Dự án trên AWS

Bot đang ngày càng thông minh hơn

Xây dựng bot bằng .NET và AWS Toolkit for Visual Studio

Mô-đun 5: Triển khai và dọn dẹp

Trong mô-đun này, bạn sẽ triển khai chatbot lên EC2 bằng AWS CodeBuild và AWS CodeDeploy cũng như dọn dẹp tài nguyên để tránh bị tính phí.

Tổng quan

Thực hiện theo hướng dẫn từng bước dưới đây để triển khai ứng dụng chatbot và dọn dẹp tài nguyên sau đó. Nhấp vào số của từng bước để mở rộng.

 Thời gian để hoàn thành

30 phút

 Dịch vụ được sử dụng

CodeDeploy, CodeBuild, EC2, AWS CodeStar

Hướng dẫn thực hiện

  • a. Từ Bảng điều khiển AWS, nhấp vào Dịch vụ, sau đó chọn CodeStar trong Công cụ dành cho nhà phát triển.
   b. Nhấp vào Tạo một dự án mới và chọn mẫu Ứng dụng web ASP.NET Core.
   c. Cung cấp “Tên dự án”, chọn CodeCommit làm kho lưu trữ của bạn và nhấp vào Tiếp theo.
   d. Hãy nhớ đánh dấu ô “AWS CodeStar muốn có quyền quản trị tài nguyên AWS thay mặt bạn” rồi nhấp vào Tạo dự án.
   e. Chọn một Cặp khóa và đánh dấu vào ô “Tôi xác nhận rằng tôi có quyền truy cập vào tệp khóa riêng tư của cặp khóa này (mytestkeypair.pem) và nếu không có tệp này, tôi sẽ không thể đăng nhập vào phiên bản của mình.”
   f. Bây giờ bạn có thể chọn cách bạn muốn chỉnh sửa mã dự án của bạn. Bạn luôn có thể thay đổi lựa chọn này, nhưng bây giờ hãy nhấp vào “Công cụ dòng lệnh” và làm theo hướng dẫn thiết lập cho hệ điều hành bạn chọn.
   g. Trong cửa sổ Dòng lệnh, nếu làm theo hướng dẫn thì nghĩa là bạn đã nhân bản kho lưu trữ dự án từ CodeCommit.
   h. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm và công cụ nhập Git khác nhau, tuy nhiên, trong trường hợp bạn không có bất kỳ sản phẩm hay công cụ nào trong số đó, có một cách để thực hiện việc này một cách nhanh chóng/bằng cách thủ công. Lấy mã bạn đã nhân bản từ kho lưu trữ github trong Mô-đun số 4 và thay thế toàn bộ mã trong kho lưu trữ CodeCommit mới nhân bản của bạn bằng mã này (đảm bảo xóa toàn bộ mã cũ trước khi dán mã Chatbot .NET).
   i. Đi vào thư mục nhân bản trong dòng lệnh và tiến hành chạy các lệnh sau:

   1. git add -A
   2. git commit -m "thêm mã Chatbot"
   3. git push origin master

   j. Nhấp vào “Bỏ qua” và bạn sẽ được cung cấp bảng thông tin mã của bạn thông qua Triển khai liên tục (trong số nhiều tùy chọn khác mà chúng tôi khuyến khích bạn khám phá).
   k. Trong thư mục dự án chứa tệp Visual Studio Solution, sao chép tệp appspec.yml và buildspec.yml.
   l. Trong thư mục dự án chứa tệp Visual Studio Solution, tạo một thư mục và đặt tên cho thư mục đó là tập lệnh.
   m. Sao chép tất cả các tệp từ thư mục Triển khai Linux của repo nhân bản của bạn vào thư mục tập lệnh được tạo ở bước trước.
   n. Nhấp vào liên kết Điểm cuối ứng dụng để xem và kiểm thử ứng dụng chatbot.

   ⚐ LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy tìm tài liệu nằm trong dự án github.

