AWS IoT FleetWise

Khai mở giá trị của dữ liệu phương tiện

Lợi ích của AWS IoT FleetWise

Cải thiện mức độ liên quan của dữ liệu bằng tính năng thu thập dữ liệu thông minh, chỉ gửi dữ liệu mà bạn cần lên đám mây để phân tích.
Phân tích dữ liệu chuẩn hóa từ một nhóm phương tiện mà không cần phát triển một hệ thống thu thập thông tin tùy chỉnh hoặc hệ thống tạo bản ghi.
Có được chế độ xem hợp nhất về dữ liệu được thu thập từ cả cảm biến tiêu chuẩn và hệ thống thị giác và giúp dữ liệu luôn được tự động đồng bộ hóa trên đám mây.

Cách thức hoạt động

AWS IoT FleetWise giúp bạn dễ dàng thu thập dữ liệu phương tiện một cách hiệu quả và sắp xếp dữ liệu đó trên đám mây để bạn có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện chất lượng, hiệu năng và khả năng tự hành của phương tiện.
Sơ đồ minh họa cách AWS IoT FleetWise thu thập và truyền dữ liệu phương tiện lên đám mây gần theo thời gian thực

Trường hợp sử dụng

Liên tục cải thiện các mô hình máy học được sử dụng cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tự hành và tiên tiến bằng cách thu thập dữ liệu từ các phương tiện sản xuất.
Sử dụng dữ liệu từ hệ thống thông tin giải trí để điều chỉnh các nội dung nghe nhìn trên phương tiện và thông tin chuyên sâu cho phù hợp hơn.
Sử dụng thông tin chuyên sâu từ dữ liệu của nhóm phương tiện để giám sát tình trạng ắc quy cho xe điện và mức sạc, quản lý lịch bảo trì, phân tích mức tiêu hao nhiên liệu, v.v.

Khám phá thêm về AWS