AWS CodePipeline

Tự động hóa các quy trình phân phối liên tục để cung cấp các bản cập nhật nhanh chóng và ổn định

Miễn phí cho một đường ống hoạt động mỗi tháng

Lập mô hình quy trình phát hành phần mềm của bạn và giảm thiểu công sức thiết lập hoặc cung cấp máy chủ.

Xác định các giai đoạn trong quy trình phát hành phần mềm của bạn bằng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc Giao diện dòng lệnh (CLI) AWS.

Nhanh chóng phát hành các tính năng mới, lặp lại dựa trên phản hồi và phát hiện lỗi bằng cách kiểm thử mỗi khi mã thay đổi.

Điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn bằng cách sử dụng các plugin của riêng bạn hoặc các plugin tích hợp sẵn trong bất kỳ bước nào của quá trình phát hành.

Cách hoạt động

AWS CodePipeline là dịch vụ phân phối liên tục được quản lý hoàn toàn giúp bạn tự động hóa các quy trình phát hành để cung cấp các bản cập nhật về ứng dụng và cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và ổn định.

Sơ đồ thể hiện cách AWS CodePipeline tự động hóa việc xây dựng, kiểm thử và triển khai các giai đoạn của quy trình phát hành mỗi khi có sự thay đổi về mã, dựa trên mô hình phát hành mà bạn xác định.
Khám phá Amazon CodeCatalyst, một dịch vụ phát triển phần mềm thống nhất để nhanh chóng tạo, phân phối và điều chỉnh quy mô các ứng dụng trên AWS.
Tìm hiểu thêm về Amazon CodeCatalyst>>

Trường hợp sử dụng

Xác định cấu trúc quy trình của bạn

Cập nhật các quy trình hiện có và cung cấp mẫu để tạo ra những quy trình mới với một tài liệu JSON khai báo.

Nhận thông báo cho các sự kiện

Giám sát các sự kiện tác động đến quy trình của bạn bằng Dịch vụ thông báo đơn giản (SNS) của Amazon với chức năng cung cấp tin nhắn trạng thái và liên kết đến nguồn sự kiện.

Kiểm soát và cấp quyền truy cập

Quản lý những cá nhân có thể thay đổi và kiểm soát quy trình làm việc phát hành của bạn với Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS.

Tích hợp hệ thống tùy chỉnh của riêng bạn

Đăng ký một hành động tùy chỉnh và liên kết máy chủ vào quy trình của bạn bằng cách tích hợp tác tử nguồn mở CodePipeline với các máy chủ của bạn.

Cách bắt đầu

Xem các tính năng của sản phẩm

Khám phá các tính năng chính của CodePipeline.

Tìm hiểu về các phần tích hợp sản phẩm

Tích hợp các công cụ hiện có của bạn vào quy trình phát hành.

Bắt đầu với CodePipeline

Xem hội thảo trực tuyến để tìm hiểu cách bắt đầu.


Khám phá thêm về AWS