AWS CodeDeploy là dịch vụ có khả năng tự động hóa việc triển khai phần mềm trên các dịch vụ xử lý thông tin như Amazon EC2, AWS Lambda và các phiên bản chạy tại chỗ. AWS CodeDeploy giúp bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới một cách dễ dàng hơn, tránh thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai ứng dụng và giúp bạn cập nhật ứng dụng dễ dàng hơn. Bạn có thể sử dụng AWS CodeDeploy để tự động hóa việc triển khai phần mềm và giúp không cần phải thực hiện các tác vụ thủ công dễ bị lỗi. Dịch vụ này thay đổi quy mô phù hợp với nhu cầu triển khai của bạn, từ một chức năng Lambda thành hàng nghìn phiên bản EC2.

701-code-deploy_videothumb-01
2:10
Giới thiệu về AWS CodeDeploy

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.

Tạo tài khoản miễn phí

Nhận 12 tháng truy cập vào Bậc miễn phí của AWS và tận hưởng các tính năng hỗ trợ cơ bản của AWS gồm có diễn đàn hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 24x7x365, v.v.


Xem thông tin chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »CodeDeploy_Benefit_Deployment

AWS CodeDeploy tự động hóa hoàn toàn việc triển khai phần mềm của bạn, cho phép bạn triển khai một cách tin cậy và nhanh chóng. Bạn có thể triển khai ứng dụng của mình một cách ổn định trong môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất, cho dù là triển khai trên Amazon EC2, AWS Lambda hay các phiên bản chạy tại chỗ. Dịch vụ này thay đổi quy mô theo cơ sở hạ tầng của bạn để bạn có thể triển khai thành một chức năng Lambda hay hàng nghìn phiên bản EC2.

Tìm hiểu thêm »

CodeDeploy_Benefit_Minimize_Downtime

AWS CodeDeploy giúp tối đa hóa khả năng sử dụng ứng dụng trong quá trình triển khai phần mềm. Dịch vụ này điều chỉnh tăng dần và theo dõi hiện trạng ứng dụng theo các quy tắc cấu hình. Có thể dễ dàng dừng và hoàn nguyên quá trình triển khai phần mềm về thời điểm nào đó nếu xảy ra lỗi.

Tìm hiểu thêm »

CodeDeploy_Benefit_Centralized_Control

AWS CodeDeploy cho phép bạn dễ dàng khởi chạy và theo dõi trạng thái của quá trình triển khai ứng dụng qua Bảng điều khiển quản lý AWS hay AWS CLI. CodeDeploy cung cấp cho bạn một báo cáo chi tiết, giúp bạn kiểm tra xem mỗi hoạt động sửa đổi ứng dụng được triển khai khi nào và ở đâu. Bạn cũng có thể tạo thông báo đẩy để nhận cập nhật trực tiếp về quá trình triển khai của bạn.

Tìm hiểu thêm »

CodeDeploy_BenefitIntegration

AWS CodeDeploy có khả năng tương thích chung về mặt nền tảng và ngôn ngữ, hoạt động với bất kỳ ứng dụng nào và mang lại trải nghiệm giống nhau, cho dù bạn triển khai sang Amazon EC2 hay AWS Lambda. Bạn có thể dễ dàng sử dụng lại mã thiết lập hiện tại của mình. CodeDeploy cũng có thể tích hợp với quá trình phát hành phần mềm hiện tại hay chuỗi công cụ triển khai liên tục của bạn (ví dụ: AWS CodePipeline, GitHub, Jenkins).

Tìm hiểu thêm »