AWS Glue

ETL đơn giản, linh hoạt và hiệu quả chi phí

AWS Glue là dịch vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) được quản lý toàn phần, giúp dễ dàng chuẩn bị và tải dữ liệu cho phân tích. Bạn có thể tạo và chạy một công việc ETL bằng một vài cú nhấp chuột trong cộng cụ chỉnh sửa trực quan AWS Glue. Bạn chỉ cần trỏ AWS Glue đến dữ liệu được lưu trữ trên AWS hoặc một nguồn tương thích JDBC, AWS Glue sẽ phát hiện dữ liệu của bạn và lưu trữ siêu dữ liệu liên quan (ví dụ: định nghĩa và sơ đồ bảng) trong Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Sau khi đã được lưu vào danh mục, dữ liệu của bạn ngay lập tức có thể được tìm kiếm, truy vấn và có sẵn cho ETL.

Giới thiệu AWS Glue (1:47)

Lợi ích

Ít rắc rối hơn

AWS Glue được tích hợp trên nhiều dịch vụ AWS, nghĩa là bạn sẽ gặp ít rắc rối khi sử dụng. Về cơ bản, AWS Glue hỗ trợ dữ liệu lưu trữ trên Amazon Aurora và tất cả các công cụ Amazon RDS khác, Amazon Redshift và Amazon S3 cũng như các cơ sở dữ liệu chung và cơ sở dữ liệu trong Virtual Private Cloud (Amazon VPC) đang chạy trên Amazon EC2.

Tiết kiệm chi phí

AWS Glue là dịch vụ serverless. Không cần cung cấp hay quản lý cơ sở hạ tầng. AWS Glue giải quyết việc cung cấp, cấu hình và thay đổi quy mô của các tài nguyên cần thiết để chạy các tác vụ ETL của bạn trên môi trường Apache Spark mở rộng, được quản lý hoàn toàn. Bạn chỉ phải trả phí cho các tài nguyên được sử dụng khi các tác vụ của bạn đang chạy.

Khả năng cao hơn

AWS Glue tự động hóa phần lớn công việc xây dựng, duy trì và chạy các tác vụ ETL. AWS Glue thu thập các nguồn dữ liệu, xác định định dạng dữ liệu và gợi ý các sơ đồ và hoạt động chuyển đổi. AWS Glue tự động tạo mã để thực thi các hoạt động chuyển đổi dữ liệu và quy trình tải dữ liệu của bạn.

Cách thức hoạt động

Hãy chọn nguồn dữ liệu và mục tiêu dữ liệu trong AWS Glue. AWS Glue sẽ tạo mã Apache Spark ETL trong Scala hoặc Python để trích xuất dữ liệu từ nguồn, chuyển đổi dữ liệu để phù hợp với sơ đồ mục tiêu và tải dữ liệu vào mục tiêu. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi và kiểm thử mã này trong giao diện trực quan AWS Glue, trong IDE yêu thích của bạn hoặc sổ ghi chép bất kỳ.

Bước 1: Xây dựng Danh mục dữ liệu của bạn
Bước 1: Xây dựng danh mục dữ liệu của bạn

Trước tiên, hãy sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để đăng ký các nguồn dữ liệu của bạn. AWS Glue sẽ thu thập các nguồn dữ liệu và xây dựng Danh mục dữ liệu của bạn bằng các công cụ phân loại dựng sẵn cho nhiều định dạng nguồn và loại dữ liệu phổ biến, bao gồm JSON, CSV, Parquet và nhiều định dạng khác.

Bước 2: Tạo và chỉnh sửa các hoạt động chuyển đổi
Bước 2: Tạo và chỉnh sửa các hoạt động chuyển đổi

Tiếp theo, hãy chọn nguồn dữ liệu và mục tiêu dữ liệu. AWS Glue sẽ tạo mã ETL trong Scala hoặc Python để trích xuất dữ liệu từ nguồn, chuyển đổi dữ liệu để phù hợp với sơ đồ mục tiêu và tải dữ liệu vào mục tiêu. Bạn có thể chỉnh sửa, gỡ lỗi và kiểm thử mã này thông qua Bảng điều khiển, trong IDE yêu thích của bạn hoặc trình soạn thảo văn bản bất kỳ.

Bước 3: Lập lịch và chạy các tác vụ
Bước 3: Lập lịch và chạy các tác vụ

AWS Glue giúp đơn giản hóa việc lập lịch các tác vụ ETL lặp lại, xâu chuỗi nhiều tác vụ lại với nhau hoặc gọi ra các tác vụ theo nhu cầu từ các dịch vụ khác như AWS Lambda. AWS Glue quản lý các quan hệ phụ thuộc giữa các tác vụ của bạn, Auto Scaling của các tài nguyên ẩn và thử lại các tác vụ nếu chúng thất bại.

Truy cập trang Tính năng của AWS Glue hoặc tham khảo tài liệu hướng dẫn sản phẩm để tìm hiểu thêm.

Trường hợp sử dụng

Các truy vấn với kho dữ liệu Amazon S3

Kho dữ liệu là phương thức ngày một phổ biến để lưu trữ và phân tích cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Nếu bạn muốn xây dựng kho dữ liệu Amazon S3 tùy chỉnh của riêng mình, AWS Glue có thể khiến dữ liệu của bạn ngay lập tức sẵn sàng cho khâu phân tích mà không cần di chuyển dữ liệu.

Để tạo kho dữ liệu an toàn chỉ trong vài ngày, hãy tìm hiểu thêm về AWS Lake Formation.

Các truy vấn với sơ đồ Kho dữ liệu Amazon S3

Phân tích dữ liệu nhật ký trong kho dữ liệu của bạn

Chuẩn bị luồng nhấp chuột của bạn hoặc xử lý dữ liệu nhật ký cho phân tích bằng cách xóa, chuẩn hóa và làm phong phú các tập dữ liệu bằng AWS Glue. AWS Glue tạo sơ đồ cho dữ liệu bán cấu trúc của bạn, tạo mã ETL để chuyển đổi, làm phẳng và làm phong phú dữ liệu của bạn, cũng như tải vào kho dữ liệu của bạn theo chu kỳ lặp lại.

Phân tích dữ liệu nhật ký trong sơ đồ kho dữ liệu của bạn

Dạng hiển thị dữ liệu thống nhất trên nhiều kho dữ liệu

Bạn có thể sử dụng Danh mục dữ liệu của AWS Glue để khám phá nhanh và tìm kiếm trên nhiều tập dữ liệu AWS mà không phải di chuyển dữ liệu. Một khi đã được lập danh mục, dữ liệu sẽ ngay lập tức có sẵn để tìm kiếm và truy vấn bằng Amazon Athena, Amazon EMR và Amazon Redshift Spectrum.

Xem dữ liệu trên sơ đồ kho dữ liệu

Quy trình ETL theo sự kiện

AWS Glue có thể chạy các tác vụ ETL dựa trên một sự kiện, ví dụ như khi nhận được một tập dữ liệu mới. Ví dụ: bạn có thể sử dụng một chức năng của AWS Lambda để kích hoạt các tác vụ ETL chạy ngay khi dữ liệu mới xuất hiện trong Amazon S3. Bạn cũng có thể đăng ký tập dữ liệu mới này vào Danh mục dữ liệu của AWS Glue như một phần của các tác vụ ETL.

Sơ đồ quy trình ETL theo sự kiện

Có gì mới

ngày
  • ngày
1
Các tính năng của AWS Glue
Tìm hiểu về các tính năng của AWS Glue

Tìm hiểu thêm về các tính năng chính của AWS Glue.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong AWS Glue

Bắt đầu xây dựng với AWS Glue trong giao diện ETL trực quan.

Đăng nhập