Với Amazon Cognito, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. Amazon Cognito tính phí quản lý danh tính và đồng bộ hóa dữ liệu, giá của các tính năng này được liệt kê dưới đây. 

Bậc miễn phí

Thư mục người dùng riêng của Amazon Cognito có một bậc miễn phí. Bậc miễn phí không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS và được cung cấp vô thời hạn cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới của AWS. Xin lưu ý - giá bậc miễn phí không áp dụng cho người dùng cục bộ hoặc người dùng liên kết thuộc thư mục người dùng riêng trong khu vực AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ).

 • Đối với người dùng đăng nhập trực tiếp hoặc thông qua nhà cung cấp danh tính xã hội, thư mục người dùng riêng của Amazon Cognito có bậc miễn phí gồm 50.000 MAU cho mỗi tài khoản hoặc mỗi tổ chức AWS. 
 • Đối với người dùng được liên kết thông qua SAML 2.0 hoặc nhà cung cấp danh tính OpenID Connect (OIDC), thư mục người dùng riêng của Amazon Cognito có một bậc miễn phí gồm 50 MAU cho mỗi tài khoản hoặc mỗi tổ chức AWS.
 • Không có bậc miễn phí cho máy khách ứng dụng hoặc yêu cầu token khi Cognito được sử dụng cho trường hợp sử dụng giữa các máy.

 

 

 • Thư mục người dùng riêng Amazon Cognito
 • Bạn trả tiền cho thư mục người dùng riêng Amazon Cognito dựa trên những người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của bạn. Người dùng được tính là MAU nếu trong một tháng dương lịch, ứng dụng của bạn tạo một hoạt động định danh cho người dùng đó, như tạo hoặc cập nhật quản trị, đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, làm mới token, đổi mật khẩu, cập nhật thuộc tính tài khoản người dùng hoặc truy vấn thuộc tính về người dùng (API AdminGetUser). Bạn không phải mất phí cho các phiên sau đó hoặc cho những người dùng không hoạt động trong tháng dương lịch đó.

  Có mức giá riêng cho người dùng đăng nhập trực tiếp bằng thông tin chứng thực từ thư mục người dùng riêng (bao gồm nhà cung cấp danh tính mạng xã hội) và cho người dùng đăng nhập qua thư mục doanh nghiệp thông qua liên kết SAML.

  Các tính năng bảo mật nâng cao

  Các tính năng bảo mật nâng cao bao gồm phát hiện thông tin chứng thực bị xâm phạmxác thực thích ứngchỉ số bảo mật nâng caotùy chỉnh token truy cập. Nếu bạn kích hoạt các tính năng bảo mật nâng cao cho Amazon Cognito, phụ phí sẽ được áp dụng cho người dùng hoạt động hàng tháng như được nêu trong bảng dưới đây. Trong đó bao gồm chế độ kiểm tra. **Các tính năng bảo mật nâng cao không được cung cấp tại khu vực AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)**.

  Giá dành cho các tính năng bảo mật nâng cao của Amazon Cognito được cộng thêm vào giá cơ sở của người dùng hoạt động. Ví dụ: nếu bạn kích hoạt các tính năng bảo mật nâng cao cho thư mục người dùng riêng có 100.000 người dùng hoạt động hàng tháng, thì hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ là 275 USD giá cơ sở cho người dùng hoạt động (0.0055 USD/MAU nếu vượt quá bậc miễn phí 50.000), cộng với 4.250 USD phí tính năng bảo mật nâng cao (0.05 USD/MAU cho 50.000 người dùng đầu tiên, cộng với 0.035 USD/MAU cho 50.000 người dùng tiếp theo), tổng cộng là 4.525 USD.

  Tin nhắn SMS cho Xác thực nhiều yếu tố (MFA)

  Áp dụng mức giá riêng cho phương thức gửi tin nhắn SMS cho Xác thực nhiều yếu tố (MFA), đăng ký người dùng, khôi phục mật khẩu và xác thực qua số điện thoại. Amazon Cognito sử dụng Amazon Simple Notification Service (SNS) để gửi tin nhắn SMS, bạn có thể tham khảo Giá Amazon SNS.

