AWS CodePipeline

Tự động hóa các đường ống phân phối liên tục dành cho các bản cập nhật nhanh chóng và ổn định

AWS CodePipeline là dịch vụ phân phối liên tục giúp bạn tự động hóa các đường ống phát hành dành cho các bản cập nhật ứng dụng và cơ sở hạ tầng nhanh chóng và ổn định. CodePipeline tự động hóa việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai các giai đoạn của quá trình phát hành của bạn mỗi khi có sự thay đổi mã, dựa trên mô hình phát hành mà bạn xác định. Việc này cho phép bạn phân phối nhanh chóng và ổn định các tính năng và bản cập nhật. Bạn có thể tích hợp AWS CodePipeline với các dịch vụ của bên thứ ba như GitHub hoặc với plugin tùy chỉnh của riêng bạn. Với AWS CodePipeline, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn không phải trả tiền trước hay cam kết dài hạn.

1 tiến trình hoạt động miễn phí

mỗi tháng với Bậc miễn phí AWS

Lợi ích

Cung cấp nhanh chóng

AWS CodePipeline tự động hóa quá trình phát hành phần mềm của bạn, cho phép bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới tới người dùng. Với CodePipeline, bạn có thể nhanh chóng nghiên cứu phản hồi và cung cấp tính năng mới tới khách hàng nhanh hơn.

Việc tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử và phát hành cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thử nghiệm từng thay đổi về mã và tìm lỗi khi lỗi vẫn còn nhỏ và dễ khắc phục. Bạn có thể đảm bảo chất lượng của mã ứng dụng hay cơ sở hạ tầng bằng cách chạy từng thay đổi đó thông qua quá trình dàn dựng và phát hành của mình.

Quy trình công việc có thể cấu hình

AWS CodePipeline cho phép bạn lập mô hình cho các giai đoạn khác nhau của quá trình phát hành phần mềm bằng việc sử dụng giao diện điều khiển, AWS CLI, AWS CloudFormation, hoặc các AWS SDK. Bạn có thể dễ dàng xác định cần chạy thử nghiệm nào và tùy chỉnh những bước nào để triển khai ứng dụng của bạn cũng như các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.

Bắt đầu nhanh chóng

Với AWS CodePipeline, bạn có thể lập tức bắt đầu mô hình hóa quá trình phát hành phần mềm của bạn. Không cần phải cung cấp hay thiết lập máy chủ. CodePipeline là một dịch vụ phân phối liên tục, được quản lý đầy đủ, kết nối với các công cụ và hệ thống hiện có của bạn.

Dễ dàng tích hợp

Bạn có thể dễ dàng mở rộng AWS CodePipeline cho phù hợp với nhu cầu cụ thể. Bạn có thể sử dụng các plugin tích hợp sẵn của chúng tôi hoặc các plugin tùy chỉnh của bạn ở bất kỳ bước nào của quá trình phát hành. Ví dụ: bạn có thể lấy mã nguồn từ GitHub, sử dụng máy chủ dựng tại chỗ Jenkins, chạy thử nghiệm có tải bằng cách sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc gửi thông tin triển khai tới bảng thông tin vận hành tùy chỉnh của bạn.

Cách thức hoạt động

Nghiên cứu điển hình

Lululemon athica, một công ty Canada chuyên bán quần áo lấy cảm hứng từ yoga và quần áo khác tại hơn 350 địa điểm trên khắp thế giới, sử dụng AWS CodePipeline để hợp lý hóa các quy trình phát triển nhằm hỗ trợ sự tích hợp liên tục và tập trung phân phối của mình.

3M Health Information Systems, một trong những nhà cung cấp phần mềm lớn nhất thế giới cho ngành chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ văn hóa DevOps bằng cách sử dụng AWS CodePipeline để quản lý quy trình triển khai tích hợp liên tục và phân phối liên tục.

sRide, một ứng dụng đi chung xe và thuê xe đạp dành cho người đi làm tại một số thành phố lớn nhất Ấn Độ, tận dụng AWS CodePipeline để triển khai phần mềm nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho lịch trình phát hành phần mềm hai lần mỗi ngày của họ.


Xem các tính năng của sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của AWS CodePipeline.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS CodePipeline trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập