Với AWS Glue, bạn trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây, đối với các crawler (khám phá dữ liệu) và tác vụ trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) (xử lý và tải dữ liệu). Đối với Danh mục dữ liệu AWS Glue, bạn trả khoản phí hàng tháng đơn giản để lưu trữ và truy cập siêu dữ liệu. Miễn phí lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và miễn phí truy cập một triệu lượt truy cập đầu tiên. Nếu bạn cung cấp điểm cuối phát triển để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác, bạn phải trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây. Đối với AWS Glue DataBrew, các phiên tương tác sẽ được tính phí theo mỗi phiên và các tác vụ DataBrew sẽ được tính phí theo phút. Mức sử dụng sổ đăng ký AWS Glue Schema được cung cấp mà không mất phụ phí.

Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi theo Khu vực.

 • Tác vụ ETL và các phiên tương tác
 • Ví dụ định giá

  Tác vụ ETL: Hãy cân nhắc việc một tác vụ AWS Glue Apache Spark chạy trong 15 phút và dùng 6 DPU. Mức giá của 1 DPU-Giờ là 0,44 USD. Vì tác vụ của bạn chạy trong 1/4 giờ và dùng 6 DPU, AWS sẽ tính phí cho bạn 6 DPU * 1/4 giờ * 0,44 USD hoặc 0,66 USD.

  AWS Glue Studio Job Notebooks và các Phiên tương tác: Giả sử bạn sử dụng một sổ ghi chép trong AWS Glue Studio để phát triển mã ETL theo cách tương tác. Theo mặc định, một Phiên tương tác có 5 DPU. Nếu bạn duy trì phiên chạy trong 24 phút hoặc 2/5 giờ, bạn sẽ bị tính phí đối với 5 DPU * 2/5 giờ theo mức phí 0,44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0,88 USD.

  ML Transforms: Tương tự như các đợt chạy tác vụ AWS Glue, chi phí chạy ML Transforms, bao gồm FindMatches, trên dữ liệu của bạn sẽ thay đổi theo kích cỡ dữ liệu, nội dung dữ liệu, số lượng và loại nốt mạng bạn sử dụng. Trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng FindMatches để tích hợp thông tin điểm quan tâm từ nhiều nguồn dữ liệu. Với kích cỡ bộ dữ liệu khoảng 11.000.000 hàng (1,6 GB), kích cỡ dữ liệu Nhãn (ví dụ kết quả khớp thực sự hoặc kết quả không khớp thực sự) khoảng 8.000 hàng (641 kb), chạy trên 16 phiên bản thuộc loại G.2x, thì bạn sẽ có thời gian chạy tạo bộ nhãn là 34 phút với chi phí là 8,23 USD, thời gian chạy ước tính chỉ số là 11 phút với chi phí là 2,66 USD và thời gian chạy thực thi tác vụ FindingMatches là 32 phút với chi phí là 7,75 USD.

 • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
 • Ví dụ định giá

  Bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Chúng ta hãy xem xét rằng bạn lưu trữ một triệu bảng trên Danh mục dữ liệu của AWS Glue trong một tháng cụ thể và thực hiện một triệu yêu cầu truy cập đến các bảng này. Bạn trả 0 USD vì mức sử dụng của bạn nằm trong bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Bạn có thể lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và thực hiện một triệu yêu cầu mỗi tháng miễn phí.

  Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Bây giờ hãy xem xét rằng mức sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn không đổi ở mức một triệu bảng mỗi tháng, tuy nhiên yêu cầu của bạn tăng gấp đôi lên hai triệu yêu cầu mỗi tháng. Chúng ta giả sử bạn cũng sử dụng crawler để tìm bảng mới và chúng chạy trong 30 phút và sử dụng 2 DPU.

