Dự án trên AWS

Bot đang ngày càng thông minh hơn

Xây dựng bot bằng .NET và AWS Toolkit for Visual Studio

Mô-đun 3: Thiết lập Amazon Cognito

Trong mô-đun này, bạn sẽ tạo một Nhóm định danh Amazon Cognito để cho phép ứng dụng nhận bộ thông tin đăng nhập AWS.

Tổng quan

Làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để tạo Nhóm định danh Cognito và đặt cấu hình cài đặt phù hợp. Để mở rộng phần, nhấp vào số của mỗi bước.

 Thời gian hoàn thành

10 phút

 Dịch vụ cần sử dụng

Amazon Cognito

Hướng dẫn thực hiện

 • a. Từ Bảng điều khiển AWS nhấp vào Dịch vụ.
  b. Chọn Dịch vụ từ thanh menu trên cùng, rồi tìm và chọn "Cognito".
  c. Chọn Quản lý nhóm định danh.
  d. Chọn Tạo nhóm định danh mới.

 • a. Chọn tên cho nhóm của bạn, ví dụ: OrderFlowers Lex Bot.
  b. Đánh dấu vào hộp kiểm Cho phép truy cập vào danh tính chưa xác thực
  c. Nhấn nút màu xanh cho biết Tạo nhóm.
  d. Ở màn hình tiếp theo, nhấp vào Cho phép để kích hoạt vai trò mặc định, từ đó AWS sẽ tạo cho bạn.
  e. Sau khi tạo xong Nhóm định danh Amazon Cognito liên kết, Cognito sẽ hiển thị mã và ID nhóm mẫu. Sao chép ID nhóm rồi lưu vào vị trí nào bạn có thể dễ dàng truy vấn.

Tiếp theo là tạo bản sao repo của dự án.