Khi nào nên sử dụng AWS Direct Connect

Với AWS Direct Connect, bạn có thể kết nối đến tất cả các tài nguyên AWS của bạn ở một Khu vực AWS, truyền trực tiếp dữ liệu quan trọng cho công việc từ trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê chỗ đặt máy chủ của bạn vào và ra khỏi AWS, bỏ qua nhà cung cấp dịch vụ Internet và loại bỏ được vấn đề tắc nghẽn mạng. Hơn nữa, phương thức tính phí theo nhu cầu sử dụng đơn giản của AWS Direct Connect và không yêu cầu cam kết tối thiểu cho phép bạn chỉ phải trả phí cho những cổng mạng mà bạn sử dụng và dữ liệu bạn truyền ra khỏi Khu vực AWS qua kết nối AWS Direct Connect. Cách thức này có thể giúp giảm đáng kể chi phí kết nối mạng.

Có một vài trường hợp sử dụng lý tưởng khi dùng AWS Direct Connect, bao gồm:

Thao tác với Bộ dữ liệu lớn: Truyền bộ dữ liệu lớn qua Internet có thể mất nhiều thời gian và tốn kém. Nếu bạn giống với hầu hết các doanh nghiệp khác, bạn mua băng thông vừa đủ để đáp ứng nhu cầu web và email và chia sẻ kết nối Internet đó trong toàn bộ doanh nghiệp. Khi sử dụng đám mây, bạn có thể nhận thấy rằng quá trình truyền bộ dữ liệu lớn có thể bị chậm do lưu lượng mạng quan trọng với công việc của bạn cạnh tranh băng thông với các mục đích sử dụng Internet khác. Để giảm thiểu thời gian cần thiết để truyền dữ liệu, bạn có thể tăng băng thông truyền đến nhà cung cấp dịch vụ Internet. Nhưng việc này thường yêu cầu bạn gia hạn hợp đồng, cam kết sử dụng tối thiểu và gây nhiều tốn kém. Với AWS Direct Connect, bạn có thể truyền trực tiếp dữ liệu quan trọng cho công việc từ trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê chỗ đặt máy chủ của bạn vào và ra khỏi AWS, bỏ qua nhà cung cấp dịch vụ Internet và loại bỏ được vấn đề tắc nghẽn mạng. Hơn nữa, phương thức tính phí theo nhu cầu sử dụng đơn giản của AWS Direct Connect và không yêu cầu cam kết tối thiểu cho phép bạn chỉ phải trả phí cho những cổng mạng mà bạn sử dụng và dữ liệu bạn truyền qua kết nối, điều này có thể giúp giảm đáng kể chi phí kết nối mạng.

Nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực: Những ứng dụng sử dụng nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực cũng hưởng lợi khi sử dụng AWS Direct Connect. Ví dụ: các ứng dụng như thoại và video phát huy tối đa hiệu năng khi độ trễ mạng ổn định. Độ trễ mạng qua Internet có thể thay đổi do Internet liên tục thay đổi cách thức truyền dữ liệu từ điểm A sang B. Với AWS Direct Connect, bạn có thể kiểm soát cách thức định tuyến dữ liệu để có thể mang đến trải nghiệm mạng nhất quán hơn so với kết nối dựa trên Internet.

Môi trường lai: AWS Direct Connect có thể giúp bạn xây dựng môi trường lai thỏa mãn được các yêu cầu luật định trong đó yêu cầu sử dụng kết nối riêng. Môi trường lai cho phép bạn kết hợp độ linh hoạt và lợi ích kinh tế của AWS với khả năng tận dụng cơ sở hạ tầng khác mà bạn đã sở hữu.

Khu vực địa lý của AWS Direct Connect

AWS Direct Connect được cung cấp ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Bảng dưới đây trình bày các Khu vực địa lý của AWS Direct Connect và các Khu vực AWS liên quan.

