Với Amazon Cognito, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu và cam kết trả trước. Amazon Cognito tính phí quản lý danh tính và đồng bộ hóa dữ liệu, giá của các tính năng này được liệt kê dưới đây.

Tập hợp người dùng Cognito

Nếu bạn đang sử dụng Cognito Identity để tạo Tập hợp người dùng, bạn chỉ phải trả phí theo số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU). Người dùng được tính là MAU nếu trong một tháng phát sinh một hoạt động định danh liên quan đến người dùng đó, chẳng hạn như đăng ký, đăng nhập, làm mới mã thông báo, đổi mật khẩu hoặc thông tin tài khoản người dùng được cập nhật. Bạn không phải mất phí cho các phiên sau đó hoặc cho người dùng không hoạt động trong tháng đó.

Có mức giá riêng cho người dùng đăng nhập trực tiếp bằng thông tin xác thực từ Tập hợp người dùng và cho người dùng đăng nhập qua thư mục doanh nghiệp thông qua liên kết SAML.

Bậc miễn phí

Tính năng Thư mục người dùng riêng của bạn Cognito có bậc miễn phí là 50.000 MAU cho mỗi tài khoản đối với những người dùng đăng nhập trực tiếp vào Thư mục người dùng riêng Cognito và 50 MAU đối với những người dùng được liên kết qua nhà cung cấp danh tính dựa trên SAML 2.0. Bậc miễn phí không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS và vẫn khả dụng vô thời hạn với cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới của AWS. Xin lưu ý - mức giá của bậc miễn phí không áp dụng với cả tính năng Tập hợp người dùng của bạn và liên kết SAML hoặc OIDC tại các khu vực AWS GovCloud.

Người dùng đăng nhập trực tiếp bằng thông tin xác thực từ Tập hợp người dùng của mình hoặc qua nhà cung cấp danh tính mạng xã hội:

Đối với người dùng đăng nhập trực tiếp bằng thông tin xác thực từ Tập hợp người dùng hoặc qua nhà cung cấp danh tính mạng xã hội như Apple, Google, Facebook và Amazon, sẽ có các bậc giá dựa trên dung lượng cho MAU vượt quá bậc miễn phí, như được trình bày trong bảng dưới đây.

Giá dành cho các tính năng bảo mật nâng cao của Amazon Cognito được cộng thêm vào giá cơ sở của người dùng hoạt động. Ví dụ: nếu bạn kích hoạt các tính năng bảo mật nâng cao cho tập hợp người dùng có 100.000 người dùng hoạt động hàng tháng, thì hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ là 275 USD giá cơ sở cho người dùng hoạt động (0.0055 USD/MAU nếu vượt quá bậc miễn phí 50.000), cộng với 4,250 USD phí tính năng bảo mật nâng cao (0.05 USD/MAU cho 50.000 người dùng đầu tiên, cộng với 0.035 USD/MAU cho 50.000 người dùng tiếp theo), tổng cộng là 4,525 USD.

Tin nhắn SMS cho Multi-Factor Authentication

Áp dụng mức giá riêng cho phương thức gửi tin nhắn SMS cho Multi-Factor Authentication (MFA) và xác thực qua số điện thoại. Amazon Cognito sử dụng Amazon Simple Notification Service (SNS) để gửi tin nhắn SMS, bạn có thể tham khảo Giá Amazon SNS.

Việc sử dụng tính năng Federated Identities để xác thực người dùng và tạo mã nhận diện duy nhất luôn miễn phí.

Di chuyển danh bạ người dùng hiện tại sang tập hợp người dùng Cognito:

Nhiều tổ chức có sẵn cơ sở hạ tầng để quản lý danh tính người dùng, xác thực và cấp phép, tuy nhiên việc duy trì và hỗ trợ các hệ thống này, cũng như cập nhật các thực tiễn tốt nhất về bảo mật mới cho hệ thống rất tốn kém về mặt chi phí và thời gian.

Do đó, nhiều tổ chức đang tìm cách tận dụng các dịch vụ đám mây để thay thế hệ thống hiện tại, cũng như tìm kiếm hướng dẫn và trợ giúp để di chuyển chúng lên đám mây AWS, dịch vụ này sẽ quản lý các gánh nặng thay bạn, để bạn có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp.

Đồng bộ Cognito

Tìm hiểu cách bắt đầu

Bắt đầu với Amazon Cognito.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Cognito trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập