AWS CodePipeline là dịch vụ tích hợp liên tụcphân phối liên tục để cho phép cập nhật ứng dụng và cơ sở hạ tầng nhanh và ổn định. CodePipeline sẽ dựng, kiểm thử và triển khai mã của bạn mỗi khi thay đổi mã, dựa trên các mô hình xử lý phát hành do bạn xác định. Việc này cho phép bạn phân phối nhanh chóng và ổn định các tính năng và bản cập nhật. Bạn có thể dễ dàng xây dựng giải pháp từ đầu này đến đầu kia bằng cách sử dụng các plugin dựng sẵn cho các dịch vụ bên thứ ba như GitHub hay tích hợp plugin tùy chỉnh của bạn vào bất kỳ khâu nào trong quy trình phát hành của bạn. Với AWS CodePipeline, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn không phải trả tiền trước hay cam kết dài hạn.

Ảnh chụp màn hình về AWS CodePipeline
3:05
Video giới thiệu về AWS CodePipeline

Bắt đầu sử dụng AWS miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Nhận 12 tháng truy cập vào Bậc miễn phí của AWS và tận hưởng các tính năng hỗ trợ cơ bản của AWS gồm có diễn đàn hỗ trợ, dịch vụ khách hàng 24x7x365, v.v.

Xem thông tin chi tiết về Bậc miễn phí của AWS »

Sơ đồ luồng công việc phát hành tích hợp liên tục và phân phối liên tục tự động

AWS CodePipeline

DevOps-Solution_logobreak_lululemon
images

lululemon athletica sử dụng AWS CodePipeline cho quá trình phát hành phân phối liên tục của công ty. Tìm hiểu thêm »

 

 

3M sử dụng AWS CodePipeline cho quá trình phát hành phân phối liên tục của công ty. Tìm hiểu thêm »


CodePipeline_Benefit_RapidDelivery

AWS CodePipeline tự động hóa quá trình phát hành phần mềm của bạn, cho phép bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới tới người dùng. Với CodePipeline, bạn có thể nhanh chóng nghiên cứu phản hồi và cung cấp tính năng mới tới khách hàng nhanh hơn.

CodePipeline_Benefit_ImprovedQuality

Việc tự động hóa quá trình xây dựng, kiểm thử và phát hành cho phép bạn dễ dàng thử nghiệm từng thay đổi về mã và tìm lỗi khi lỗi vẫn còn nhỏ và dễ khắc phục. Bạn có thể đảm bảo chất lượng của mã ứng dụng hay cơ sở hạ tầng bằng cách chạy từng thay đổi đó thông qua quá trình phát hành được chuẩn hóa của mình.

CodePipeline_Benefit_ConfigurableWorkflow

AWS CodePipeline cho phép bạn mô hình hóa các giai đoạn khác nhau của quá trình phát hành phần mềm thông qua một giao diện đồ họa người dùng. Bạn có thể xác định cần chạy thử nghiệm nào và cần thực hiện những bước nào để triển khai ứng dụng của bạn cũng như các thành phần phụ thuộc của ứng dụng.

CodePipeline_Benefit_StartedFast

Với AWS CodePipeline, bạn có thể lập tức bắt đầu mô hình hóa quá trình phát hành phần mềm của bạn. Không cần phải cung cấp hay thiết lập máy chủ. CodePipeline là một dịch vụ phân phối liên tục, được quản lý đầy đủ, kết nối với các công cụ và hệ thống hiện có của bạn.

CodePipeline_Benefit_EasyIntegrate

Bạn có thể dễ dàng mở rộng AWS CodePipeline cho phù hợp với nhu cầu cụ thể. Bạn có thể sử dụng các plugin tích hợp sẵn của chúng tôi hoặc các plugin tùy chỉnh của bạn ở bất kỳ bước nào của quá trình phát hành. Ví dụ: bạn có thể lấy mã nguồn từ GitHub, sử dụng máy chủ dựng tại chỗ Jenkins, chạy thử nghiệm có tải bằng cách sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc gửi thông tin triển khai tới bảng thông tin vận hành tùy chỉnh của bạn.