Quản lý thiết bị của AWS IoT

Đăng ký, sắp xếp, giám sát và quản lý từ xa các thiết bị được kết nối với quy mô lớn

50 thao tác từ xa mỗi tháng

Nhanh chóng tích hợp và sắp xếp thiết bị thành các hệ thống cấp bậc linh hoạt để tinh giản quá trình bảo trì nhóm và cập nhật quy trình làm việc.

Tiết kiệm thời gian bằng cách lọc tìm kiếm thiết bị dựa trên các thuộc tính cụ thể để đưa ra quyết định sáng suốt.

Giám sát trạng thái của nhóm thiết bị từ xa một cách an toàn, phân tích xu hướng, khắc phục sự cố và đẩy các bản cập nhật trên quy mô lớn.

Trực quan hóa trạng thái của nhóm và thực hiện các thao tác theo thời gian thực từ xa, chẳng hạn như sử dụng Fleet Hub để cập nhật firmware và khởi động lại thiết bị.

Cách thức hoạt động

Quản lý thiết bị của AWS IoT giúp bạn đăng ký, sắp xếp, giám sát và quản lý từ xa các thiết bị IoT ở quy mô lớn. Tích hợp với AWS IoT Core để dễ dàng kết nối và quản lý thiết bị trên đám mây và tích hợp với Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT để kiểm tra và giám sát tình hình bảo mật của nhóm.

 • Tổng quan chung
 • Sơ đồ biểu thị cách dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT giúp bạn đăng ký, sắp xếp, cập nhật qua vô tuyến và giám sát thiết bị.

  Đăng ký với số lượng lớn, sắp xếp nhóm, cập nhật qua vô tuyến và dễ dàng giám sát mọi thiết bị IoT của bạn.

 • Đường hầm bảo mật
 • Nhìn từ trái sang phải, sơ đồ biểu thị cách bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS để mở đường hầm thiết bị bảo mật, kết nối với thiết bị của bạn thông qua dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT để khắc phục sự cố từ xa và thực hiện những thao tác khác rồi sau đó đóng đường hầm.

  Dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT hỗ trợ tạo ra đường hầm thiết bị — phiên SSH bảo mật từ xa tới thiết bị được cài đặt phía sau tường lửa hạn chế. Qua đó, kết nối bảo mật được cung cấp cho các thiết bị riêng lẻ, tiếp đến, bạn có thể sử dụng những thiết bị này để chẩn đoán và giải quyết vấn đề chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

 • Tác vụ
 • Nhìn từ trái sang phải, sơ đồ mô tả cách dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT cho phép bạn tạo tác vụ cho một nhóm thiết bị một cách bảo mật, chọn mục tiêu, cấu hình tác vụ, theo dõi tác vụ và thực hiện các thao tác qua vô tuyến.

  Tính năng Tác vụ chạy và giám sát các bản cập nhật phần mềm và những hoạt động từ xa khác như khởi động lại thiết bị. Qua đó, bạn có thể quản lý các bản cập nhật cho riêng một thiết bị hoặc toàn bộ nhóm. Bạn có thể kiểm soát nhịp độ triển khai (ví dụ: triển khai tới 10 thiết bị mỗi giây) và tiếp nhận thông tin theo thời gian thực về trạng thái tác vụ khi chúng được triển khai tới thiết bị của bạn.

 • Fleet Hub
 • Nhìn từ trái sang phải, sơ đồ mô tả cách bạn có thể sử dụng Fleet Hub để trực quan hóa nhóm thiết bị IoT, sắp xếp, thực hiện hành động, giám sát và tiếp nhận cảnh báo tự động.

  Dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT cho phép bạn sử dụng Fleet Hub để tạo ra các ứng dụng web được quản lý toàn phần nhằm trực quan hóa và tương tác với nhóm thiết bị của bạn được kết nối với AWS IoT. Nhờ có Fleet Hub, bạn có thể tìm kiếm trong toàn nhóm để xem trạng thái và dữ liệu trạng thái của thiết bị, đồng thời thực hiện bảo trì dự phòng bằng cách tạo cảnh báo, chạy tác vụ và giám sát các chỉ số của Trình bảo vệ thiết bị của AWS IoT.

Trường hợp sử dụng

Giám sát nhóm thiết bị từ xa


Giám sát siêu dữ liệu của thiết bị và thiết đặt các thay đổi đối với chính sách với cảnh báo dịch vụ để luôn cập nhật thông tin về cấu hình hệ thống hoặc các hành vi bất thường.

Tìm hiểu thêm về giám sát »

Quản lý các bản cập nhật phần mềm và firmware của nhóm

Thực hiện cập nhật với số lượng lớn, kiểm soát tốc độ triển khai của các bản cập nhật qua vô tuyến (như firmware và sửa lỗi), đồng thời xác định các tác vụ liên tục để cập nhật tự động.

Tìm hiểu thêm về quản lý từ xa »

Nhóm, sắp xếp và nhắm mục tiêu các cảm biến và thiết bị trên quy mô lớn

Tạo các nhóm thiết bị logic, chẳng hạn như tất cả các cảm biến trong cùng một khu vực cụ thể, để sắp xếp và nhắm mục tiêu nhóm của bạn cho các thao tác từ xa chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Tìm hiểu thêm về nhóm thiết bị »

 

Lập chỉ mục siêu dữ liệu và trạng thái kết nối từ nhóm

Lập chỉ mục siêu dữ liệu để nắm được trạng thái thiết bị và tối ưu hóa tìm kiếm của bạn. Ví dụ: nhanh chóng tìm và đếm số lượng cảm biến được triển khai bằng một phiên bản firmware cụ thể.

Tìm hiểu thêm về đăng ký và lập chỉ mục với số lượng lớn »

Cách bắt đầu sử dụng

Bạn muốn tìm hiểu thêm?


Khám phá tài liệu về dịch vụ Quản lý thiết bị của AWS IoT.

Tài liệu »

Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?


Tham gia hội thảo có hướng dẫn để xây dựng bằng chứng về khái niệm.

Bắt đầu »

Bạn có thắc mắc?


Liên hệ ngay với một chuyên gia.


Liên hệ với chúng tôi »

Khám phá thêm về AWS