  Tin nhắn email để xác minh người dùng

  Giá riêng áp dụng cho việc gửi tin nhắn email để đăng ký người dùng, khôi phục mật khẩu và xác minh địa chỉ email. Amazon Cognito sử dụng Dịch vụ email đơn giản của Amazon (SES) để gửi email, bạn có thể tham khảo Giá Amazon SES.

  Di chuyển danh bạ người dùng hiện tại sang thư mục người dùng riêng Amazon Cognito

  Nhiều tổ chức có sẵn cơ sở hạ tầng để quản lý danh tính người dùng, xác thực và cấp phép, tuy nhiên việc duy trì và hỗ trợ các hệ thống này, cũng như cập nhật các thực tiễn tốt nhất về bảo mật mới cho hệ thống rất tốn kém về mặt chi phí và thời gian.

  Nhóm danh tính Amazon Cognito

  Việc sử dụng nhóm danh tính Amazon Cognito để xác thực người dùng và tạo mã nhận diện duy nhất luôn miễn phí.

 • Hạn mức RPS API cao hơn
 • Bạn có thể yêu cầu tỷ lệ yêu cầu mỗi giây (RPS) cao hơn trong Amazon Cognito cho các danh mục API được xác định trong bảng dưới đây. Để yêu cầu tăng hạn mức cho một hoặc nhiều danh mục API hoặc để biết thêm thông tin về các API riêng lẻ trong mỗi danh mục API, vui lòng tham khảo tài liệu. Việc tăng hạn mức phải được AWS phê duyệt.

  Giá cho hạn mức cao hơn được thêm vào giá cơ bản cho người dùng hoạt động hàng tháng và bất kỳ tính năng nào khác bao gồm các Tính năng bảo mật nâng cao. Thời hạn tối thiểu cho hạn mức cao hơn là 1 ngày.
   

  Giá áp dụng cho mỗi 1 RPS công suất gia tăng so với hạn mức mặc định mỗi tháng. Mỗi Danh mục API được tính phí riêng. Ví dụ: nếu bạn cần tăng hạn mức liên tục cho Xác thực người dùng 20 RPS vô thời hạn:

  Chi phí hàng tháng = 20 RPS * (1 Tháng) * 20 USD mỗi RPS-Tháng = 400 USD.

  Mặt khác, nếu bạn cần tăng hạn mức trong một phần tháng là 20 RPS trong 7 ngày của tháng 30 ngày:

  Chi phí một lần = 20 RPS * (7/30) Tháng * 45 USD mỗi RPS-Tháng = 210 USD
   

 • Cấp quyền giữa các máy
 • Amazon Cognito hỗ trợ các trường hợp sử dụng giữa các máy (M2M) bằng cách sử dụng quy trình thông tin chứng thực máy khách của thông số kỹ thuật OAuth 2.0. Bạn có thể sử dụng Amazon Cognito để thiết lập dịch vụ của mình (phần mềm hoặc dịch vụ API được biểu thị dưới dạng “máy khách ứng dụng”), thiết lập thông tin chứng thực máy khách ứng dụng và phát hành token truy cập để đổi lấy các thông tin chứng thực này (được gọi là yêu cầu token). Các token truy cập này sau đó có thể được sử dụng để giao tiếp với các dịch vụ của bạn. Bạn có thể cấu hình tính hợp lệ của token truy cập cho mỗi dịch vụ. Bạn cũng có thể xác định mức sử dụng token cho mỗi máy khách ứng dụng.

  Amazon Cognito tính phí cho bạn theo hai chiều cho việc sử dụng cấp quyền M2M. Bạn được tính phí theo tháng cho mỗi máy khách ứng dụng, được tính đến từng giây. Bạn cũng được tính phí theo tháng cho mỗi yêu cầu token.

  * Vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách tài khoản của bạn nếu bạn yêu cầu hơn 2,500 máy khách ứng dụng.

  VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ

  Ví dụ 1: Bạn có 10 máy khách ứng dụng và mỗi máy khách ứng dụng thực hiện 500 yêu cầu mỗi tháng. Mỗi máy khách ứng dụng đã được sử dụng trong suốt tháng. Tài khoản của bạn ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia).  

  Tổng số yêu cầu token trong một tháng

  • 500 yêu cầu x 10 máy khách ứng dụng = 5.000 yêu cầu token mỗi tháng

  Tổng số máy khách ứng dụng trong một tháng

  • 10 máy khách ứng dụng

  Tổng chi phí cấp quyền M2M

  • 0,00225 USD x 5.000 yêu cầu token = 11,25 USD mỗi tháng cho các yêu cầu token
  • 6,00 USD x 10 máy khách ứng dụng = 60,00 USD cho máy khách ứng dụng mỗi tháng

  Tổng chi phí = 71,25 USD mỗi tháng

  ---

  Ví dụ 2: Bạn có 200 máy khách ứng dụng. Mỗi một trăm máy khách ứng dụng thực hiện 2.500 yêu cầu mỗi tháng và 100 máy khách ứng dụng khác mỗi máy thực hiện 6.500 yêu cầu mỗi tháng. Tất cả 200 máy khách ứng dụng được sử dụng trong suốt tháng.

  Tổng số yêu cầu token trong một tháng

   

  • 2.500 yêu cầu x 100 máy khách ứng dụng = 250.000 yêu cầu token mỗi tháng
  • 6.500 yêu cầu x 100 máy khách ứng dụng = 650.000 yêu cầu token mỗi tháng

  Tổng số máy khách ứng dụng trong một tháng

  • 200 máy khách ứng dụng

  Tổng chi phí cấp quyền M2M

  • (0,00225 USD x 250.000 yêu cầu token) + (0,0015 USD x 650.000 yêu cầu token) = 562,50 USD + 975,00 USD = 1.537,50 USD mỗi tháng cho các yêu cầu token
  • (6,00 USD cho mỗi máy khách ứng dụng x 100 máy khách ứng dụng) + (3,00 USD x 100 máy khách ứng dụng) = 600 USD + 300 USD = 900 USD cho máy khách ứng dụng mỗi tháng

  Tổng chi phí = 2.437,50 USD mỗi tháng

  ---

  Ví dụ 3: Bạn có 1.050 máy khách ứng dụng trên tất cả các tài khoản của mình. Bốn mươi máy khách ứng dụng được sử dụng như một phần trong các mẫu tự động hóa và được tạo trong 1 giờ trước khi bị xóa. Các máy khách ứng dụng này thực hiện tổng cộng 1 triệu yêu cầu token trong một tháng.

  Tổng số yêu cầu token trong một tháng

  • 1 triệu yêu cầu token mỗi tháng

  Tổng số máy khách ứng dụng trong một tháng

  • 40 máy khách ứng dụng được sử dụng trong 1 giờ mỗi tháng
  • 1.010 máy khách ứng dụng được sử dụng trong cả tháng.

  Tổng chi phí cấp quyền M2M

  • (0,00225 USD x 250.000 yêu cầu token) + (0,0015 USD x 750.000 yêu cầu token) = 562,50 USD + 1125 = 1.687,50 USD mỗi tháng cho các yêu cầu token
  • 6,00 USD x (40 x [30 ngày/24 giờ mỗi ngày]) + 6,00 USD cho mỗi máy khách ứng dụng x 60 máy khách ứng dụng + 3,00 USD x 400 máy khách ứng dụng + 1,5 USD x 510 máy khách ứng dụng = 0,33 USD + 360 USD + 1.200 USD + 765 USD = 2.325,33 USD cho máy khách ứng dụng mỗi tháng

  Tổng chi phí = 4.012,83 USD mỗi tháng

  ---

  Hỏi: Tại sao Amazon Cognito lại định giá cho trường hợp sử dụng giữa các máy (M2M)?

  Đáp: Amazon Cognito hỗ trợ quy trình thông tin chứng thực máy khách OAuth 2.0, có thể giúp bảo mật tương tác giữa các máy. Amazon Cognito cung cấp hỗ trợ cho tính năng M2M và dịch vụ này đang được định giá để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phát triển liên tục và mở rộng tính năng.

  Hỏi: Có bất kỳ thay đổi nào đối với cách định giá Amazon Cognito cho người dùng hoạt động hàng tháng không?

  Đáp: Không, không có thay đổi nào đối với cách định giá Amazon Cognito cho người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).

  Hỏi: Khi nào thì thay đổi về cách định giá Amazon Cognito dành cho hỗ trợ M2M sẽ có hiệu lực?