  Chi phí dung lượng lưu trữ của bạn vẫn bằng 0 USD, vì dung lượng lưu trữ cho một triệu bảng đầu tiên được miễn phí. Một triệu yêu cầu đầu tiên của bạn cũng được miễn phí. Bạn sẽ bị tính phí đối với một triệu yêu cầu từ bậc miễn phí trở lên, tức là 1 USD. Crawler bị tính phí theo mức 0,44 USD mỗi Giờ sử dụng DPU nên bạn sẽ phải trả 2 DPU * 1/2 giờ ở mức 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD. Tổng tiền phí hàng tháng là 1,44 USD.

 • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
 • Phiên tương tác DataBrew
 • Ví dụ định giá

  AWS Glue DataBrew: Mức giá cho mỗi phiên tương tác có thời lượng 30 phút là 1,00 USD. Nếu bạn khởi chạy phiên lúc 09:00 rồi rời khỏi bảng điều khiển ngay sau đó và quay lại vào khoảng 09:20 đến 09:30, đây sẽ tính là 1 phiên, dẫn đến tổng mức phí là 1,00 USD.

  Nếu bạn khởi chạy phiên lúc 09:00 và tương tác với bảng điều khiển DataBrew đến 09:50, bạn thoát khỏi không gian dự án của DataBrew và sau đó quay lại để thực hiện lần tương tác cuối cùng của mình vào lúc 10:15, đây sẽ tính là 3 phiên, đồng thời bạn sẽ phải trả phí 1,00 USD mỗi phiên, dẫn đến tổng mức phí là 3,00 USD.

 • Tác vụ DataBrew
 • Ví dụ định giá

  AWS Glue DataBrew: Nếu một tác vụ AWS Glue DataBrew chạy trong 10 phút và tiêu tốn 5 nốt AWS Glue DataBrew, mức giá sẽ là 0,40 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và tiêu tốn 5 nút, bạn sẽ phải trả phí cho 5 nút * 1/6 giờ * 0,48 USD mỗi nút trong một giờ, tương đương với 0,40 USD.

 • Chất lượng dữ liệu
 • Ví dụ định giá

   

  Ví dụ 1 – Nhận đề xuất cho một bảng trong Danh mục dữ liệu AWS Glue

  Ví dụ: ta có một nhiệm vụ đề xuất với 5 DPU hoàn thành trong 10 phút. Bạn sẽ trả 5 DPU * 1/6 giờ * 0,44 USD, tương đương 0,37 USD. 

  Ví dụ 2 – Đánh giá chất lượng dữ liệu của một bảng trong Danh mục dữ liệu AWS Glue

  Sau khi xem xét đề xuất, bạn có thể chỉnh sửa đề xuất nếu cần và sau đó lên lịch nhiệm vụ chất lượng dữ liệu bằng cách cung cấp DPU. Ví dụ: ta có một nhiệm vụ đánh giá chất lượng dữ liệu với 5 DPU hoàn thành trong 20 phút.

  Bạn sẽ trả 5 DPU * 1/3 giờ * 0,44 USD, tương đương 0,73 USD. 

  Ví dụ 3 – Đánh giá chất lượng dữ liệu trong tác vụ AWS Glue ETL

  Bạn cũng có thể bổ sung các kiểm tra chất lượng dữ liệu này vào tác vụ AWS Glue ETL của mình để ngăn dữ liệu xấu xâm nhập vào hồ dữ liệu của bạn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thêm tính năng Chuyển đổi chất lượng dữ liệu trên AWS Glue Studio hoặc sử dụng API AWS Glue trong mã bạn viết trong sổ tay AWS Glue Studio. Ta có tác vụ AWS Glue chạy trong đó quy tắc chất lượng dữ liệu được định cấu hình trong quy trình, thực thi trong 20 phút (1/3 giờ) với 6 DPU. Bạn sẽ phải trả phí 6 DPU * 1/3 giờ * 0,44 USD, tương đương 0,88 USD. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Flex với mức phí 6 DPU * 1/3 giờ * 0,29 USD, tương đương 0,58 USD.

   

Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi theo Khu vực.

Xem bảng Khu vực toàn cầu để tìm hiểu thêm về độ sẵn sàng của AWS Glue.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bắt đầu với AWS Glue
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Glue

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Glue trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập