Phiên bản P2 Amazon EC2 là phiên bản mạnh mẽ, quy mô linh hoạt đem đến những tính năng điện toán song song dựa trên GPU. Đối với khách hàng có yêu cầu về đồ họa, tham khảo Phiên bản G2 để biết thêm thông tin.

Phiên bản P2, được thiết kế cho ứng dụng điện toán GPU đa dụng, sử dụng CUDA và OpenCL, rất phù hợp cho machine learning, cơ sở dữ liệu hiệu suất cao, mô phỏng động lực học chất lưu, mô phỏng tài chính, phân tích địa chấn, mô hình hóa phân tử, nghiên cứu gien, kết xuất và các khối lượng công việc khác phía máy chủ cần công suất xử lý dấu phẩy động song song, khối lượng lớn.

Sử dụng Amazon Linux AMI, được cài sẵn các framework deep learning thông dụng như Caffe và Mxnet, nên bạn có thể bắt đầu sử dụng một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể sử dụng NVIDIA AMI với trình điều khiển GPU và bộ công cụ CUDA được cài sẵn để quá trình tiếp nhận được nhanh chóng.


Hiệu năng mạnh mẽ

Phiên bản P2 cung cấp tới 16 NVIDIA K80 GPU, 64 vCPU và 732 GiB bộ nhớ máy chủ, với 192 GB bộ nhớ GPU kết hợp, 40 nghìn nhân xử lý song song, 70 teraflop hiệu năng xử lý dấu phẩy động có độ chính xác đơn và trên 23 teraflop hiệu năng xử lý dấu phẩy động có độ chính xác kép. Phiên bản P2 cũng cung cấp các tính năng GPUDirect™ (giao tiếp GPU ngang hàng) cho tới 16 GPU, cho phép nhiều GPU làm việc cùng nhau trên cùng một máy chủ.

Có khả năng mở rộng

Cụm phiên bản P2 theo bố cục mở rộng với Nối mạng tăng cường dựa trên ENA của Amazon EC2, để bạn có thể vận hành lưới điện toán hiệu suất cao, độ trễ thấp. P2 rất phù hợp cho framework deep learning phân tán, chẳng hạn như MXNet, giúp tăng quy mô với hiệu suất gần như hoàn hảo.

Tên

GPU

vCPU

RAM (GiB)     

Mạng
Băng thông

Mức giá/Giờ*

Mức giá RI / Giờ**

p2.xlarge

1

4

61

Cao

0.9 USD

0.425 USD

p2.8xlarge

8

32

488

10 Gbps

7.2 USD

3.4 USD

p2.16xlarge

16

64

732

20 Gbps

14.4 USD

6.8 USD

* Mức giá cho Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và Khu vực Miền Tây Hoa Kỳ (Oregon)
**RI trả trước một phần trong 3 năm

Bắt đầu sử dụng T2 miễn phí

Tạo tài khoản miễn phí

Bậc miễn phí của AWS bao gồm 750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro cho cả Linux và Windows mỗi tháng trong một năm cho khách hàng AWS mới.  Để duy trì Bậc miễn phí, hãy chỉ sử dụng các phiên bản t2.micro.

Xem thông tin chi tiết về Bậc miễn phí của AWS