AWS IoT SiteWise

Thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp trên quy mô lớn
AWS IoT SiteWise – Thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp trên quy mô lớn (2:10)
Lý do chọn AWS IoT SiteWise?
AWS IoT SiteWise là một dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thu thập, lưu trữ, sắp xếp và giám sát dữ liệu từ thiết bị công nghiệp trên quy mô lớn. Từ đó, bạn có thể đưa ra các quyết định đúng đắn hơn dựa trên dữ liệu. Bạn có thể sử dụng AWS IoT SiteWise để giám sát hoạt động trên nhiều cơ sở, nhanh chóng tính toán chỉ số hiệu năng công nghiệp phổ biến. Bạn cũng có thể tạo ứng dụng phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp để ngăn chặn các sự cố thiết bị tốn kém và giảm khoảng cách trong sản xuất.
Lý do chọn AWS IoT SiteWise?
AWS IoT SiteWise là một dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thu thập, lưu trữ, sắp xếp và giám sát dữ liệu từ thiết bị công nghiệp trên quy mô lớn. Từ đó, bạn có thể đưa ra các quyết định đúng đắn hơn dựa trên dữ liệu. Bạn có thể sử dụng AWS IoT SiteWise để giám sát hoạt động trên nhiều cơ sở, nhanh chóng tính toán chỉ số hiệu năng công nghiệp phổ biến. Bạn cũng có thể tạo ứng dụng phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp để ngăn chặn các sự cố thiết bị tốn kém và giảm khoảng cách trong sản xuất.

Lợi ích của AWS IoT SiteWise

AWS IoT SiteWise cung cấp kho lưu trữ thống nhất dữ liệu hoạt động trực tiếp và lịch sử từ thiết bị, máy móc và hệ thống cũ của bạn.
Thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp, máy chủ dữ liệu và cơ sở dữ liệu lịch sử của bạn.
Sử dụng mô hình tài sản để tổ chức và phân tích dữ liệu ở cấp doanh nghiệp, hệ thống, khu vực và máy.
Giữ nhịp độ hoạt động của bạn với cảnh báo, chỉ số thời gian thực, bảng thông tin trực quan hóa trực tiếp và máy học để dự đoán bất thường của thiết bị.
Thu thập và xử lý dữ liệu công nghiệp cục bộ, đồng thời xây dựng các ứng dụng lai hoạt động liền mạch trên biên và đám mây.

Cách thức hoạt động

AWS IoT SiteWise là một dịch vụ được quản lý giúp đơn giản hóa hoạt động thu thập, sắp xếp và phân tích dữ liệu từ thiết bị công nghiệp.

Trường hợp sử dụng

Sắp xếp các luồng dữ liệu cảm biến từ nhiều dây chuyền sản xuất và nhà máy để thúc đẩy mức độ hiệu quả tại khắp các địa điểm.
Giám sát các chỉ số hiệu năng từ dây chuyền sản xuất, robot lắp ráp và thiết bị trong nhà máy để phát hiện và nắm bắt các cơ hội cải thiện.
Ngăn chặn, phát hiện và giải quyết các sự cố về thiết bị nhanh hơn thông qua giám sát tài sản từ xa bằng cách sử dụng dữ liệu trong quá khứ và gần thời gian thực.