Tên khu vực địa lý của AWS Direct Connect Tên viết tắt khu vực địa lý của AWS Direct Connect Khu vực AWS
Bắc Mỹ – 1 NA1 Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia), Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California), Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon), AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ), AWS GovCloud (Miền Đông Hoa Kỳ)
Bắc Mỹ – 2 NA2

Canada (Miền Trung)

Châu Âu – 1 EU1

Châu Âu (Frankfurt), Châu Âu (Ai-len), Châu Âu (London), Châu Âu (Paris), Châu Âu (Stockholm)

Châu Á Thái Bình Dương – 1 AS1

Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)

Châu Á Thái Bình Dương – 2 AS2 Châu Á Thái Bình Dương (Seoul), Châu Á Thái Bình Dương (Singapore), Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong)
Châu Á Thái Bình Dương - 3 AS3 Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai)
Châu Á Thái Bình Dương – 4 AS4 Trung Quốc (Bắc Kinh), Trung Quốc (Ninh Hạ)
Trung Đông – 1 Trung Đông 1 Trung Đông (Bahrain)
Nam Mỹ – 1 SA1 Nam Mỹ (Sao Paulo)
Châu Đại Dương – 1 OC1 Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)

Địa điểm AWS Direct Connect

AWS Direct Connect được cung cấp ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Trong một số môi trường hạ tầng, có thể truy cập AWS Direct Connect thông qua kết nối chéo tiêu chuẩn từ các trung tâm dữ liệu khác do cùng một nhà cung cấp vận hành trên cùng một hạ tầng. Dưới đây là danh sách tất cả các địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu hạ tầng, tại đây có thể truy cập AWS Direct Connect thông qua kết nối chéo tiêu chuẩn. Để đạt độ khả dụng cao, AWS khuyến cáo khách hàng nên sử dụng nhiều địa điểm.

Khách hàng có thể truy cập bất kỳ Khu vực AWS nào từ bất kỳ địa điểm AWS Direct Connect nào của chúng tôi bên dưới (ngoại trừ Trung Quốc). Cột 'Khu vực AWS liên quan' trong bảng bên dưới là khu vực mặc định mà bạn sẽ tìm thấy địa điểm AWS Direct Connect cụ thể trong Bảng điều khiển quản lý AWS. Với Cổng Direct Connect và Giao diện ảo công cộng toàn cầu, bạn có thể truy cập bất kỳ Khu vực AWS nào khác từ địa điểm bạn đã chọn. 

Khách hàng không có thiết bị tại một địa điểm AWS Direct Connect có thể truy cập AWS Direct Connect với sự hỗ trợ của một thành viên trong Mạng lưới đối tác AWS. AWS có danh sách các Đối tác công nghệ và tư vấn APN ngày một gia tăng và họ có thể hỗ trợ bạn tiếp cận dịch vụ AWS Direct Connect. Các Đối tác APN này có thể giúp bạn thiết lập mạng lưới giữa một địa điểm AWS Direct Connect và trung tâm dữ liệu, văn phòng hoặc môi trường thuê chỗ đặt máy chủ của bạn hoặc hỗ trợ bạn xây dựng môi trường lai.

Địa điểm AWS Direct Connect: Cũng có thể truy cập địa điểm hạ tầng từ Khu vực AWS liên quan Khu vực địa lý của AWS Direct Connect
Equinix HK1, Tsuen Wan N.T., Đặc khu hành chính Hong Kong   Châu Á Thái Bình Dương (Hong Kong) Châu Á Thái Bình Dương - 2
GPX, Mumbai, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
NetMagic DC2, Bangalore, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
Sify Rabale, Mumbai, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
STT Delhi DC2, Delhi, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
STT GDC India Pvt. Ltd. VSB, Chennai, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
STT Hyderabad DC1, Hyderabad, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Mumbai) Châu Á Thái Bình Dương – 3
KINX, Seoul, Hàn Quốc   Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Châu Á Thái Bình Dương – 2
LG U+ Pyeong-Chon Mega Center, Seoul, Hàn Quốc   Châu Á Thái Bình Dương (Seoul) Châu Á Thái Bình Dương – 2
Equinix SG2, Singapore   Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương – 2
Global Switch, Singapore   Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương – 2
GPX, Mumbai, Ấn Độ   Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương - 2
iAdvantage Mega-i, Đặc khu hành chính Hong Kong   Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương – 2
Menara AIMS, Kuala Lumpur, Malaysia   Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) Châu Á Thái Bình Dương – 2
Equinix SY3, Sydney, Úc Equinix SY1 – SY4, Sydney Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Đại Dương – 1
Global Switch SY6, Sydney, Úc   Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Đại Dương – 1
NEXTDC C1, Canberra, Úc   Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Đại Dương – 1
NEXTDC M1, Melbourne, Úc   Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Đại Dương – 1
NEXTDC P1, Perth, Úc   Châu Á Thái Bình Dương (Sydney) Châu Đại Dương – 1
Trung tâm dữ liệu AT Tokyo CC1 Chuo, Tokyo, Nhật Bản   Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương – 1
Chief Telecom LY, Đài Bắc, Đài Loan   Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương – 1
Chunghwa Telecom, Đài Bắc, Đài Loan   Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương – 1
Equinix OS1, Osaka, Nhật Bản   Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương – 1
Equinix TY2, Tokyo, Nhật Bản Equinix TY2, TY6 – TY8, Tokyo
Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo) Châu Á Thái Bình Dương – 1
Equinix SV5, San Jose, CA

Equinix SV1, SV5 & SV10, San Jose

AWS GovCloud (US) Bắc Mỹ – 1
Allied 250 Front St W, Toronto, Canada   Canada (Miền Trung) Bắc Mỹ – 2
Cologix MTL3, Montréal, Canada   Canada (Miền Trung) Bắc Mỹ – 2
Cologix VAN2, Vancouver, Canada   Canada (Miền Trung) Bắc Mỹ – 2
eStruxture, Montréal, Canada   Canada (Miền Trung) Bắc Mỹ – 2
CIDS Jiachuang IDC, Bắc Kinh, Trung Quốc   Trung Quốc (Bắc Kinh) Châu Á Thái Bình Dương – 4
Sinnet Jiuxianqiao IDC, Bắc Kinh, Trung Quốc   Trung Quốc (Bắc Kinh) Châu Á Thái Bình Dương – 4
Industrial Park IDC, Ninh Hạ, Trung Quốc   Trung Quốc (Ninh Hạ) Châu Á Thái Bình Dương – 4
Shapotou IDC, Ninh Hạ, Trung Quốc   Trung Quốc (Ninh Hạ) Châu Á Thái Bình Dương – 4
CE Colo, Prague, Cộng hòa Séc   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
CDLAN Srl ở Via Caldera 21, Milano, Ý   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
DigiPlex Ulven, Oslo, Na Uy   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix AM3, Amsterdam, Hà Lan   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix FR5, Frankfurt, Đức Equinix FR4 & FR5, Frankfurt Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix HE6, Helsinki, Phần Lan   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix MU1, Munich, Đức Equinix MU1 & MU3, Munich Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix WA1, Warsaw, Ba Lan   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion AMS7, Amsterdam, Hà Lan Interxion, Amsterdam Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion CPH2, Copenhagen, Đan Mạch   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion FRA6, Frankfurt, Đức Interxion, Frankfurt Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion MAD2, Madrid, Tây Ban Nha Interxion, Madrid Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion STO1, Stockholm, Thụy Điển Interxion, Stockholm Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion VIE2, Vienna, Áo Interxion, Vienna Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Interxion ZUR1, Zurich, Thụy Sĩ Interxion, Zurich Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
IPB, Berlin, Đức   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Equinix ITConic MD2, Madrid, Tây Ban Nha   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Telehouse Voltaire, Paris, Pháp   Trung Âu (Frankfurt) Châu Âu – 1
Digital Realty (Vương Quốc Anh) Docklands, London, Anh   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Eircom Clonshaugh, Dublin, Ai-len   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Equinix DX1, Dubai, UAE   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Equinix LD5, Slough, Anh Equinix LD4 – LD6, Slough Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Etisalat Smart Hub Data Center, Fujairah, UAE   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Interxion DUB2, Dublin, Ai-len Interxion, Dublin Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Interxion MRS1, Marseille, Pháp Interxion, Marseille Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Teraco CT1, Cape Town, Nam Phi   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Teraco JB1, Johannesburg, Nam Phi   Tây Âu (Ai-len) Châu Âu – 1
Digital Realty (Vương Quốc Anh) Docklands, London, Anh   Tây Âu (London) Châu Âu – 1
Equinix LD5, Slough, Anh Equinix LD4 – LD6, Slough Tây Âu (London)
Châu Âu – 1
Equinix MA3, Manchester, Anh   Tây Âu (London) Châu Âu – 1
Telehouse West, London, Anh Telehouse London Docklands, London Tây Âu (London) Châu Âu – 1
Equinix PA3, Paris, Pháp   Tây Âu (Paris) Châu Âu – 1
Interxion PAR7, Paris, Pháp   Tây Âu (Paris) Châu Âu – 1
Telehouse Voltaire, Paris, Pháp
  Tây Âu (Paris) Châu Âu – 1
Equinix SK1, Stockholm, Thụy Điển   Châu Âu (Stockholm) Châu Âu – 1
AWS Bahrain DC53, Manama, Bahrain   Trung Đông (Bahrain) Trung Đông – 1
Equinix RJ2, Rio de Janeiro, Brazil   Nam Mỹ (Sao Paulo) Nam Mỹ – 1
Equinix SP4, Sao Paulo, Braxin   Nam Mỹ (Sao Paulo) Nam Mỹ – 1
Tivit, Sao Paulo, Braxin   Nam Mỹ (Sao Paulo) Nam Mỹ – 1
Cologix COL2, Columbus, OH   Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1
Cologix MIN3, Minneapolis, MN   Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1
CyrusOne West III, Houston, TX CyrusOne West I – III, Houston Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1
Equinix CH2, Chicago, IL Equinix CH1 – CH2 & CH4, Chicago Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1
Netrality Properties 1102 Grand, Kansas City, MO   Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1
QTS, Chicago, IL   Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) Bắc Mỹ – 1

