AWS CodeDeploy

Tự động hóa việc triển khai mã để duy trì thời gian hoạt động của ứng dụng

Tự động hóa và triển khai nhất quán các ứng dụng trên nhiều môi trường phát triển, kiểm thử và sản xuất của bạn.

Theo dõi tình trạng của nhóm ứng dụng và tự động khôi phục các bản cập nhật khi cần.

Khởi chạy và theo dõi trạng thái của các bản triển khai ứng dụng thông qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS.

Sử dụng lại mã thiết lập bạn hiện có và tích hợp với quy trình phát hành phần mềm hiện tại hay chuỗi công cụ phân phối liên tục.

Cách hoạt động

AWS CodeDeploy là dịch vụ triển khai được quản lý toàn phần có khả năng tự động hóa việc triển khai phần mềm trên nhiều dịch vụ điện toán, như Đám mây điện toán linh hoạt (EC2) của Amazon, Dịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon, AWS Lambda và các máy chủ tại chỗ của bạn. Sử dụng CodeDeploy để tự động hóa việc triển khai phần mềm, loại bỏ nhu cầu thực hiện các hoạt động thủ công dễ gây lỗi.

Sơ đồ thể hiện cách CodeDeploy tự động hóa việc triển khai mã để các nhà phát triển có thể phát triển các tính năng mới một cách an toàn và nhanh chóng.
Khám phá Amazon CodeCatalyst, một dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất để nhanh chóng xây dựng, phân phối và điều chỉnh quy mô các ứng dụng trên AWS.
Tìm hiểu thêm về Amazon CodeCatalyst>>

Trường hợp sử dụng

Tự động hóa việc triển khai để loại bỏ thao tác thủ công

Lặp lại quy trình triển khai ứng dụng trên hàng loạt các nhóm hoặc phiên bản khác nhau bằng cách sử dụng mô hình cài đặt dựa trên tệp và lệnh.

Triển khai đến nhiều máy chủ

Quản lý hoạt động triển khai đến hàng nghìn máy chủ bằng chức năng giám sát và chuyển lưu lượng nâng cao.

Sử dụng các kỹ thuật triển khai nâng cao

Hỗ trợ nhiều phương thức triển khai, bao gồm tại chỗ, canary và triển khai lục/lam.

Giám sát tình trạng và trở về phiên bản trước

Cấu hình các cảnh báo có chức năng trở về phiên bản trước và dừng quy trình triển khai ứng dụng đang diễn ra.

Cách bắt đầu

Tạo tài khoản

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển.

Xem các tính năng của sản phẩm

Khám phá các tính năng chính của CodeDeploy.

Khám phá các phần tích hợp sản phẩm

Tìm hiểu cách tích hợp với chuỗi công cụ phân phối phần mềm hiện tại của bạn.


Khám phá thêm về AWS