Trình quản lý chứng chỉ của AWS

Dễ dàng cung cấp, quản lý và triển khai chứng chỉ SSL/TLS riêng và công khai để sử dụng với các dịch vụ AWS và các tài nguyên được kết nối nội bộ

AWS Certificate Manager là dịch vụ cho phép bạn dễ dàng cung cấp, quản lý cũng như triển khai các chứng chỉ Secure Sockets Layer/Transport Layer (SSL/TLS) riêng và công khai để sử dụng với các dịch vụ AWS và các tài nguyên được kết nối nội bộ. Chứng chỉ SSL/TLS được sử dụng để bảo mật truyền thông mạng và thiết lập định danh của trang web qua Internet cũng như tài nguyên trên các mạng riêng. AWS Certificate Manager xóa bỏ quy trình mua, tải lên và gia hạn chứng chỉ SSL/TLS thủ công tốn thời gian.

Với AWS Certificate Manager, bạn có thể nhanh chóng yêu cầu một chứng chỉ và triển khai chứng chỉ đó trên các tài nguyên AWS tích hợp ACM, chẳng hạn như các bản phân phối Elastic Load Balancing, Amazon CloudFront và các API trên Amazon API Gateway, đồng thời cho phép AWS Certificate Manager xử lý các yêu cầu gia hạn chứng chỉ. Dịch vụ này còn cho phép bạn tạo các chứng chỉ riêng cho các tài nguyên nội bộ và quản lý vòng đời của chứng chỉ một cách tập trung. Các chứng chỉ riêng và công khai được cung cấp qua AWS Certificate Manager để sử dụng với các dịch vụ tích hợp ACM đều miễn phí. Bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên AWS mà mình tạo để chạy ứng dụng cá nhân. Với AWS Certificate Manager Private Certificate Authority, bạn chỉ phải trả phí hàng tháng cho hoạt động của CA riêng và cho các chứng nhận riêng do bạn cấp.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_ACM_HIW-Diagram
 Nhấp vào để phóng to

Lợi ích

Chứng chỉ công khai miễn phí cho các dịch vụ tích hợp ACM

Với AWS Certificate Manager, bạn sẽ không phải mất thêm phí cung cấp chứng chỉ SSL/TLS công khai hoặc riêng mà bạn sử dụng với các dịch vụ tích hợp ACM, chẳng hạn như Elastic Load Balancing và Amazon API Gateway. Bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên AWS mà bạn tạo để chạy ứng dụng của mình. Đối với các chứng chỉ riêng, CA riêng của ACM cho phép bạn thanh toán hàng tháng cho dịch vụ và chứng chỉ mà bạn tạo. Bạn tạo càng nhiều chứng chỉ riêng, chi phí trên mỗi chứng chỉ càng thấp.

Gia hạn chứng chỉ được quản lý

AWS Certificate Manager quản lý quy trình gia hạn cho các chứng chỉ được quản lý trong ACM và được sử dụng với các dịch vụ tích hợp ACM, chẳng hạn như Elastic Load Balancing và Amazon API Gateway. ACM có thể tự động hóa quá trình gia hạn và triển khai các chứng chỉ này. Với các API CA riêng của ACM, ACM cho phép bạn tự động hóa quá trình tạo và gia hạn chứng chỉ riêng cho các tài nguyên tại chỗ, các phiên bản EC2 và thiết bị IoT.

Lấy chứng chỉ dễ dàng

AWS Certificate Manager loại bỏ nhiều bước lấy chứng chỉ SSL/TLS tốn thời gian và dễ gặp lỗi cho trang web hoặc ứng dụng. Bạn không cần phải tạo cặp khóa hay yêu cầu ký chứng chỉ (CSR), gửi CSR tới Cơ quan cấp chứng chỉ hoặc tải lên và cài đặt khi nhận được chứng chỉ. Chỉ với vài lần nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn đã có thể yêu cầu một chứng chỉ SSL/TLS tin cậy từ AWS. Khi chứng chỉ đã được tạo, AWS Certificate Manager sẽ đảm nhận công việc triển khai các chứng chỉ để giúp bạn kích hoạt SSL/TLS cho trang web hoặc ứng dụng của mình.

Trường hợp sử dụng

Bảo vệ và bảo mật trang web

SSL và TLS kế nhiệm là các giao thức tiêu chuẩn ngành để mã hóa truyền thông mạng và thiết lập định danh của các trang web trên Internet. SSL/TLS cho phép mã hóa dữ liệu nhạy cảm trên đường truyền và xác thực bằng các chứng chỉ SSL/TLS để thiết lập danh tính của trang đồng thời bảo mật kết nối giữa trình duyệt, ứng dụng và trang của bạn. AWS Certificate Manager giúp dễ dàng cung cấp và quản lý các chứng chỉ này, nhờ đó bạn có thể định cấu hình trang web hoặc ứng dụng sử dụng giao thức SSL/TLS.

Bảo vệ và bảo mật tài nguyên nội bộ

Chứng chỉ riêng được sử dụng để định danh và bảo mật truyền thông giữa các tài nguyên kết nối trên mạng riêng, chẳng hạn như các máy chủ, thiết bị di động và IoT, cũng như các ứng dụng. Cơ quan cấp chứng chỉ (CA) riêng của AWS Certificate Manager (ACM) là dịch vụ CA riêng được quản lý giúp bạn quản lý vòng đời của các chứng chỉ riêng một cách dễ dàng và bảo mật. CA riêng của ACM cung cấp cho bạn dịch vụ CA riêng với độ khả dụng cao mà không cần đầu tư trước và không cần chi phí duy trì liên tục để vận hành CA riêng của bạn. CA riêng của ACM mở rộng khả năng quản lý chứng chỉ của ACM tới cả chứng chỉ riêng, cho phép bạn tạo cũng như quản lý các chứng chỉ công khai và riêng một cách tập trung. CA riêng của ACM cho phép các nhà phát triển trở nên linh hoạt hơn thông qua việc cung cấp cho họ các API để tạo và triển khai các chứng chỉ riêng theo cách lập trình. Bạn cũng có thể linh hoạt tạo chứng chỉ riêng cho các ứng dụng đòi hỏi vòng đời chứng chỉ hoặc tên tài nguyên tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về Cơ quan cấp chứng chỉ riêng của ACM.

Giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ

Bằng cách làm cho việc kích hoạt SSL/TLS trở nên dễ dàng, AWS Certificate Manager có thể giúp tổ chức của bạn đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tuân thủ đối với mã hóa dữ liệu đang truyền. Để biết thông tin cụ thể về tính tuân thủ, tham khảo trang Tính tuân thủ của Đám mây AWS.

Tăng thời gian vận hành

AWS Certificate Manager giúp giải quyết những thách thức từ việc duy trì chứng chỉ SSL/TLS, bao gồm quy trình gia hạn chứng chỉ để bạn không phải bận tâm về những chứng chỉ hết hạn.

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Khám phá các tính năng của AWS Certificate Manager

Tìm hiểu thêm về việc cung cấp, quản lý và triển khai các chứng chỉ SSL/TLS công khai và riêng.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Certificate Manager trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập