Amazon CodeCatalyst

Thúc đẩy vòng đời lập kế hoạch, phát triển và phân phối nhanh hơn trên AWS

Nhận 2.000 phút dựng, 60 giờ trong Môi trường phát triển, 10 GB dung lượng lưu trữ nguồn và 64 GB tổng dung lượng lưu trữ trong Môi trường phát triển

Khởi chạy dự án mới chỉ trong ít phút với kế hoạch chi tiết có hầu hết mọi thứ bạn cần – từ mã nguồn cho đến cấu hình dịch vụ.

Nhanh chóng tạo môi trường phát triển dựa trên đám mây dành cho cá nhân, được cấu hình đầy đủ cho dự án của bạn, cũng như làm việc với các môi trường phát triển tích hợp (IDE) phổ biến.

Dễ dàng xác định quy trình tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) cũng như chạy các quy trình này trên môi trường điện toán được quản lý, có thể tự động điều chỉnh quy mô.

Cộng tác hiệu quả nhờ có nguồn cấp hoạt động tích hợp, thông báo theo thời gian thực và tài nguyên phát triển chung.

Cách hoạt động

Xây dựng và phân phối nhanh hơn trên AWS với Amazon CodeCatalyst, dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất. CodeCatalyst được AWS quản lý hoàn toàn để bạn có thể tập trung phát triển.

Sơ đồ cho thấy cách thiết lập thông tin chứng thực để truy cập Amazon CodeCatalyst, cách sử dụng CodeCatalyst để phát triển ứng dụng và cách triển khai những ứng dụng đó. Có ba mục được hiển thị từ trái sang phải.

Cách bắt đầu

Khám phá kế hoạch chi tiết của dự án

Tận dụng mã hiện có của bạn hoặc bắt đầu từ đầu, dùng kế hoạch chi tiết để thiết lập các công cụ dự án chỉ trong ít phút.

Duyệt xem tài liệu

Xem tài liệu về CodeCatalyst để tìm hiểu sâu hơn.

Xem Môi trường phát triển

Chỉ với một bước, bạn có thể khởi chạy Môi trường phát triển mới, được tự động đặt cấu hình theo nhu cầu.


Khám phá thêm về AWS