra hoặc vào bạn ước tính cho dịch vụ AWS nhiều hơn hoặc ít hơn so với mức thực tế, hóa đơn thực tế của bạn sẽ khác.
  4. Nếu bạn ước tính mức sử dụng dịch vụ dựa trên mức dự trữ dịch vụ 3 năm nhưng lại mua mức dự trữ 1 năm, thì mức giá hàng tháng cũng như mức giá trả trước sẽ khác với mức ước tính.
 2. Khu vực sử dụng: Mức giá cho dịch vụ AWS thay đổi theo Khu vực. Sử dụng dịch vụ tại Khu vực khác với Khu vực trong Bộ tính toán sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả.
 3. Thay đổi mức giá: AWS cung cấp mức định giá theo mức sử dụng cho hầu hết dịch vụ và mức giá có thể thay đổi theo thời gian. Nếu bạn mua dịch vụ Theo yêu cầu, thì hóa đơn của bạn có thể khác với hóa đơn ước tính, tùy theo mức giá hiện tại của dịch vụ Theo yêu cầu. Đối với một số dịch vụ cụ thể, bạn có thể mua mức dự trữ 1 hoặc 3 năm để khóa mức giá trong thời gian sử dụng mức dự trữ.
 4. Thuế: Công cụ tính toán không bao gồm bất kỳ loại thuế nào có thể được áp dụng cho dịch vụ bạn mua.
 5. Khoảng thời gian: Công cụ tính toán giả định có 730 giờ trong một tháng, (365 ngày một năm x 24 giờ một ngày / 12 tháng một năm). Tổng chi phí ước tính cho 12 tháng đầu tiên được tính như sau: 12 x tổng chi phí hàng tháng + tổng chi phí trả trước. Bộ tính toán không tính đến năm nhuận (có thêm một ngày).
 6. Tổng 12 tháng đầu tiên: Công cụ tính toán chỉ thể hiện tổng chi phí ước tính của bạn đến tối đa 12 tháng đầu tiên. Nếu bạn ước tính chi phí trong 3 năm với mức giá trả trước từng phần, thì bạn sẽ chỉ thấy chi phí ước tính được điều chỉnh cho 12 tháng đầu tiên trong thời gian dự trữ 3 năm.
 7. Bậc miễn phí, tín dụng khuyến mãi và giảm giá: Công cụ tính toán không tính đến mức định giá bậc miễn phí, tín dụng khuyến mãi hoặc những khoản giảm giá khác. Bạn có thể đủ điều kiện nhận thêm giảm giá mà không được ghi lại trong hóa đơn ước tính. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
 8. Khoảng thời gian thanh toán hàng tháng: AWS tính phí theo tháng. Nếu bắt đầu sử dụng dịch vụ vào giữa tháng, thì bạn sẽ chỉ thấy một phần của toàn bộ chi phí thực tế của tháng.
 9. Làm tròn: Công cụ tính toán thực hiện làm tròn số cho dữ liệu định giá. Để biết chi tiết về cách Bộ tính toán làm tròn, hãy tham khảo cách tính giá có trong phần “Hiển thị cách tính toán” của mỗi cấu hình dịch vụ.
 10. Định giá theo bậc: Ngoài những ước tính của bạn trong Công cụ tính giá AWS, bạn có thể đủ điều kiện được giảm giá theo số lượng dựa trên quá trình sử dụng các dịch vụ AWS hiện tại. Bộ tính toán không tính đến mức sử dụng bạn không tính đến khi ước tính. Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng 500 TB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn của Amazon S3 mỗi tháng, thì bạn trả 0,022 USD/GB. Nếu bạn sử dụng Bộ tính toán để ước tính thêm 50 TB mỗi tháng, thì Bộ tính toán sẽ giả định đó là 50 TB đầu tiên của mỗi tháng và ước tính chi phí cao hơn với 0,023 USD/GB. Chi tiêu tích lũy thực tế của bạn cho 550 TB mỗi tháng trên Simple Storage Service (Amazon S3) sẽ ít hơn chi phí bổ sung ước tính cho chi tiêu hiện tại của bạn.
 11. Tính phí theo giây: Một số dịch vụ AWS sử dụng cách tính phí theo giây. Bộ tính toán không tính đến các lựa chọn tính phí theo giây.
 12. Phí cấp phép cho bên thứ ba: Công cụ tính toán không tính đến phí cấp phép cho bên thứ ba, chắng hạn như giải pháp phần mềm được triển khai từ AWS Marketplace.
 13. Đơn vị tiền tệ: Công cụ tính toán ước tính theo đô la Mỹ.. Tỷ giá hối đoái toàn cầu thay đổi theo thời gian. Nếu bạn quy đổi ước tính của mình sang loại tiền tệ khác theo tỷ giá hối đoái hiện tại, thì thay đổi trong tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến ước tính chi phí.

Giả định cho Amazon EC2

 1. Phiên bản có thể tăng vượt mức cơ bản: Một số phiên bản có chi phí bổ sung khi tăng vượt mức công suất cơ bản (ví dụ: phiên bản không giới hạn T2 và T3). Bạn tích lũy tín dụng vượt mức khi chạy các phiên bản có thể tăng vượt mức cơ bản. Bạn có thể sử dụng khoản tín dụng này cho hóa đơn của mình nhưng nếu sử dụng hết các khoản tín dụng đó, thì bạn sẽ phải trả thêm chi phí cho phí vượt hạn mức. Để biết thêm thông tin về phiên bản có thể tăng vượt mức cơ bản, hãy xem Loại phiên bản Amazon EC2.
 2. Khối lượng công việc: Để đưa ra chiến lược định giá với chi phí tối ưu, Công cụ tính toán thực hiện phân tích hòa vốn cho phiên bản và khối lượng công việc được chỉ định của bạn. Phân tích này đánh giá chi phí cho cả kịch bản với phiên bản theo nhu cầu và phiên bản đặt trước, rồi đưa ra khuyến nghị cho từng mô hình định giá hoặc kết hợp cả hai mô hình cho giải pháp hiệu quả nhất về chi phí.
  1. Một khối lượng công việc chỉ chính xác nếu như nó mang tính dự đoán về khối lượng công việc thực tế của bạn. Ví dụ: nếu bạn sử dụng nhiều hơn lượng ước tính, thì bạn sẽ bị tính phí nhiều hơn. Nếu bạn sử dụng ít hơn, thì sẽ bị tính phí ít hơn.
  2. Phân tích hòa vốn dựa trên giả định một tháng có 730 giờ. Tháng thực tế của bạn có thể có điểm hòa vốn khác và mỗi phiên bản lại có một điểm hòa vốn khác nhau, tùy theo mức giá cho Phiên bản theo yêu cầu hay Phiên bản dự trữ.
  3. Hàng ngày: Có sự phân bố không đều giữa các ngày trong tháng. Nếu bạn chỉ chạy phiên bản vào thứ Hai, thì chúng tôi sẽ tiêu chuẩn hóa số lượng ngày thứ Hai trong một tháng. Thực tế, có thể có 4 hoặc 5 ngày trong tháng hiện tại nhưng chúng tôi tính trung bình có 4,3 ngày thứ Hai trong một tháng. (Tính toán ví dụ: 730 giờ một tháng / (24 giờ một ngày * 7 ngày một tuần) = 4,3452 lần xuất hiện của một ngày cụ thể trong tháng.)
  4. Hàng tuần: Bộ tính toán giả định có 4,34 tuần trong một tháng.
  5. Hàng tháng: Bộ tính toán giả định có 730 giờ trong một tháng.
  6. Tùy chỉnh: Công cụ tính toán giả định rằng tất cả phiên bản được mô tả trong khối lượng công việc tùy chỉnh đang hoạt động cùng lúc. Khi thực hiện phân tích hòa vốn cho kịch bản với chi phí tối ưu, Bộ tính toán không biết được khi nào các phiên bản tùy chỉnh khác nhau của khối lượng công việc đang hoạt động, cùng lúc hay nối tiếp nhau. Nếu các phiên bản không hoạt động cùng lúc, thì bạn có thể sẽ tiết kiệm được chi phí khi mua nhiều phiên bản đặt trước hơn. Để tìm hiểu thêm, hãy Liên hệ với chúng tôi.
 3. Định giá dùng ngay: Với phiên bản Dùng ngay, bạn chỉ thanh toán giá Dùng ngay có hiệu lực trong khoảng thời gian chạy phiên bản của bạn. Chiến lược định giá Dùng ngay giả định một mức giảm giá trung bình trước đây cho loại phiên bản bạn lựa chọn; tuy nhiên, giá trị trước đây có thể không dự đoán được mức giảm giá thực tế tại thời điểm bạn sử dụng. Bạn có thể điều chỉnh mức giảm giá giả định sao cho phù hợp nhất với mô hình ước tính của mình. Tuy nhiên, mức giảm giá giả định không đảm bảo chi phí thực tế của bạn.
 4. Amazon Elastic Block Storage (EBS): Đối với ước tính Amazon Elastic Block Storage (EBS), công cụ tính toán giả định rằng ảnh chụp nhanh EBS của bạn được giữ lại trong một tháng và sau đó sẽ bị xóa.

AWS Budgets

Nếu bạn lo ngại về các sai số có thể xảy ra này, hãy xem xét sử dụng AWS Budgets. AWS Budgets cho phép bạn lập ngân sách tùy chỉnh và sẽ cảnh báo bạn khi chi phí hoặc mức sử dụng vượt quá (hoặc được dự báo là sẽ vượt quá) mức mà bạn đã lập ngân sách. Bạn cũng có thể xác định các hành động bạn muốn thực hiện trong tài khoản của mình khi ngân sách vượt quá ngưỡng (số tiền thực tế hoặc dự báo). Tìm hiểu thêm.