AWS Certificate Manager

Cung cấp và quản lý chứng chỉ SSL/TLS bằng các dịch vụ và tài nguyên được kết nối của AWS

Cách hoạt động

Sử dụng Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM) để cung cấp, quản lý cũng như triển khai các chứng chỉ SSL/TLS riêng và công khai để sử dụng với các dịch vụ AWS cũng như tài nguyên kết nối nội bộ của bạn. ACM xóa bỏ quy trình mua, tải lên và gia hạn chứng chỉ SSL/TLS thủ công tốn thời gian.

Sơ đồ thể hiện cách ACM giúp bạn cung cấp và quản lý chứng chỉ TLS riêng và công khai.
Trình quản lý chứng chỉ của AWS là gì? (1:15)
Trình quản lý chứng chỉ của AWS là gì?

Tìm hiểu cách bạn có thể dùng ACM để cung cấp, quản lý cũng như triển khai các chứng chỉ SSL/TLS riêng và công khai với các dịch vụ AWS và tài nguyên kết nối nội bộ của bạn.

Để xem bằng ngôn ngữ của bạn, hãy chọn video này, nhấn vào biểu tượng cài đặt và chọn tùy chọn phụ đề ưa thích của bạn.

Trường hợp sử dụng

Bảo vệ và bảo mật trang web

Cung cấp và quản lý chứng chỉ để bạn có thể chấm dứt lưu lượng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của mình một cách an toàn.

Bảo vệ các tài nguyên nội bộ của bạn

Giao tiếp bảo mật giữa các tài nguyên kết nối trên mạng riêng, chẳng hạn như các máy chủ, thiết bị di động và IoT, cũng như các ứng dụng.

Cải thiện thời gian vận hành

Duy trì các chứng chỉ SSL/TLS, bao gồm gia hạn chứng chỉ với quản lý chứng chỉ tự động.

Cách bắt đầu

Bắt đầu với ACM

Tìm hiểu thêm về việc cung cấp, quản lý và triển khai các chứng chỉ SSL/TLS.

Bắt đầu xây dựng với ACM

Sử dụng ACM để bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển.

Khám phá hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu cách cung cấp chứng chỉ ACM trên các trang web dựa trên AWS.


Khám phá thêm về AWS