  Đáp: Thay đổi về cách định giá này sẽ không có hiệu lực cho đến ngày 9 tháng 7 năm 2024. Từ ngày 9 tháng 7 năm 2024, bạn sẽ mất phí khi sử dụng tính năng M2M, trừ khi bạn đang sử dụng tính năng M2M của Amazon Cognito theo tài khoản khách hàng được miễn trừ.

  Hỏi: Tài khoản khách hàng nào được miễn trừ khỏi thay đổi về cách định giá và trong bao lâu?

  Đáp: Bất kỳ tài khoản AWS nào được cấu hình để sử dụng tính năng M2M của Amazon Cognito trước 12:01 sáng (theo giờ UTC), ngày 9 tháng 5 năm 2024, ngày công bố cách định giá, sẽ được miễn trừ khỏi cách định giá này cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2025. Việc miễn trừ sẽ diễn ra ở cấp ID tài khoản AWS. Nếu tài khoản AWS của bạn có thư mục người dùng riêng Amazon Cognito được cấu hình cho việc sử dụng giữa các máy (quy trình thông tin chứng thực máy khách OAuth 2.0 với máy khách ứng dụng bảo mật) trước ngày 9 tháng 5 năm 2024, thì tài khoản AWS đó sẽ được miễn trừ khỏi cách định giá này cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2025. Bất kỳ ID tài khoản AWS và ID người thanh toán mới nào được tạo và cấu hình cho các tính năng M2M của Amazon Cognito sẽ không bị tính phí cho đến ngày 9 tháng 7 năm 2024.

  Hỏi: Tài khoản khách hàng nào sẽ không được miễn trừ khỏi thay đổi về cách định giá này và khi nào các tài khoản không được miễn trừ sẽ bị tính phí cho việc sử dụng M2M?

  Đáp: Bất kỳ tài khoản AWS nào bắt đầu sử dụng tính năng M2M của Amazon Cognito lần đầu tiên vào ngày 9 tháng 5 năm 2024 trở đi sẽ không bị tính phí cho tính năng này cho đến ngày 9 tháng 7 năm 2024, nhưng sẽ không đủ điều kiện được miễn trừ 12 tháng. Sau ngày 9 tháng 7 năm 2024, việc sử dụng tính năng M2M của Amazon Cognito cho các tài khoản này sẽ được tính theo cách định giá tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng điều này sẽ áp dụng ngay cả khi bạn có các tài khoản khác đủ điều kiện được miễn trừ 12 tháng.

  Hỏi: Mức sử dụng cụ thể nào sẽ không bị tính phí trong các tài khoản được miễn?

  Đáp: Bất kỳ tài khoản khách hàng nào đã sử dụng tính năng M2M của Amazon Cognito trước ngày 9 tháng 5 năm 2024 sẽ được miễn trừ khỏi cách định giá cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2025. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các máy khách ứng dụng M2M và cho các yêu cầu token được thực hiện cho các máy khách ứng dụng này trong các tài khoản được miễn. Chúng tôi sẽ miễn trừ các máy khách ứng dụng M2M mới được tạo trong các tài khoản này sau khi bắt đầu tính phí cho đến ngày 9 tháng 5 năm 2025. Cả yêu cầu token và máy khách ứng dụng trong các tài khoản này sẽ phải trả tiền bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 2025.

  Hỏi: Tài khoản khách hàng không được miễn trừ có thể yêu cầu được thêm vào thời gian miễn trừ 12 tháng không?

  Đáp: Không, tài khoản khách hàng không được miễn trừ không thể được thêm vào thời gian miễn trừ.

  Hỏi: Tài khoản khách hàng được miễn trừ có thể yêu cầu gia hạn miễn trừ 12 tháng không?

  Đáp: Không, chúng tôi không có kế hoạch gia hạn miễn trừ quá 12 tháng.

  Hỏi: Hóa đơn của tôi sẽ như thế nào?

  Đáp: Khách hàng sử dụng tính năng này sẽ thấy mức sử dụng yêu cầu token hiện tại của họ trong mỗi tài khoản trong hóa đơn của họ. Các máy khách ứng dụng mới được tạo cũng sẽ xuất hiện trong hóa đơn. Các máy khách ứng dụng hiện có sẽ được hiển thị trong hóa đơn của họ sau khi chúng tôi hoàn tất việc lấp lại dữ liệu.

 • Amazon Cognito Sync