   cặp khóa ec2
  • a. Đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn, đảm bảo rằng bạn đang ở trong khu vực us-east-1 (Bắc Virginia) hoặc eu-west-1 (Ai-len).
   b. Đăng nhập vào tài khoản GitHub của bạn bằng thông tin xác thực GitHub của bạn.
   c. Sử dụng AWS CloudFormation để tạo ngăn xếp cơ sở hạ tầng của bạn trong us-east-1 bằng cách nhấp vào mẫu. Bạn cũng có thể tải xuống mẫu CloudFormation tại đây và chạy mẫu CloudFormation trong dịch vụ AWS CloudFormation trong khu vực bạn chọn.
   d. Bạn sẽ được đưa đến trang web bảng điều khiển AWS CloudFormation và được hiển thị một màn hình để cung cấp các tham số cần thiết để tạo tài nguyên cơ sở hạ tầng của bạn. Điền vào các giá trị mong muốn cho các thông số Tên ngăn xếp và Ứng dụng.
   e. Mở một cửa sổ trình duyệt khác và quay lại tài khoản Github của bạn, nhấp vào [Settings] trong tài khoản GitHub, sau đó nhấp vào [Personal Access Tokens] và tạo token mới với phạm vi là repo và admin:repo_hook. Hãy chắc chắn chọn TẤT CẢ các tùy chọn con cho cả hai tập lệnh đã nói ở trên.
   f. Quay trở lại trang web AWS CloudFormation và điền thông số GitHubOAuthToken với giá trị từ GitHub được tạo từ bước trước.
   g. Chọn VPC nơi bạn muốn triển khai giải pháp, Mạng con công khai (mạng có gắn cổng internet) thuộc về VPC đó.
   h. Chọn tên cặp khóa. Để biết thêm thông tin về tên cặp khóa, nhấp vào đây.
   i. Thay đổi loại phiên bản nếu muốn, nếu không để lại giá trị mặc định được cung cấp.
   j. Trong trường OSTtype, chọn Hệ điều hành mong muốn cho phiên bản EC2 đích là Windows và nhấp vào nút Tiếp theo.
   k. Để lại các tùy chọn mặc định cho phần Tùy chọn và Nâng cao và nhấp vào nút Tiếp theo.
   l. Trên màn hình xem lại, đảm bảo nhấp vào ô bên cạnh: “Tôi xác nhận rằng AWS CloudFormation có thể tạo tài nguyên IAM với tên tùy chỉnh”.
   m. Tạo Ngăn xếp và xem toàn bộ ngăn xếp và tất cả các tài nguyên cần thiết được tạo trong tab “Sự kiện” cho đến khi trạng thái hiển thị CREATE_COMPLETE.
   n. Xem CodePipeline và xem ứng dụng trải qua toàn bộ quy trình CD/CI từ GitHub đến CodeBuild đến CodeDeploy triển khai ứng dụng đó trên EC2 khi kết thúc 1.
   o. Khi nó được triển khai thành công, hãy đi tới tab đầu ra trong CloudFormation và nhấp vào giá trị URL và xem ứng dụng Chatbot chạy trong môi trường của bạn.

   ⚐ LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy tìm tài liệu nằm trong dự án GitHub.

  • a. Đi tới trang CodeStar trong bảng điều khiển.
   b. Chọn các hình elip ở góc trên bên phải của dự án của bạn. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới.
   c. Chọn tùy chọn Xóa.
   d. Nhập tên dự án của bạn để xác nhận xóa. Để lại hộp kiểm bên cạnh Xóa tài nguyên AWS được liên kết cùng với dự án CodeStar. Đã chọn Tìm hiểu thêm.
   e. Nhấn nút Xóa.

   xóa dự án codestar
  • a. Đi tới trang CloudFormation trong bảng điều khiển.
   b. Chọn ngăn xếp của bạn.
   c. Đi tới menu thả xuống Thao tác.
   d. Chọn tùy chọn Xóa ngăn xếp.
   e. Nhấn nút Có, Xóa.

 • Lambda
  a. Đi tới trang Lambda trong bảng điều khiển.
  b. Chọn chức năng trong danh sách bằng cách nhấp vào bong bóng ở bên trái của tiêu đề của nó.
  c. Nhấn thao tác và nhấp vào Xóa.

  Lex
  a. Đi tới trang Lex trong bảng điều khiển.
  b. Chọn bot trong danh sách bằng cách nhấp vào bong bóng ở bên trái của tiêu đề của nó.
  c. Nhấn thao tác và nhấp vào Xóa.

  Cognito
  a. Đi tới trang Cognito trong bảng điều khiển.
  b. Nhấp vào Quản lý danh tính liên kết.
  c. Nhấp vào danh tính liên kết.
  d. Nhấp vào Chỉnh sửa nhóm định danh ở góc trên bên phải.
  e. Cuộn xuống và nhấp vào nút Xóa nhóm định danh. Sau đó xác nhận bằng cách nhấp vào nút xóa màu đỏ.

  ⚐ LƯU Ý: Các hướng dẫn này cũng nằm trong thư mục tài liệu bên trong dự án GitHub.

Xin chúc mừng!

Bạn đã xây dựng một Chatbot Amazon Lex trên .NET bằng Amazon Web Services.

robot chào bạn

Chia sẻ chatbot của bạn với bạn bè. Chúng tôi không thể chờ xem những gì bạn sẽ xây dựng tiếp theo!