Đối tác Amazon CloudFront

Được xác thực là tuân thủ các phương pháp tốt nhất của Amazon CloudFront

Đối tác phân phối Amazon CloudFront giúp bạn triển khai dịch vụ mạng phân phối nội dung (CDN) toàn cầu để đẩy nhanh hoạt động phân phối trang web, API, nội dung video và các tài sản khác trên web. Bằng cách hỗ trợ khách hàng triển khai Amazon CloudFront, các Đối tác phân phối Amazon CloudFront mang đến cho nhà phát triển và doanh nghiệp một phương án dễ dàng để tối ưu hóa hiệu năng, thúc đẩy nội dung và cắt giảm chi phí.

Những đối tác Sẵn sàng với Amazon CloudFront cung cấp các dịch vụ tập trung vào giải pháp cho khách hàng Amazon Web Services (AWS) trong lĩnh vực quản lý truyền thông, bảo mật, giám sát và phân tích cũng như không gian đẩy nhanh sản xuất nội dung. Các dịch vụ của họ bổ sung và cải thiện những dịch vụ AWS hiện tại để giúp khách hàng sử dụng Amazon CloudFront một cách tối ưu.

Chương trình Phân phối dịch vụ AWSSẵn sàng với dịch vụ AWS cho phép khách hàng AWS xác định các Đối tác AWS có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về những dịch vụ AWS cụ thể cũng như các giải pháp phần mềm. Các đối tác này đã vượt qua quá trình xác thực kỹ thuật nghiêm ngặt để đảm bảo họ đang tuân thủ những phương pháp tốt nhất dành cho Amazon CloudFront, cũng như khả năng chứng minh thành công của khách hàng.

Logo Mạng lưới đối tác AWS

Kết nối với Đối tác Amazon CloudFront

Thúc đẩy sự đổi mới, đạt các mục tiêu kinh doanh và tận dụng tối đa các dịch vụ AWS của bạn bằng cách hợp tác với các Đối tác AWS sở hữu kỹ năng đã được kiểm chứng.

Logo Năng lực năng lượng của đối tác AWS

Tài nguyên khác

Tìm hiểu thêm giải pháp và tài nguyên từ Đối tác Amazon CloudFront.

Bước tiếp theo

Tìm đối tác AWS »

Kết nối với các Đối tác chuyên môn của AWS với kiến thức chuyên môn toàn cầu về Công cụ tìm kiếm giải pháp đối tác.

Tham gia Mạng lưới đối tác AWS »

Tăng cường năng lực cho tổ chức của bạn bằng những hỗ trợ và tài nguyên về kinh doanh, kỹ thuật, tiếp thị, tài trợ để giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán hàng với AWS.