AWS CodeBuild

Xây dựng và kiểm thử mã với khả năng điều chỉnh quy mô tự động

100 phút xây dựng miễn phí mỗi tháng

Cách hoạt động

AWS CodeBuild là dịch vụ tích hợp liên tục được quản lý hoàn toàn giúp biên dịch mã nguồn, chạy kiểm thử và sản xuất các gói phần mềm sẵn sàng triển khai.

Sơ đồ thể hiện cách AWS CodeBuild biên dịch mã nguồn, chạy kiểm thử và tạo các tạo tác mà không cần quản lý máy chủ xây dựng.
Khám phá Amazon CodeCatalyst, một dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất để nhanh chóng tạo, phân phối và điều chỉnh quy mô các ứng dụng trên AWS.
Tìm hiểu thêm về Amazon CodeCatalyst>>
Tổng quan về AWS CodeBuild (1:32)
Tại sao nên chọn CodeBuild?
Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ xây dựng của bạn. Bạn chỉ cần chỉ định vị trí của mã nguồn và chọn cài đặt xây dựng của mình, sau đó CodeBuild sẽ chạy các tập lệnh xây dựng để biên dịch, kiểm thử và trình bày hoàn chỉnh mã của bạn.
Tại sao nên chọn CodeBuild?
Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ xây dựng của bạn. Bạn chỉ cần chỉ định vị trí của mã nguồn và chọn cài đặt xây dựng của mình, sau đó CodeBuild sẽ chạy các tập lệnh xây dựng để biên dịch, kiểm thử và trình bày hoàn chỉnh mã của bạn.

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa quy trình tích hợp liên tục và phân phối liên tục (CI/CD)

Tạo một quy trình phát hành phần mềm hoàn toàn tự động, khuyến khích thay đổi mã thông qua nhiều môi trường triển khai.

Tìm hiểu thêm về phát triển CI/CD »

Loại bỏ tính phức tạp của việc quản lý các máy chủ xây dựng

Chạy các tác vụ xây dựng Jenkins hiện có của bạn trên CodeBuild để không cần phải cấu hình và quản lý các nút xây dựng Jenkins.

Tìm hiểu thêm về tích hợp với Jenkins »

Xây dựng mã nguồn được lưu trữ trên GitHub

Tự động triển khai các bản dựng phần mềm bằng cách sử dụng kho lưu trữ GitHub sẵn có và đăng tải kết quả lên GitHub.

Tìm hiểu thêm về sử dụng GitHub »

Cách bắt đầu

Giải đáp thắc mắc về CodeBuild

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng CodeBuild.

Tìm hiểu cách thiết lập các bản dựng công khai

Khám phá cách chia sẻ bản ghi và tạo tác do CodeBuild tạo ra.

Khám phá phần tích hợp CodeBuild với AWS CodePipeline

Tự động hóa quy trình phát hành để xây dựng mã và chạy kiểm thử.


Khám phá thêm về AWS