Amazon Lex là dịch vụ xây dựng giao diện hội thoại trên bất cứ ứng dụng nào sử dụng giọng nói và văn bản. Với Amazon Lex, bạn dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Không cần cam kết trả trước hay mức phí tối thiểu. Các bot của Amazon Lex được thiết kế để tương tác với yêu cầu và phản hồi hoặc một cuộc trò chuyện trực tuyến liên tục. Trong tương tác với yêu cầu và phản hồi, mỗi dữ liệu đầu vào của người dùng (tin thoại hoặc văn bản) được xử lý như một cuộc gọi API riêng biệt. Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến, tất cả dữ liệu đầu vào của người dùng qua nhiều lượt được xử lý trong một lệnh gọi API phát trực tuyến. Mức định giá Amazon Lex dựa trên hai mô hình tương tác này.

Với cuộc trò chuyện trực tuyến, bot liên tục lắng nghe và có thể được thiết kế để chủ động phản hồi. Ví dụ: bạn có thể cấu hình bot để duy trì cuộc trò chuyện khi người dùng cần thêm thời gian phản hồi bằng cách gửi các tin nhắn định kỳ như “Đừng vội. Hãy cho tôi biết khi bạn đã sẵn sàng”. Mô hình yêu cầu và phản hồi là một trải nghiệm khác của người dùng, trong đó, dữ liệu đầu vào của người dùng mang tính bắt buộc, đóng vai trò là trình khởi tạo.

Bạn có thể dùng thử Amazon Lex miễn phí. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng Amazon Lex, bạn có thể xử lý miễn phí lên tới 10.000 yêu cầu văn bản và 5.000 yêu cầu giọng nói hoặc khoảng nói mỗi tháng trong năm đầu tiên. Bạn cũng có thể sử dụng trình thiết kế Chatbot tự động để đào tạo hai giờ mỗi tháng trong hai tháng đầu tiên.

Định giá tương tác theo mô hình yêu cầu và phản hồi

Region
Thuật ngữ chính

Yêu cầu giọng nói: Mỗi dữ liệu đầu vào bằng giọng nói từ người dùng được tính là một yêu cầu giọng nói.
Yêu cầu văn bản: Mỗi dữ liệu đầu vào bằng văn bản từ người dùng được tính là một yêu cầu văn bản.

Ví dụ về định giá

Giả sử một bot xử lý 8.000 yêu cầu giọng nói và 2.000 yêu cầu văn bản một tháng.

Yêu cầu đầu vào Chí phí trên mỗi yêu cầu Số lượng yêu cầu Tổng
8.000 yêu cầu giọng nói 0.004 USD 8.000 yêu cầu 32.00 USD
2.000 yêu cầu văn bản 0.00075 USD 2.000 yêu cầu 1.50 USD
Tổng chi phí Amazon Lex cho tháng   33,50 USD

Định giá cuộc trò chuyện phát trực tuyến

Region

Định giá trình thiết kế chatbot tự động

Region
Thuật ngữ chính

Bản chép lời: Một tệp dạng văn bản liệt kê các cuộc trò chuyện giữa người gọi và trợ lý tổng đài. Mỗi lượt tương tác trong cuộc trò chuyện có thể trải dài nhiều dòng.
Thời gian đào tạo: Thời gian cần thiết để phân tích các bản chép lời và xác định ý định.

Ví dụ về định giá

Ví dụ 1

Bạn là hiệp hội quỹ tín dụng khu vực, đồng thời, bạn còn điều hành một trung tâm liên hệ để giúp khách hàng giải đáp các thắc mắc và giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng của khách. Bạn muốn tạo một bot để tăng cường hoạt động của trung tâm liên hệ cũng như nâng cao hiệu suất. Bạn lựa chọn các bản chép lời cuộc trò chuyện từ những cuộc gọi của khách hàng do trợ lý tổng đài có hiệu suất cao xử lý để làm đầu vào, từ đó, trình thiết kế chatbot tự động sẽ tạo một thiết kế bot chất lượng cao. Giả sử các cuộc gọi do những trợ lý tổng đài cấp cao nhất xử lý trong suốt một tháng tạo ra 180 nghìn dòng chép lời (giả sử trung tâm liên hệ của bạn có 100 trợ lý tổng đài, bạn chọn 10 trợ lý tổng đài có hiệu suất cao, mỗi trợ lý trả lời 20 cuộc gọi/ngày; giả sử mỗi cuộc gọi có 30 dòng chép lời, bạn sẽ có 6 nghìn dòng chép lời mỗi ngày hay 180 nghìn dòng chép lời mỗi tháng). Trình thiết kế chatbot tự động mất khoảng 5 giờ (hay 300 phút) để phân tích các bản chép lời cuộc trò chuyện và hiển thị giao diện thiết kế. Bạn sẽ bị tính phí cho 300 phút đào tạo với mức giá 0,50 USD mỗi phút, vì vậy, tổng phí đào tạo là 150,00 USD trong một tháng cho 180 nghìn dòng chép lời.

Tổng thời gian đào tạo Phí mỗi phút Tổng phí
300 phút 0,50 USD 150,00 USD

Ví dụ 2

Bạn là công ty bảo hiểm có một trung tâm liên hệ, trung tâm này hỗ trợ khách hàng là các chủ hợp đồng bảo hiểm về xe cơ giới, nhà ở và nhân thọ. Bạn muốn tự động hóa các cuộc trò chuyện về bảo hiểm xe cơ giới bằng một bot để có thể giúp khách hàng xử lý các giao dịch như thực hiện thanh toán phí bảo hiểm và nộp yêu cầu đòi bồi thường. Bạn sử dụng các bản chép lời cuộc trò chuyện từ những cuộc gọi được khách hàng chấm điểm hài lòng cao (CSAT) để đảm bảo đầu vào chất lượng cao cho trình thiết kế chatbot tự động. Giả sử bạn có 600 nghìn dòng chép lời từ các cuộc trò chuyện của khách hàng trong suốt một tuần, trong đó khách hàng chấm điểm hài lòng cao (giả sử trung tâm liên hệ có quy mô 1.500 trợ lý tổng đài, trả lời tổng 200 nghìn cuộc gọi mỗi tuần, giả sử 20 nghìn cuộc gọi trong số này nhận điểm CSAT từ 90% trở lên; nếu mỗi bản chép lời có 30 dòng, vậy thì, tổng số dòng là 600 nghìn). Trình thiết kế chatbot tự động mất khoảng 17 giờ (hay 1.000 phút) để phân tích các bản chép lời cuộc trò chuyện và hiển thị giao diện thiết kế. Bạn sẽ bị tính phí cho 1.080 phút đào tạo với mức giá 0,50 USD mỗi phút, vì vậy, tổng phí đào tạo là 540 USD cho 600 nghìn dòng chép lời cuộc trò chuyện.

Tổng thời gian đào tạo Phí mỗi phút Tổng phí
1.000 phút 0,50 USD 500,00 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.