165 Halsey Street, Newark, NJ

  Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
CoreSite NY1, New York, NY
CoreSite NY1 & NY2, New York Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
CoreSite VA1, Reston, VA CoreSite VA1, VA2, Reston và CoreSite DC1, DC2, Washington D.C. Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
Digital Realty ATL1, Atlanta, GA Digital Realty ATL1 & ATL2, Atlanta Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
Equinix DA2, Dallas, TX Equinix DA1 – DA3 & DA6, Dallas Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
Equinix DC2/DC11, Ashburn, VA* Equinix DC1 – DC6 & DC10 – DC12, Ashburn Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
Equinix MI1, Miami, FL   Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
Equinix NY5, Secaucus, NJ Equinix NY2, NY4 và NY7, Secaucus Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
CrownCastle (trước đây là Lightower), Philadelphia, PA   Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia)
Bắc Mỹ – 1
Markley, Đường One Summer, Boston, MA   Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) Bắc Mỹ – 1
CoreSite LA1, Los Angeles, CA CoreSite LA1 (One Wilshire), LA2 và LA4, Los Angeles Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
CoreSite SV2, Milpitas, CA CoreSite SV1 - SV7, Santa Clara Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
CoreSite SV4, Santa Clara, CA CoreSite SV1 - SV7, Santa Clara Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
Equinix LA3, El Segundo, CA Equinix LA1 – LA4, El Segundo Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
Equinix SV5, San Jose, CA Equinix SV1, SV5 & SV10, San Jose Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
PhoenixNAP, Phoenix, AZ   Miền Tây Hoa Kỳ (Phía Bắc California) Bắc Mỹ – 1
CoreSite DE1, Denver, CO   Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
Bắc Mỹ – 1
EdgeConneX, Portland, OR
  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
Bắc Mỹ – 1
Equinix SE2, Seattle, WA Equinix SE2 & SE3, Seattle Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Bắc Mỹ – 1
Pittock Block, Portland, OR   Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Bắc Mỹ – 1
Switch SUPERNAP 8, Las Vegas, NV
  Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Bắc Mỹ – 1
T5 tại El Segundo, Los Angeles, CA**   Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Bắc Mỹ – 1
TierPoint, Seattle, WA   Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon) Bắc Mỹ – 1
Có, dành cho kết nối mới
Có, dành cho kết nối mới
Có, dành cho kết nối mới

*Equinix DC2 và DC11 tạo thành một địa điểm AWS Direct Connect. Khi bạn đặt mua một kết nối từ địa điểm Equinix DC2/DC11, Thư ủy quyền của AWS sẽ xác định chi tiết về Điểm trung chuyển (Meet Me Room) cho DC2 hoặc DC11 dựa trên công suất khả dụng tại thời điểm đó.

**Các kết nối chuyên dụng được yêu cầu tại T5 tại El Segundo, Los Angeles, CA chỉ hỗ trợ các giao diện ảo riêng và chuyển tiếp tại thời điểm này

Mục đích sử dụng và giới hạn

Khi sử dụng dịch vụ này, bạn phải tuân theo Thỏa thuận khách hàng Amazon Web Services.

Tìm hiểu thêm về mức giá của AWS Direct Connect

Truy cập trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS Direct Connect
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi