Tính năng của AWS Direct Connect

Page Topics

Tính năng chính

Tính năng chính

AWS Direct Connect có mặt tại nhiều vị trí trên khắp thế giới để đảm bảo bạn có thể kết nối gần với vị trí gần bạn nhất khi cần. Một vài tính năng của AWS Direct Connect, chẳng hạn như các kết nối MACsec và kết nối với tốc độ 100 Gbps, chỉ khả dụng tại một số vị trí nhất định. 

Để biết thêm chi tiết, hãy xem thông tin vị trí

AWS Direct Connect có sẵn với tốc độ khởi điểm từ 50 Mbps và mở rộng quy mô tới 100 Gbps, vì vậy, bạn có thể tìm thấy kết nối phù hợp với mình.

Thêm lớp bảo vệ bổ sung cho hoạt động liên lạc giữa các trung tâm dữ liệu, văn phòng chi nhánh hoặc cơ sở đặt địa điểm của bạn với nhiều tùy chọn mã hóa. Đảm bảo các kết nối 10 Gbps và 100 Gbps của bạn bằng mã hóa điểm đến điểm IEEE 802.1AE (MACsec) chuyên biệt tại các vị trí được chọn. AWS Site-to-Site VPN cũng khả dụng cho các kết nối an toàn sử dụng IPsec (bảo mật IP).

AWS Direct Connect SiteLink tạo các kết nối mạng riêng tư hoàn chỉnh giữa các văn phòng, trung tâm dữ liệu và cơ sở cho thuê chỗ đặt máy chủ trong mạng toàn cầu của bạn. Khi đã thực hiện kết nối tại hai vị trí AWS Direct Connect trở lên, bạn có thể bật (hoặc tắt) tính năng SiteLink với một thay đổi cấu hình đơn giản bằng Bảng điều khiển quản lý AWS, AWS Command Line Interface (CLI) hoặc API. Trong vài phút, một mạng toàn cầu, đáng tin cậy và riêng tư đã sẵn sàng để sử dụng.

Kết nối chuyên dụng sẽ tạo các liên kết đến AWS qua cổng Ethernet 1 Gbps, 10 Gbps hoặc 100 Gbps. Đối tác AWS Direct Connect sẽ cung cấp các kết nối lưu trữ bằng những liên kết mạng được thiết lập sẵn giữa họ và AWS, tùy chọn kết nối này có sẵn với các mức tốc độ từ 50 Mbps cho đến 10 Gbps.

Thông tin mới về AWS Direct Connect

  • Ngày
1

Bài viết trên blog AWS Direct Connect

1