AWS CodeBuild

Dựng và kiểm thử mã với khả năng thay đổi quy mô liên tục Chỉ phải trả tiền cho thời gian dựng bạn sử dụng

AWS CodeBuild là dịch vụ tích hợp liên tục quản lý toàn phần giúp biên soạn mã nguồn, chạy thử và sản xuất ra các gói phần mềm sẵn sàng triển khai. Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ dựng của bạn. CodeBuild sẽ thay đổi quy mô liên tục và xử lý đồng thời nhiều bản dựng, do đó, các bản dựng của bạn sẽ không phải chờ trong hàng chờ. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng bằng cách sử dụng các môi trường dựng được đóng gói sẵn hoặc bạn có thể tạo các môi trường dựng tùy chỉnh sử dụng công cụ dựng của riêng bạn. Với CodeBuild, tài nguyên điện toán bạn sử dụng được tính phí theo phút.

Tổng quan về AWS CodeBuild

Lợi ích

Dịch vụ dựng được quản lý toàn phần

AWS CodeBuild loại bỏ nhu cầu cài đặt, vá, cập nhật và quản lý phần mềm cũng như máy chủ dựng riêng của bạn. Không cần cài đặt hay quản lý phần mềm.

Thay đổi quy mô liên tục

AWS CodeBuild sẽ tự động thay đổi quy mô tăng hoặc giảm để đáp ứng khối lượng dựng của bạn. Dịch vụ này sẽ ngay lập tức xử lý từng bản dựng bạn gửi và có thể chạy đồng thời nhiều bản dựng riêng, nghĩa là, các bản dựng của bạn sẽ không bị đưa vào hàng chờ.

Thanh toán theo mức sử dụng

Với AWS CodeBuild, bạn sẽ được tính phí theo số phút sử dụng để hoàn thành bản dựng của mình. Nghĩa là, bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc phải thanh toán cho dung lượng máy chủ dựng nhàn rỗi.

Có thể mở rộng

Bạn có thể đem theo các công cụ dựng và thời gian chạy lập trình riêng của mình để sử dụng với AWS CodeBuild bằng cách tạo ra các môi trường dựng tùy biến bên cạnh các công cụ và thời gian chạy bản dựng đóng gói sẵn được CodeBuild hỗ trợ.

Đem đến khả năng tích hợp và phân phối liên tục

AWS CodeBuild thuộc về dòng sản phẩm của AWS Code Services, mà bạn có thể sử dụng để tạo các quy trình công việc phát hành phần mềm tự động hóa hoàn chỉnh để tích hợpphân phối liên tục (CI/CD). Bạn cũng có thể tích hợp CodeBuild vào quy trình công việc CI/CD hiện tại. Ví dụ: bạn có thể sử dụng CodeBuild làm nút thợ để thiết lập máy chủ Jenkins hiện có cho các bản dựng được phân phối.

Bảo mật

Với AWS CodeBuild, các thành phần lạ bản dựng của bạn được mã hóa bằng khóa theo từng khách hàng thuộc quyền quản lý của AWS Key Management Service (KMS). CodeBuild được tích hợp AWS Identity and Access Management (IAM), để bạn có thể chỉ định quyền theo từng người dùng cho các dự án dựng của bạn.

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Bắt đầu dựng với các hướng dẫn từng bước để giúp bạn khởi tạo dự án AWS của mình.

Tìm hiểu thêm về AWS CodeBuild

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CodeBuild
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi